personstarthumb-up

Skriva yttrande

7k läst  17 svar

 1. H
  Medlem Nivå 1
  Fick brev från stadsbyggnadskontoret där det framgår att två nya tomter är på uppförande mittemot vårat hus.
  Nu har vi och våra grannar (8 hus) chansen att yttra oss.
  Frågan är hur man skriver och vad kan man ta upp i ett yttrande för att det skall göra någon skillnad??

  För er som undrat så hörde vi efter med markägaren innan vi köpte vårat hus och nej det fanns inga planer på att marken skulle bebyggas.

  Tack till er som kommit med svar på det jag frågade om!
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag känner personligen till 2 fall (ytligt). I båda fallen lyckades den som ville stoppa bebyggelsen med detta genom att upptäcka att det på marken som skulle bebyggas fanns sällsynta växter och lyckades få till någon form av natureservat (är osäker på exakt vad det blev), med totalt byggförbud. I ena fallet förenklades det genom att det även var strandskyddsområde, i det andra fallet var det en sällsynt fridlyst växt.
   
 3. Swetrot
  Medlem Nivå 11
  Du skulle ju kunna ta rätt på markägaren och fråga om du får köpa den där fårhagen, så är saken klar sedan.

  I övrigt får du nog anföra sådant som att en del av det svenska kulturarvet med öppna landskap och en levande jordbruksbygd inte skall förfaras med byggandet av höga hus, utan att du önskar att det i planen för dessa tomter skrivs in att det skall vara bebyggelse som smälter väl in i miljön och inte drar uppmärksamheten till sig från det undersköna landskapet etc.
   
 4. W
  Medlem Nivå 7
  Växter och djur brukar funka rätt bra. Skicka dit lite personer som kan det och be dem göra en undersökning. Sedan ska ni givetvis skriva att det inte ska störa er utsikt utan begränsas till enplans kåk (hänvisning till 3,2 och 3.1 bygglagen).
  Köpa marken är det klar bästa.
  Men personligen så är jag riktigt trött på människor som köper en tomt någonstans (i ett område som exploateras) och sedan när andra ska bygga där oxo då börjar de klaga på detta. De ska få bo där men ingen annan, typ.
  Det är bara att inse att man bor i ett område som kommer bebyggas. Om det inte passar flytta eller fixa så du har mycket mark omkring dig. Man kan aldrig stoppa det hela oändligt länge ändå.
   
 5. AnnaKanin
  Medlem Nivå 7
  Kollade ni med markägaren om marken skulle bebyggas när ni köpte ert hus?
   
 6. B
  Medlem · Nivå 15
  Ta reda på mer! Så mycket du kan! Vilka är köparna? Har de redan avtalat om markköp och betalt handpenning? Har de börjat med att begära markreglering hos lantmäteriet? Eller pejlar de bara läget hos bygglovsenheten? Finns det någon gällande detaljplan för området? Eller vad står det i kommunens översiktsplan?

  Om det handlar om mark utanför detaljplan kan det faktiskt bli ganska svårt att avstycka och bebygga nya tomter. Du kan försvåra projektet på flera "hållplatser". Börja med att kontakta stadsbyggnadskontoret. Vad tror han/hon om lämpligheten att stycka och bebygga tomter här? Jag är inte alls övertygad om att avstyckningen är en smal sak för spekulanterna. Lyssna noga på vilket sätt handläggaren själv tvekar.

  Samtidigt med brevet har bygglovsfolket skickat en fråga till hälsovårdskontoret. Besök dem också! Har de synpunkter på de nya bostädernas vatten- och avloppsförsörjning? Jag tycker du ska genskjuta hälsovårdens handläggare och påminna honom om allt buller från stora vägen. Prata dig varm för era vitryggade hackspettar! Ifrågasätt grannens möjlighet att tippa avlopp utan att hota er egen vattentäkt. Om det redan finns åtta hushåll i området tycker hälsovården möjligen att en gräns är nådd: Ett enda hus extra kanske förutsätter att er lilla tätort förses med kvalificerad gemensamhetsanläggning.

  Vem är väghållare? Utfarten från de nya fastigheterna kan anses utgöra en ny och onödig trafikfara. Det faktum att hus hamnar på båda sidor om vägen inbjuder oskyldiga barn att spontant och obetänksamt korsa vägen. Att sådana situationer redan uppstått i äldre bostadsområden är en sak. Att med vidöppna ögon vålla nya livsfarliga miljöer är fullständigt oförsvarligt.

  Om ni har lite tur är dessutom Yngve Frej begravd mitt i fårhagen under ett stort "run-R". Länsantikvarien kan kolla om marken finns med i fornregistret....
   
 7. A
  Medlem Nivå 7

  nästa tråd

  Jag ser fram emot nästa trådstart där nån beskriver hur det hittat drömtomten men att de som bor där verkar helt galna och rabiata motståndare till nya grannar.
   
 8. B
  Medlem · Nivå 15
  Men Arne, har du aldrig hört talas om "djävulens advokat"? ;)
   
 9. K
  Medlem Nivå 4
  Grattis till en härlig framtida grannsämja!

  Jag håller med Wester, köp fårhagen eller sluta bråka. Är det viktigt för er att inte ha några grannar så är det väl värt ett banklån?

  Om grannen bygger ett tvåvåningshus får du väl också bygga en andra våning.
   
 10. RoTe
  Medlem Nivå 7
  Någon måtta får det väl vara? Är utsikten så avgörande, varför köpte ni då inte all mark runtomkring?
  Det är så typiskt svenskt att jag mår illa...
   
 11. K
  Medlem Nivå 4
  Tråkigt att du mår illa av att något är svenskt.

  Men jag kan väl hålla med dig om att det är typiskt svenskt att våra liv regleras genom äganderätt. Det finns ju i och för sig länder kvar med andra alternativ, Kuba till exempel. Jag gissar dock att man inte heller där kan kräva att få bo utan grannar
   
 12. B
  Medlem Nivå 3
  Fast "alla" gör ju likadant, inte bara i Sverige. Delvis handlar det om att få någonting gratis. Istället för att köpa granntomten så tjafsas det och gnälls på allehanda vis i alla instanser. Lyckas man har man uppnått nästan samma sak som om man hade köpt tomten, men det kostade ingenting, eller i varje fall inte lika mycket som det hade kostat att köpa tomten. Rent ekonomiskt tänkande.
   
 13. saturnus
  Medlem Nivå 11
  Ja Du hanaa, inte mycket hjälp du fick i din första fråga här på Forumet, här är det hårda killar som svarar....haha.
  Men ditt problem är ändå klassiskt numera, Vem skall få bygga framför vem?

  Men det var tydligen smart av markägaren, att förklara sina framtida planer. men har var tydligen inte sämre än att han kunnat ändra sina planer med tiden. Men inte ens detta går att använda till ert yttrande.
  Men visst står det er fritt att häva ur er, vad ni anser som den där buffel och lögnhalsen A....O, säkert någon av Byggnadsnämndens ledamöter som är bekant med honom, så banka på bara............
   
 14. B
  Medlem · Nivå 15
  För det första: Inget säger att fårhagens ägare faktiskt tillåts stycka tomter. Om jag fattat saken rätt står och faller detta med byggnadsnämndens förhandsbesked, om vilket hanaa nu bereds tillfälle att yttra sig. Oavsett vad hanaa eller någon annan tycker kan det bli så att nämnden inte medger någon byggnation alls. Isåfall blir det heller ingen avstyckning av tomter, som hanaa (eller någon annan) kan köpa.

  För det andra: En fastighetssäljare har den exklusiva rätten att anta eller förkasta vilka bud och budgivare han vill. Det betyder att hanaa kanske inte ens skulle tillåtas köpa en (möjligen) avstyckad tomt ens genom att bjuda över alla andra spekulanter.

  Jag vet inte hur det ser ut i er lilla "by". I det stora hela handlar det hur den ska kunna växa. Om alla inblandade tillåter sig resonera saken i ett samlat grepp brukar det öppna sig nya möjligheter. Det kanske går att tillskapa nya byggplatser utan att ta den vackra hagen i anspråk. Ibland kan det vara en strålande idé att tala klarspråk DIREKT med dem det gäller; alltså nuvarande markägare och (eventuellt) blivande grannar.
   
 15. saturnus
  Medlem Nivå 11
  billy, tvivlar på att någon kommun skulle tacka nej till att höja invånarantalet. M a o, knappast något kommunen blandar sig i, om någon vill upplåta mark till nyproduktion av villor. Det här yttrandet som nu sändes ut, är en formsak, så har ju de närmast berörda, fått möjlighet att yttra sig. Man kan även vända på frågan, och undra hur markägaren skulle ställa sig, om kommunen hindrar honom att bebygga sin egen mark. Visst har markägaren klart för sig, om vilka regler som gäller i området, han har ju sålt tomter tidigare. Han är helt klart informerad om att det inte kommer att byggas en flygplats eller uppföras en stor industri i tomtgränsen. Markägaren har sålt av mark tidigare till 8 kåkar, och nu blir det 2 till. Och vem vet, i nästa etapp blir det kanske 14 nya fräscha kåkar, så det här är helt klart en affärskille, sådana skall vi värna om. Detta skapar också nya arbetstillfällen i kommunen, ett nytt dagis kanske.

  hanaa nämner att de nya husen kommer mitt för dennes, så, de andra 7 kåkarna då. Vad skall dessa då anföra som besvärligt?
   

Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love: