Byggahus.se

Skrivelse om undantag i gammal detaljplan

 1. T
  Renoveringsnovis · Stockholm · 14 inlägg

  Tedson

  Renoveringsnovis
  Jag skulle vilja bygga till ett boningshus på min tomt som ligger inom detaljplan. För att det ska vara möjligt krävs ett undantag från detaljplanen. Liknande undantag beviljades för ca 40 år sedan inom samma detaljplan. Idag är det dock en annan PBL som gäller, och bestämmelserna i denna är striktare. Detaljplanen innehåller en bestämmelse om undantag, men pekar ut länsstyrelsen som organisation för att bevilja ett sådant undantag. Länsstyrelsen har i dagsläget inget med detaljplaner att göra så bestämmelsen pekar nu ut fel organisation.

  Jag undrar om någon har erfarenhet av en liknande bestämmelse, och vet om den använts för att bevilja undantag från detaljplan enligt nya PBL.
  Nya PBL godtar mindre justeringar från detaljplan (typ ett extra rum eller så) men för att få göra större avvikelser krävs en undantagsbestämmelse i detaljplan, och det jag undrar är om ni har stött på denna typ av undantagsbestämmelser i detaljplan, och om ni vet att den använts för att göra en större avvikelse som lagen annars inte skulle tillåta.

  Lydelsen:
  I undantagsfall må länsstyrelsen på framställning därom och efter byggnadsinspektörens hörande medgiva de eftergifter från ovanstående bestämmelser, som av omständigheterna påkallas.
   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 054 inlägg

  hempularen

  Moderator
  vad är det för typ av avvikelse du vill göra?

  Jag skulle tro att den skrivningen är avsedd att tillåta avvikelser som är i linje med planens syfte. Om man ex. vill ha 120 kvm stora byggnader på tomterna, men någon enstaka tomt är på 7000 kvm istället för normala 800 så vill man kunna bevilja större hus på en sådan tomt. Som exempel.
   
 3. T
  Renoveringsnovis · Stockholm · 14 inlägg

  Tedson

  Renoveringsnovis
  I det området jag bor var tomterna ursprungligen ca 2000 kvm stora. Efter att husen byggts beslutas om en detaljplan som säger att tomterna får vara minst 1200 kvm. Flera år senare styckas samtliga tomter av och bebyggs med parhus. Tomterna i området blir då ca 750-1000 kvm stora för de tidigare husen, och 350-600 för de nya parhusen. Min tomt styckades aldrig av och är 1200 kvm.
  Jag vill göra en liknande avstyckning, men nu är det en annan PBL som gäller som inte godtar samma typ av undantag. I telefon med bygglovsavdelningen i min kommun konstaterade de att det kanske skulle kunna vara möjligt, men de visste inte om undantagsbestämmelsen som jag citerade ovan gick att tillämpa eftersom de hänvisar till fel organisation. De sa även att de inte var säkra på om de tidigare avstyckningarna gjordes med tillämpning av tidigare PBL:s undantagsbestämmelser eller undantagsbestämmelsen i detaljplanen.
  Så min undran är om undantagsbestämmelsen i detaljplanen går att tillämpa för att göra större avvikelser från detaljplanen, och om det är någon som sett någon liknande bestämmelse som tillämpats i modern tid för att göra större avvikelser från detaljplan.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.