Byggahus.se

Skälig ersättning för servitut

 1. S
  Medlem Nivå 1
  Hej,

  Vi bildade en VA samfällighet för några år sedan, isamband med att vi då byggde vår VA anläggning till 100 talet fastigheter.
  Vårt dilemma är att en av VA stamledningarna delvis drogs över/på en fastiget och inte som brukligt i vägarna. Anledningen var då man ansåg att det var ett billigare alternativ än att spränga för ledningen för att få ned den i vägen utanför tomten.
  Större delen av ledningen, som grävdes ned på fastigeheten, uppskattningsvis 30 meter, ligger i "prickad mark" , m.a.o man får ej bygga där.
  Dock så är några ytterligare meter på tomten utanför den "prickade" zonen.

  Något servitut upprättades inte, ej heller några avtal om ledningsrätter. Och ingen i styrelsen kommer ihåg eller vill komma ihåg vad som egentligen avtalades mellan samfälligheten och fastighetsägaren vid detta tillfälle.
  Klart är i alla fall att berörd fastighetsägare gav sitt tillstånd att ledningen grävdes ned.
  Det finns inget officiellt noterat avseende ersättnig till fastighetsägaren, mer än en punkt i ett protokoll som avser ett lass med jord.
  Nu då, ett antal år senare åberopar fastighetsägaren ersättning enligt expropriationslagen.

  Någon begäran om expropriation har givetvis inte skett ifrån samfälligheten. Vet ej heller om en samfällighet har rätt ansöka om expropriation för att erhålla ett servitut.
  För det är väl ett servitut och en eventuell ersättning till den som servitutet belastar som det här problemet egentligen handlar om.
  Fastighetsägaren motsätter sig m.a.o inte att ledningen ligger över tomten, men vill givetvis ha en skälig ersättning.

  Kostnaden för VA samfällighetens att dra om ledningen, och spränga ned den i vägen uppskattar jag är runt 100 - 150 tusen.

  Ni som har varit i liknande situation. Både som nyttjare eller fastigehetsägare som fått en VA ledning på tomten. Hur har ni agerat? Vilka ersättningar kan anses vara skäliga i samband med servitut?

  Mvh
  Sven
   
 2. Swetrot
  Medlem Nivå 11
  Eftersom ledningsägaren är skyldig att återställa marken efter eventuella reparationer så är det förhållandevis små ersättningar vi pratar om. Färre än tio tusenlappar i engångersättning, Vill man spetsa erbjudandet lite kanske man kan bjuda på hela eller delar av eventuell fast årsavgift (men inte förbrukningen),