Byggahus.se
Hej

Jag bor i ett radhus och nu vill jag göra min altan större och då blir det nya skärmtaket större än det befintliga. Nu är det ett plank som går fram till skärmtakets slut och jag vill gärna förlänga planket 1,5m så det passar till det nya skärmtaket.
Har lämnat in bygglovsansökan (väntar nu på svar), Pratade med grannen idag och de vill inte att planket förlängs för det förstör ljuset för dem, de var inte heller pigga på att jag gör mitt skärmtak större. De sa att de pratat med kommun att de inte vill detta.
Eftersom det är radhus så kan ju inte 4,5m gränsen gälla eftersom husen sitter ihop. Frågan är kommer jag få nej på min bygglovsansökan eftersom grannen säger nej, eller kan det bli godkänt i alla fall?

Jag har gått runt i vårt område och det finns alla möjliga varianter på byggnationer.
 
Hej

Jag bor i ett radhus och nu vill jag göra min altan större och då blir det nya skärmtaket större än det befintliga. Nu är det ett plank som går fram till skärmtakets slut och jag vill gärna förlänga planket 1,5m så det passar till det nya skärmtaket.
Har lämnat in bygglovsansökan (väntar nu på svar), Pratade med grannen idag och de vill inte att planket förlängs för det förstör ljuset för dem, de var inte heller pigga på att jag gör mitt skärmtak större. De sa att de pratat med kommun att de inte vill detta.
Eftersom det är radhus så kan ju inte 4,5m gränsen gälla eftersom husen sitter ihop. Frågan är kommer jag få nej på min bygglovsansökan eftersom grannen säger nej, eller kan det bli godkänt i alla fall?

Jag har gått runt i vårt område och det finns alla möjliga varianter på byggnationer.
Det kan bli godkänt i alla fall, grannarna har ingen vetorätt. Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen om grannens påpekanden är relevanta och väger så tungt att bygglov bör nekas. Vet du om det du vill göra följer detaljplanen för området?
 
Det kan bli godkänt i alla fall, grannarna har ingen vetorätt. Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen om grannens påpekanden är relevanta och väger så tungt att bygglov bör nekas. Vet du om det du vill göra följer detaljplanen för området?
Jag vet inte hur detaljplanen ser ut, var hittar jag den enklast+ Det är ett radhusområde med hyfsat många hus och det verkara vara fritt fram för alla möjliga utbyggnader.
 
Jag vet inte hur detaljplanen ser ut, var hittar jag den enklast+ Det är ett radhusområde med hyfsat många hus och det verkara vara fritt fram för alla möjliga utbyggnader.
En del kommuner har dem på sin hemsida annars kan du kontakta din kommun och be att de skickar den till dig. Där står de bestämmelser som gäller för din fastighet, hur stort du får bygga mm.