Byggahus.se

Skall grannar höras igen?

 1. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem
  Vi har fått ett godkänt förhandsbesked och skall stycka av en tomt. Beslutet vinner laga kraft i morgon givet att ingen överklagar.

  När vi nu söker bygglov skall grannar yttra sig igen?
  Tacksam för besked för någon som har gått igenom samma process.
   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Skall grannar höras igen?

  Liten undran:

  Den första frågan är, eftersom du skriver att beslutet vinner laga kraft i morgon, har alla sakägare fått del av beslutet? Det är nämligen så att ett beslut - i bygglovssammanhang - vinner laga kraft först då ingen sakägare som informerats om beslutet överklagat inom tre veckor från den dag denne fick del, eller kan anses ha fått, del av beslutet (grannen ser att det byggs ett huset).

  För att besvara frågan är det riktigt att grannar har möjlighet att yttra sig och klaga på själva bygglovet. Förhandsbeskedet ger ingen rätt att bygga ett visst hus utan bara en rätt att lokalisera ett hus till en viss plats. En ansökan om förhandsbesked behöver i konsekvens härmed inte heller innehålla några ritningar eller likanande utan bara en förfrågan om man får lov att lokalisera en byggnad till en viss plats.

  Lycka till!!! ;)
   
 3. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Skall grannar höras igen?

  3 veckor har gått idag! Alla som skall höras har hörts och lämnat in mottagningskvitto på detta. Eftersom huset hamnar på landet har vi skickat bilder och diverse ritningar som de har tagit del av.

  Sålunda anser jag att ev. ytterligare höranden vid ett bygglov skulle kännas mycket onödigt ur min synvinkel.

  Medveten om vad förhandsbesked berättigar till men det känns som en formsak med bygglov. Det är ju så att jag garanteras bygglov givet att jag håller mig till det jag ansökt om i förhandsbeskedet.
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Skall grannar höras igen?

  Följdfrågan är har alla tagit del av beslutet? Det räcker alltså inte med att de har hörts inför beslutet.

  När det gäller själva bygglovet kontra förhandsbeskedet förhåller det sig så som jag skrivit.

  Kan dessutom i all välmening tillägga att ett förhandsbesked inte garanterar ett "fullständigt" bygglov utan garanterar endast att invändning inte kan med framgång anföras mot lokaliseringen av den byggnad som nämns i förhandsbeskedet. Förhandsbeskedet är alltså mer eller mindre närmast en 2 kap. prövning enligt PBL medan 3 kap. prövningen kvarstår till den slutliga bygglovsprövningen.   
 5. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Skall grannar höras igen?

  Alla grannar har tagit del. Dessvärre accepterar de inte byggnadsnämndens beslut utan har nu med 1 dag kvar på tidsfristen överklagat beslutet. Man vet inte om man skall skratta eller gråta.

  De skriver att byggnadsnämden inte förstår helheten och accepterar inte den friande förundersökningen för fornlämningar. Dessutom anklagar de nämnden för att slarva bort papper och inte sköta sitt jobb.

  De har verkligen i överklagandet lyckats med att göra nämnden till sin fiende. På något annat sätt kan jag inte tolka deras offantliga skrivelse på tiotals sidor.

  Hoppas nu bara länsstyrelsens jurist inser det bisarra i denna såpopera och sätter punkt för grannarnas ambitioner.
   
 6. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Skall grannar höras igen?

  Usch det här är ingen rolig situation.  :'(

  Förutom att själva stämningen i bygden blir påverkad av detta har du hamnat i ett verkligt ogynnsamt läge.

  Ett förhandsbesked har nästan bara positiva sidor. En negativ sida är dock att ett överklagat förhandsbesked hindrar en bygglovsansökan.

  Normalt är det så att vid lämnat bygglov får detta tas i anspråk omedelbart (om inte inhibition meddelas av högre instans) och grannars okynnesöverklaganden påverkar inte möjligheten att kunna bebygga och använda sin fastighet. Annars skulle grannars överklagande kunna göra så att man satt med ett bygglov och en bra fastighet i massvis av år medan rättsprocessen håller på utan att man kunde göra något.

  Ett förhandsbesked - som också är överklagbart i alla instanser - är en prövning och ställningstagande till en rad frågor av mer planmässig karaktär. På samma sätt som en överklagad plan hindrar lämnande av bygglov så länge rättsprocessen pågår, hindrar ett överklagat förhandsbesked också ett kommande bygglov.

  Dina grannar är nog inte medvetna om vad de kan hitta på men du vet var du har dina fiender och deras möjligheter i alla fall.

  Det är bara att beklaga.

  Lycka till! ;)
   
 7. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Skall grannar höras igen?

  Tack för stöd. Det positiva i kråksången är att de har en förmåga att tömma ut hela sitt register av synpunkter på en gång. Nu är det lätt för oss att dissikera dessa och kontra med svar.

  Sen ifrågasätter de också en mängd myndigheters förmåga att fatta beslut. I vårt fall har nämnden aldrig varit så enig enligt utsago.

  Det finns inga stora frågetecken att reda ut även om grannarna vill få länsstyrelsen att tro det genom att bombardera dem med en salig röra av argumentation.
   
 8. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Skall grannar höras igen?

  Välbekommet, det var så lite så... ;)

  Det låter naturligtvis bra att de skriver av sig men problemet är att det kan de göra i varje instans och hålla på och komplettera, begära anstånd m m.

  Räkna med - om grannarna trilskas genom alla instanser - att det dröjer med bygglovet, kanske upp emot 5-6 år. >:(
   
 9. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Skall grannar höras igen?

  Carl-Johan! Jag glömde fråga efter dina grannars namn så jag kan fråga om de behöver hjälp.... ;D
   
 10. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Skall grannar höras igen?

  Lucifer i efternamn!

  Nävars, fick kontakt med nämnden idag som sa att de skulle försvara sitt beslut, till förmån för oss. Egentligen står ju striden mellan grannarna och nämnden. Så nu känns det bra igen.

  Vi har ett antal kort i rockärmen att ta fram ifall de trilskas. Jag tror inte de kommer tycka våra argument är speciellt kul för dem he he!
   
 11. C
  Medlem · 779 inlägg

  co

  Medlem

  Re: Skall grannar höras igen?

  Otrevlig situation du hamnat i Calle Anka! Bu för dina grannar :p Den juridiska biten verkar Familjen_Bygg kunna på sina fem fingrar så den tänker jag inte kommentera. En stilla undran bara; OM du nu får igenom ditt bygglov vill du verkligen ha sådana grannar?
   
 12. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Skall grannar höras igen?

  Ibland undrar man om vissa inte har annat för sig än att jäklas med andra. Nämnden beklagar också att grannarna har överklagat av okynnesskäl men så är den demokratiska processen, så länge det inte kostar pengar att överklaga. Förhoppningsvis kommer det en lagändring. Skattebetalarna får ju stå för notan vilket de inte verkar bry sig om.

  Gällande om vi verkligen vill ha dem som grannar så är svaret nej. Såna människor kan inte ha en stark social sida och deras avundsjuka är inget som jag beundrar.

  Men nu bor de inte bredvid oss. Den närmast grannen är ca 100 m ifrån, de andra ser inte ens vårt hus.

  Det skall byggas ett hus till inom 300 m och de är jättetrevliga men sitter i samma sits som vi.

  Länsstyrelsen har fått alla dokument nu men trodde inte de hann inom kort tid så det drar nog ut på tiden. Men jag säger som när man brukar beställa Taxi: "nämen vi väntar"
   
 13. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Skall grannar höras igen?

  Jo, juridiken har vi kläm på ;)

  annat är det med smidigheten, den är så väldigt lokalt betingad, grannar är olika i olika delar av landet.

  Det enda man önskar är att alla får komma till tals och att processen är snabb med beaktande av rättssäkerheten.

   
 14. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Skall grannar höras igen?

  Att de utan vidare kan gå till länsstyrelsen och länsrätten förstår jag men vad krävs för att erhålla prövningstillstånd för kammar- och regeringsrätt?
   
 15. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Skall grannar höras igen?

  För att få prövningstillstånd i kammarrätten respektive Regeringsrätten krävs i princip

  1) att ett allvarligt fel har begåtts i längre instans, eller
  2) att ärendet eller frågan är så lite behandlad eller behandlad med så olika resultat att det är viktigt för den framtida behandlingen att dessa instanser redovisar sin inställning till hur ärendet/frågan skall avgöras.

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.