Byggahus.se
Bonde (granne) har utövat skadegörelse på vår mark. Bonden har vandaliserat och förstört plantering, bland annat flera gamla syrener, som stått flera meter inne på vår tomt.

Dessutom har han med en stor maskin slitit de nedre grenarna på flera granar, så att de riskerar att få sjukdomar på de ställen där de slits av. Vi sågade av en del av de nedre grenarna själva, men på ett sådant sätt att trädstammen inte skadas.

Vad kan man göra när en granne utövar autonomi långt inne på vår tomt genom att ta bort eller förstöra växtligheten i ett 2-3 meter brett bälte längs skiljelinjen.

Annie Hansen
 
 • Arg
 • Haha
 • Gilla
 • Ledsen
andreas_bygger och 8 till
 • Laddar…
Polisanmäla, skicka skadeståndsanspråk
 
 • Gilla
 • Haha
EllinorLag och 12 till
 • Laddar…
Ta reda på vad ett likvärdigt träd/buske kostar, stora träd och buskar är rejält dyra.
 
 • Gilla
 • Haha
Chell och 5 till
 • Laddar…
Är det längs en samfälld väg?
Och växter som växer längs med vägen?
Har ni tittat på kartan, så ett det verkligen är "er tomt", och inte så att växterna med åren blivit bredare, och börjat växa på fel ställe - breda ut sig utanför tomtgränsen?

Vägområdet som ska underhållas, med diken och växtlighet är normalt sett bredare än vägytan (grusytan/asfalten).
Växter vars rötter och grenar växer nära diket på "tomtsidan", även om diket/dräneringen är dold, riskerar att ansas ut mot vägsidan, även om de så att säga står på en tomt.

Så för att kunna sköta vägen så att dränering och sikt fungerar, så har vägföreningen/samfälligheten en i stadgarna inskriven rättighet att sköta vägen. På kartor kan man ofta, men inte alltid se hur brett vägområdet är. Annars så finns det beskrivet i termer av meter från vägmitt eller liknande, hur brett vägområdet är.

Vill man slippa hårdhänt hantering av sina träd och buskar som står nära en väg, kanske med lite tveksam placering invid tomtgräns, så bör man själv beskära. För när det körs med stora maskiner, så är behandling omild.

Prata med vägföreningen/samfälligheten, gå på årsmötet.

I en välskött förening så meddelar man om dikesrensning och/eller rensning av vedartad växtlighet ska ska i förväg, så att tomtägare själva kan beskära innan maskinell åtgärd.

Ovanstående kan gälla för åkermark eller skog också, men då finns en enskild markägare, så börja med att titta på kartorna.
 
 • Gilla
 • Älska
Artemisia och 12 till
 • Laddar…
P PatrikBL skrev:
Ta reda på vad ett likvärdigt träd/buske kostar, stora träd och buskar är rejält dyra.
Syrener är tåliga, så pass att de är invasiva, det är sannolikt inte vettigt att byta ut växter för att de inte hanterats försiktigt.
 
 • Gilla
Dilato
 • Laddar…
S skogaliten skrev:
Er det en kombineret vej?
Og planter, der vokser langs vejen?
Har du kigget på kortet, så det virkelig er "din jord", og ikke at dine planter er blevet bredere med årene, og du er begyndt at vokse det forkerte sted - spredt ud over jordens grænse?

Vejarealet, der skal vedligeholdes, med grøfter og bevoksning, er normalt bredere end vejbelægningen (grus/asfalt).
Planter, hvis rødder og grene vokser tæt op ad grøften på "blysiden", selvom grøften/afvandingen er skjult, risikerer at blive passet mod vejsiden, selvom de så at sige står på et fundament.

Så for at klare vejen, så afvandings- og udsynsarbejde, har vejforeningen/samfundet en ret skrevet i vedtægterne til at styre vejen. På kort kan man ofte, men ikke altid, se, hvor bredt vejarealet er. Ellers er det beskrevet i meter fra midten af vejen eller lignende, hvor bredt vejarealet er.

Vil du undgå hårdhændet omgang med dine træer og buske, som ligger tæt på en vej, måske med en lidt tvivlsom placering ud til en ejendomsskel, bør du beskære dig. For når den køres med store maskiner, er behandlingen ikke skånsom.

Tal med vejforeningen/samfundet, gå til årsmøde.

I en velholdt forening meddeles det på forhånd, hvis der skal foretages grøfterydning og/eller rydning af træbevoksning, så lodsejere kan beskære sig inden mekanisk handling.

Ovenstående kan også gælde for agerjord eller skov, men er du en individuel grundejer, så start med at se på kortene.
S skogaliten skrev:
Er det ad en kombineret vej?
Og planter, der vokser langs vejen?
Har du kigget på kortet, så det virkelig er "din grund", og ikke at planterne er blevet bredere med årene, og er begyndt at vokse det forkerte sted - spredt ud over grundgrænsen?

Vejarealet, der skal vedligeholdes, med grøfter og bevoksning, er normalt bredere end vejbelægningen (grusbelægning/asfalt).
Planter, hvis rødder og grene vokser tæt op ad grøften på "lodssiden", selvom grøften/afvandingen er skjult, risikerer at blive soignet mod vejsiden, selvom de så at sige står på en grund.

Så for at styre vejen, så afvanding og udsyn fungerer, har vejforeningen/samfundet en ret skrevet i vedtægterne til at styre vejen. På kort kan man ofte, men ikke altid, se, hvor bredt vejarealet er. Ellers er det beskrevet i meter fra vejmidt eller lignende, hvor bredt vejarealet er.

Vil du undgå hårdhændet omgang med dine træer og buske, der ligger tæt på en vej, måske med en lidt tvivlsom placering ud til en ejendomsskel, bør du beskære dig. For når den køres med store maskiner, er behandlingen ikke skånsom.

Tal med vejforeningen/samfundet, gå til årsmødet.

I en velholdt forening meddeles det på forhånd, om der skal foretages grøfterensning og/eller oprensning af træbevoksning, så lodsejere kan beskære sig inden mekanisk handling.

Ovenstående kan også gælde for agerjord eller skov, men så er der en individuel grundejer, så start med at se på kortene.
Mange tak for et fyldestgørende svar. Vi har kigget på kort, og det ser ud til, at nogle af udvæksterne faktisk ikke er på vores ejendom. Men gårdejeren har faktisk krydset hullet og beskadiget vækster med en stor maskine. Har du en henvisning til hvilken lov der gælder på det område. Den pågældende vej er en 300 m lang skovvej, der fører til vores sommerhus og samtidig fungerer som arbejdsvej til landmandens marker. Kommunen er ejer (ifølge vores oplysninger) af den første del af vejen. Kan du give oplysninger om, hvem der skal vedligeholde en sådan vej? Vejen køres ned af store landbrugsmaskiner.
 
Vem är ägare av den andra delen av vägen? Finns det servitut?
 
Bild?
 
A Annie Hansen skrev:
Mange tak for et fyldestgørende svar. Vi har kigget på kort, og det ser ud til, at nogle af udløbene faktisk ikke er på vores ejendom. Men gårdejeren er faktisk gået over hullet og beskadiget planterne med en stor maskine. Har du en henvisning til, hvilken lovgivning der gælder på det område. Den pågældende vej er en 300 m lang skovvej, der fører til vores sommerhus og samtidig fungerer som arbejdsvej til landmandens jord. Kommunen ejer (ifølge vores oplysninger) den første del af vejen. Kan du oplyse, hvem der skal vedligeholde sådan en vej? Vejen køres ned af store landbrugsmaskiner.
S skogaliten skrev:
Är det längs en samfälld väg?
Och växter som växer längs med vägen?
Har ni tittat på kartan, så ett det verkligen är "er tomt", och inte så att växterna med åren blivit bredare, och börjat växa på fel ställe - breda ut sig utanför tomtgränsen?

Vägområdet som ska underhållas, med diken och växtlighet är normalt sett bredare än vägytan (grusytan/asfalten).
Växter vars rötter och grenar växer nära diket på "tomtsidan", även om diket/dräneringen är dold, riskerar att ansas ut mot vägsidan, även om de så att säga står på en tomt.

Så för att kunna sköta vägen så att dränering och sikt fungerar, så har vägföreningen/samfälligheten en i stadgarna inskriven rättighet att sköta vägen. På kartor kan man ofta, men inte alltid se hur brett vägområdet är. Annars så finns det beskrivet i termer av meter från vägmitt eller liknande, hur brett vägområdet är.

Vill man slippa hårdhänt hantering av sina träd och buskar som står nära en väg, kanske med lite tveksam placering invid tomtgräns, så bör man själv beskära. För när det körs med stora maskiner, så är behandling omild.

Prata med vägföreningen/samfälligheten, gå på årsmötet.

I en välskött förening så meddelar man om dikesrensning och/eller rensning av vedartad växtlighet ska ska i förväg, så att tomtägare själva kan beskära innan maskinell åtgärd.

Ovanstående kan gälla för åkermark eller skog också, men då finns en enskild markägare, så börja med att titta på kartorna.
A Annie Hansen skrev:
Mange tak for et fyldestgørende svar. Vi har kigget på kort, og det ser ud til, at nogle af udvæksterne faktisk ikke er på vores ejendom. Men gårdejeren har faktisk krydset hullet og beskadiget vækster med en stor maskine. Har du en henvisning til hvilken lov der gælder på det område. Den pågældende vej er en 300 m lang skovvej, der fører til vores sommerhus og samtidig fungerer som arbejdsvej til landmandens marker. Kommunen er ejer (ifølge vores oplysninger) af den første del af vejen. Kan du give oplysninger om, hvem der skal vedligeholde en sådan vej? Vejen køres ned af store landbrugsmaskiner.
Förlåta. Jag hade faktiskt översatt mitt svar till svenska. Men det blev automatiskt översatt til danska, då jag skicka det. Nu försöker jag skicka det igen:
Stort tack för ett fullständigt svar. Vi har tittat på kartor och det verkar som att en del av utväxterna faktiskt inte finns på vår tomt. Men gårdsägaren har faktiskt gått över ravinen och skadat tillväxten med en stor maskin. Har du en hänvisning till vilket lager som gäller för det området. Vägen i fråga är en 300 m lång skogsväg som leder till vårt sommarhus och som även fungerar som en arbetsväg till bondens åkrar. Kommunen är ägare (enligt våra uppgifter) av den första delen av vägen. Kan du ge information om vem som ska underhålla en sådan väg? Vägen drivs av stora jordbruksmaskiner.
 
 • Gilla
Nalleman64
 • Laddar…
A Annie Hansen skrev:
Förlåta. Jag hade faktiskt översatt mitt svar till svenska. Men det blev automatiskt översatt til danska, då jag skicka det. Nu försöker jag skicka det igen:
Stort tack för ett fullständigt svar. Vi har tittat på kartor och det verkar som att en del av utväxterna faktiskt inte finns på vår tomt. Men gårdsägaren har faktiskt gått över ravinen och skadat tillväxten med en stor maskin. Har du en hänvisning till vilket lager som gäller för det området. Vägen i fråga är en 300 m lång skogsväg som leder till vårt sommarhus och som även fungerar som en arbetsväg till bondens åkrar. Kommunen är ägare (enligt våra uppgifter) av den första delen av vägen. Kan du ge information om vem som ska underhålla en sådan väg? Vägen drivs av stora jordbruksmaskiner.
Den som äger vägen ska underhålla vägen, om inte servitut eller andra överenskommelser gäller.

Som sagt är en "väg" är normalt sett bredare än vägbanan, diken och vägslänter, liksom trummor (vattenledningar för dränering) ingår i vägområdet. Så en smal skogsväg, är i normalfallet dubbelt åtminstone dubbelt så bred, när diken och vägslänter räknas med.

I samband med att er sommarstugetomt skapades, så skrevs det med största sannolikhet ner regler för hur vägen ska och får skötas, och det finns då definierat var vägområdet finns. Del av vägområdet kan mycket väl finnas på er tomt.
"Bonden kan mycket väl ha rätt att underhålla vägområdet även på er tomt (t.ex. ta bort träd, dikesrensa bort rötter), t.ex. för att komma fram med traktor och redskap, samt skogsmaskiner.

För att ta reda på hur det ligger till för just er, så behöver ni titta på de kartor och fastighetsbildningsdokument, inklusive servitut som finns hos Lantmäteriet avseende er fastighet.

Ta hjälp med att tolka det som finns skrivet av personalen på Lantmäteriet, eller skriv och fråga igen på forumet, gärna med bild på (anonymiserade) kartor och servitutstexter.

Ta det hela därifrån, när ni vet mera.

Granar är tåliga, de klarar av att bli splittrade av kedjeröjare, men det ser ju inte snyggt och prydligt ut, så gå ut med en grensåg och snygga till granarna.
Syrener sprider sig med rotskott, ett sätt att föryngra Syren är att beskära hela vägen ner till marken, och vänta in att det kommer nya skott. Efter tre till fem år finns där rejäla syrenbuskar igen.
 
 • Gilla
Artemisia och 2 till
 • Laddar…
A Alexn72 skrev:
Bild?
 
 • Två granar med avsågade grenar och grenrester på marken i en skogsglänta.
  Inloggade ser högupplösta bilder
  Skapa konto
  Gratis och tar endast 30 sekunder
 • Ledsen
 • Wow
 • Arg
 • Gilla
MrDizzy och 8 till
 • Laddar…
A Annie Hansen skrev:
Bonde (granne) har utövat skadegörelse på vår mark. Bonden har vandaliserat och förstört plantering, bland annat flera gamla syrener, som stått flera meter inne på vår tomt.

Dessutom har han med en stor maskin slitit de nedre grenarna på flera granar, så att de riskerar att få sjukdomar på de ställen där de slits av. Vi sågade av en del av de nedre grenarna själva, men på ett sådant sätt att trädstammen inte skadas.

Vad kan man göra när en granne utövar autonomi långt inne på vår tomt genom att ta bort eller förstöra växtligheten i ett 2-3 meter brett bälte längs skiljelinjen.

Annie Hansen
Vad säger grannen om saken?
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Vad säger grannen om saken?
Vi våger inte prata med grannen förrän vi vet lite mer om reglerna på området. Vi vill inta bli okända.
 
A Annie Hansen skrev:
Kan du give oplysninger om, hvem der skal vedligeholde en sådan vej? Vejen køres ned af store landbrugsmaskiner.
Det beror på hur den ägs. Enskilda vägar (alltså alla vägar som inte ägs av stat eller kommun) är ofta en källa till problem, då förväntningarna på dem är väldigt olika mellan de olika intressenterna.

Det finns ett antal olika varianter av rättigheter för sådana vägar, bland annat:
 • Servitut. En fastighet äger vägen, men en eller flera andra har också rätt att använda och underhålla vägen. Då måste ingen av rättighetshavarna underhålla vägen, men vem som helst av dem får det – på egen bekostnad.
 • Samfälld väg, delägarförvaltad. De med nytta av vägen äger den tillsammans. Beslut om vägen ska fattas ihop, där alla delägare har veto. Man äger ofta olika stor andel av vägen; en bondgård mer än ett fritidshus till exempel.
 • Samfälld väg, föreningsförvaltad. Samma ägande som ovan, men man har en förening som demokratiskt beslutar om drift och underhåll. Det föreningen beslutar gäller, så som delägare kan föreningen tvinga dig att betala.
Lite förenklat, men huvudsakligen enligt ovan.

Du kan läsa om ifall din fastighet har några servitut eller är med i någon samfällighet på Lantmäteriets tjänst Min fastighet. Man verkar kunna komma in där även med danskt BankId.

En samfälld väg kommer då se ut ungefär såhär, sen får man läsa sig vidare om vad som gäller för den gemensamhetsanläggningen (GA) som är det objekt som samfällighetsföreningen förvaltar.
Skärmdump från Lantmäteriets tjänst Min Fastighet som visar ägarandelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

https://www.lantmateriet.se/sv/fastighet-och-mark/information-om-fastigheter/Min-fastighet/
 
 • Gilla
MrDizzy och 3 till
 • Laddar…
A Annie Hansen skrev:
Vi våger inte prata med grannen förrän vi vet lite mer om reglerna på området. Vi vill inta bli okända.
Det kanske var en olycka eller finns en rimlig förklaring...
 
 • Gilla
klaskarlsson och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.