Byggahus.se
Vår IVT 590 har en brytare som står på prioritera tappvarmvattnet.

Läser i manualen att det står bland annat "Observera att när anläggningen under normaldrift prioriterar tappvarmvatten stoppas cirkulationen till värmesystemet, detta innebär att vissa systemlösningar utsätts för frysrisk".

Blev fundersam på om det därför är så klokt att har prioritering av tappvarmvattnet. Samtidigt vill vi inte råka ut för att varmvattnet tar slut på morgonen när vi duschar (tre personer i hushållet). Vi har elelement som vi inte brukar ha i drift eftersom IVT:n som regel klarar värmebehovet året runt.

Vad säger ni som kan lite mer om det här. Manualen ger ingen vägledning.
 
Så vad har ni då för systemlösning på ert värmesystem och ventilation? Har ni några vattenburna radiatorer alls? Vattenburen golvvärme? Tilluftsaggregat? Luftvärme-aggregat? Elektriska kanalvärmare före eller efter?
 
Inget vattenburet. Tilluften sköts via uppvärmt FTX-system. Huset är på ca 140 kvm och vid riktigt kalla vintrar har vi satt på elradiatorerna som finns i varje rum men vanligtvis klarar vi oss utan dem. Hoppas det var svar på frågan, är inte så insatt i detta. :)
 
Ok. "Uppvärmt FTX-system" behöver du förklara närmare. Ett FTX-aggregat är en speciellt typ av ventilationsaggregat med växling av energin i frånluften över till inkommande tilluft. Man kan inte ha både ett FTX-aggregat och en FLVP som IVT590. "FTX-system" kan möjligen tolkas lite bredare och tror du menar att det finns ett tilluftsaggregat (utan cirkulationsluft) med vattenburet kanalbatteri anslutet till IVT590? Finns det i så fall elektrisk kanalvärmare före eller efter? När är huset byggt? Är systemet original?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.