Byggahus.se

Skatteavdrag för bredbandsgrävning (fiber) - ROT

 1. M
  Medlem Nivå 2
 2. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  Jag har läst den där men jag undrar hur den kommer tolkas i praktiken.

  För den som gräver stora sträckor på egen mark, dvs lång egen kabel, är detta applicerbart. Men är det även applicerbart på en förening där varje fastighetsägare bara har någrra meter kabel till tomgtgräns? Dvs får man dela på kostnaden för den grävning som sker på kommunal mark i föreningens regi?

  Vid tidigare bredbandsstöd gick detta bra efter lite trix och fix, men ROTavdraget funkar ju lite annorlunda tror jag.
   
 3. mycke_nu
  Medlem · Nivå 22
  Om det är en ekonomisk förening där bara fastighetsägarna är medlemmar kanske det fungerar? Fastigheten är ju då delägare i kabeln.

  Vi får väl ge oss till tåls tills lagtexten är skriven.
   
 4. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  Ja det har ju en avsevärd påverkan på alla fiberprojekt som drivs privat av fastighetsägare så det ska bli mycket intressant att se vad detta landar i.

  Halverar man schaktkostnaden halverar man iprincip också kostnaden för anslutningen av fastigheten.
   
 5. mycke_nu
  Medlem · Nivå 22
  Vet du om man får ROT-avdrag för maskinkostnaden vid vanlig (ej bredband alltså) schakt, eller är det bara operatörens arbete?
   
 6. MathiasS
  Medlem · Nivå 25
  Nej, jag vet inte. Det borde dock komma lite info på www.ssnf.org snart.

  Det måste vara svårt att skilja på maskinkostnad och operatörskostnad. Om totalen är 600 sek per meter, hur ska man kunna ha synpunkt på hur kostnadsslagen fördelar sig?
   
fiber rot