Byggahus.se

Skall vi betala för kommunens VA-plan?

 1. I
  Medlem · 17 inlägg

  Idyll

  Medlem
  Kommunen vill att vi skall upprätta en va-plan!!!
  Vi skall sälja arrendetomter där sommarstugorna byggdes upp under 50- och 60-talet. Det ligger i tiden att kunna få äga sin tomt och kunna ta lån att renovera och byta ut sitt avlopp så att dessa blir godkända.
  Vi tänker som så att kommunen får väl endast ta ut planavgift i samband med bygglov, men här skall inget exploateras. Inget kommunalt va-nät finns på flera mils avstånd.
  Stugorna används endast under sommarmånaderna då sommarvattnet kopplats in. Området är icke detaljplanelagt. Ingår det inte en va-plan i kommunens upprättade Översiktsplan?
  Resonerar vi rätt att vi anser att varje sommarstugeägare kan få presentera för kommunen och bevisa egen lösning ur ett långsiktigt och objektivt perspektiv? Sommarstugeägarna bör kunna påvisa egen uppfattning om vad behovet är samt det nuvarande användningssättet.
  Området finns ej inskrivet som Vattenskyddsområde. För sjön gäller "skyddat vatten" men då som "dricksvattenförsörjning". Vår mark gränsar endast en bråkdel av den stora sjön.
  Tacksam för seriösa väl grundade svar förenligt med vad lagen säger.
  "Idyll"
   
 2. M
  Medlem · 458 inlägg

  Manfreds

  Medlem
  Jag fattar inte riktigt sammanhanget men generellt får väl kommunen utse det till verksamhetsområde, eller så får de väl godkänna enskilda lösningar som håller måttet.
   
 3. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 903 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Om du vill stycka av tomter för bostadsbebyggelse så måste de vara lämpade för sitt ändamål för att Lantmäteriet ska kunna ta ett fastighetsbildningsbeslut. Fastighetsbildningslagen ställer krav på att tomterna som ju är för bebyggelse ska kunna ha godtagbara VA-anordningar. Lantmäteriet frågar således kommunen om det som i sin tur ställer krav på dig att utreda frågan. (Generellt så vill nog Lantmäteriet se ett positivt förhandsbesked från kommnen gällande byggnation för att stycka av. Det inkluderar att genom utredning visa att VA kan fås att fungera.)

  Det är fastighetsbildningslagen som ligger bakom:

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Skärmavbild 2020-12-16 kl. 22.47.53.png


  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...g/fastighetsbildningslag-1970988_sfs-1970-988
   
 4. BeaumontX
  Medlem · 98 inlägg

  BeaumontX

  Medlem
  Instämmer med Manfreds, det är väldigt svårt att förstå i vilket sammanhang kommunen kräver VA-planen? För mig är VA-planen kommunövergripande och då verkar det märkligt att du ska stå för hela den kostnaden för att du tänker avyttra existerande arrendetomter. På vilket sätt är kommunen involverad i den processen?
   
  • Laddar…
 5. SarB
  Medlem · Småland · 633 inlägg

  SarB

  Medlem
  Jag är av en annan uppfattning..
  Eftersom du beskriver att det är flera stugor och nära vatten som ska styckas ökar risken för flera enskilda lösningar med varierande kvalitet och i ett område med extra känslig natur. Det är snarare så att kommunen ser ett behov av en VA plan och förmodligen enligt lagstiftning har en skyldighet att ta fram en sådan. Jag gissar att Lag 2006:412 är aktuell här. Det hindrar ju inte att ni lägger fram förslag om enskilda lösningar, men det verkar rimligt att kommunen med tvång att anlägga va och ansluta. Kostnaden för själva planen är jag osäker men detaljplan kan man ju få bekosta själv så kanske även nu?

  Update: ser nu att jag missuppfattade frågan lite, svaret är ju inte riktigt vad som diskuterades här, men låter det stå kvar ändå.
   
 6. I
  Medlem · 17 inlägg

  Idyll

  Medlem
  Jag vet inte i vilket sammanhang kommunen trycker på mot oss om detta just nu. Såklart att kommunen är underrättad om försäljningen eftersom vi fått positivt besked om försäljning fr LM.
  Ja, bra enskilda lösningar finns ju...Vi fattar in

  LM har gett grönt ljus. Jag vet inte
   
 7. SarB
  Medlem · Småland · 633 inlägg

  SarB

  Medlem
  Tror inte LM ligger bakom, man styckar ofta sommarstugor utan krav på VA. Men att stycka dem i sig innebär kanske risk för att de så småningom blir mer permanenta boenden? Tror kommunen reagerat på eget bevåg nör de blev underrättade om ansökan om avstyckning.
   
  • Laddar…
 8. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 903 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Har LM gett grönt ljus (= de menar ett rekvisiten för fastighetsbildning är uppfyllda och är beredda att bilda fastigheterna) så förstår jag inte ens varför du kommunicerar med kommunen.
   
  • Laddar…
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 903 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Menar du att kommunen har kontaktat TS på eget bevåg efter att ha tillfrågats om förrättningen? Kravet på VA-plan står utan inverkan på Lantmäteriet fastighetsbildningsbeslut? Låt då LM bilda fastigheterna och sälj dem.
   
 10. I
  Medlem · 17 inlägg

  Idyll

  Medlem
  Kommunen ringde idag och vill ha ett möte med oss. Vi har inte varit uppsökande.
   
  • Laddar…
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 903 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Logga in på Lantmäteriets sida och läs lantmätarens dagbok. Den är mycket detaljerad och har kommunen kommunicerat med Lantmätaren i ärendet så ligger email, tjänsteanteckningar som redogör för samtal och allt där. Då kanske ni får en bättre insikt i vad det gäller.
   
  • Laddar…
 12. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 903 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Redigerat 16 dec 2020 23:54
 13. SarB
  Medlem · Småland · 633 inlägg

  SarB

  Medlem
  Kommunen meddelas alltid när ansökan om fastighetsbildning inkommer utan att dem enskilda lantmätaren kontaktar dem.
  Avsnittet i handboken du hänvisar till rör väl nybyggnation vilket ställer andra krav.
  Befintliga stugor styckas ofta utan att LM ställer krav på VA, lämplighetsprövningen innebär ju att fastigheten ska ha godtagbara lösningar för sitt ändamål. För en stuga kan det vara lämpligt nog med utedass och att fastighetsägaren tar med vatten i dunkar.
  Lantmätaren brukar dessutom sällan vända sig till kommunen med frågan direkt utan fråga sakägarwn vad de tänkt sig för lösning pch om det blir nödvändigt lyfta frågan vidare rill kommunen.
  Många vill stycka av en gammal gammal atuga i skogen som bara har utedass, det vore orimligt att alltid ställa krav på VA.
   
  • Laddar…
 14. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 903 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Jag förstår dig som att du menar att TS helt kan ignorera kommunen för deras agerande kan inte påverka lantmätarens beslut. Jag undrar jag.

  Nej texten som jag citerade från LMs handbok gällande handläggningen handlar inte enbart nybyggnation. LM kan inte ignorera VA-frågan vid fastighetsbildning bara för att det finns befintlig bebyggelse. Det är en krav i FBL oavsett om det rör sig om nybyggnation eller inte. Men visst är det troligare att det är en snabbt avklarad fråga om det finns befintlig bebyggelse med redan fungerande VA-anordningar. Men inte tänker jag utesluta att lantmätaren i det här fallet har följt sin handbok och frågat efter en bedömning från kommunen.
   
  • Laddar…
 15. SarB
  Medlem · Småland · 633 inlägg

  SarB

  Medlem
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  upload_2020-12-17_8-29-15.png

  Det står uttryckligen i avsnittet du hänvisar till att det gäller nybyggnation. Vilket avsnitt i handboken är det du hänvisar till och är det den senaste handboken? Hade gärna vekat läsa hela avsnittet.
  i 3:1 FBL står som sagt att godtagbara anordningar för VA krävs för fastighetens ändamål. Godtagbart kan i vissa fall anses vara utedass och vattendunkar. Jo, LM styckar ofta av byggnader av enkel standard för fritidsändamål utan VA lösning, det kan dock kontrolleras att det ska finnas möjlighet att i framtiden anlägga VA. Det har diskuterats eftersom "fritidsändamål" i sig egentligen inte innebär något annat än bostadsändamål och ska fastigheten användas att bo på måste VA lösning finnas. Eftersom, som jag nämnde innan, att det redan finns så många befintliga byggnader av mycket enkel standard som man vill använda bara över helger är det då inte tillräckliga skäl att ställa in en ansökan om avstyckning pga att VA inte finns.

  Jag menar dock INTE att TS helt kan ignorera vad kommunen säger. Jag säger att det kommer från kommunen och inte lantmäteriet, att fastigheterna från LM kan bedömas lämpliga oavsett. Det är dock märkligt om kommunen inte utsett detta som ett verksamhetsområde, jag är inte säker på hur ordningen går där?
  Jag är av uppfattningen att kommunen, om de har utsett det som verksområde har lagkrav på sig att ordna VA och att fastighetsägare då vackert får betala oavsett vad de själva vill.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.