personstarthumb-up

Ska jag jorda elementen

1k läst  10 svar

 1. T
  Medlem Nivå 4
  I vårt 70-talshus är eluttagen inte jordade. Däremot är skyddsjord framdagen till elradiatorerna. Bör jag koppla in den jorden eller inte?
   
 2. electrocuted
  Medlem Nivå 10
  nej
   
 3. Rrrrr
  Medlem Nivå 13
  Ska du byta ut radiatorerna byt till radiatorer som är dubbelisolerade (symbol fyrkant-i-fyrkant), dessa behövs/ska ej jordas.
   
 4. T
  Medlem Nivå 4
  Det hjälpte inte mig så mycket. Vad säger försäkringsbolaget? Vad säger bestämmelserna?

  Att det kan vara farligt rent tekniskt förstår jag, men samtidigt har ju elementen en tåt för skyddsjord. Det är inte så att man måste koppla in den?
   
 5. pefo
  Medlem Nivå 10
  Börjar bli en FAQ det här. Så här säger Elsäkerhetsverket:

  Ska elradiatorer skyddsjordas?
  Huruvida elradiatorer bör skyddsjordas eller ej har det historiskt funnits delade meningar om. Om man skyddsjordar radiatorerna medför ett fel i en radiator mellan fas och jord att skyddet (säkringen) kopplar bort den grupp som matar radiatorn inom 5 sekunder. Emellertid har man i och med skyddsjordningen infört jordpotential i rummet. Om det i rummet finns ett bruksföremål, som är anslutet till ett ojordat vägguttag, och det i bruksföremålet sker en överledning från fasen till höljet, uppstår en fara vid samtidig beröring av bruksföremålet och den skyddsjordade radiatorn.
  Om elradiatorn däremot inte skyddsjordas i ett sådant rum bibehålls den isolerade miljön. Därigenom bibehålls den andra skyddsbarriären vid fel i den grundläggande isoleringen hos andra apparater som används i rummet, och som kan beröras samtidigt med radiatorn.
  Med hänsyn till den ökade användningen av elapparater bör därför nya elradiatorer (av klass I) inte anslutas till skyddsjord vid installation i befintliga rum med ojordade vägguttag.
  Idag har många klass I-elradiatorer stickproppsanslutning. En mycket stor del av elradiatorerna i aktuella rum uppmonteras och ansluts till vägguttag av lekmän. Det är inte tillåtet att installera jordade vägguttag för matning av radiatorn, om rummet redan har ojordade uttag.
   
 6. T
  Medlem Nivå 4
  Tack för ett uttömmande svar!
   
 7. X
  Medlem Nivå 1
  Nu hänger jag inte riktigt med...

  I en utbyggnad hos oss har vi en elradiator. När vi målade om i rummet så tog vi bort radiatorn och märkte att jordkabeln från radiatorn inte var inkopplad med jorden i dosan. Nu så har vi kopplat in jorden på radiatorn samt att vi såg till att våra två andra uttag i rummet (som var ojordade) blev jordade, och detta med samma jordkabel då den gick genom uttagens dosor. Har vi gjort fel???
   
 8. prototypen
  Medlem Nivå 19
  Nej, det var rätt både före och efter.

  Protte
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Under förutsättning att det nu är så att ALLA uttag i rummet är jordade, även lamputtag i taket.
   
 10. X
  Medlem Nivå 1
  Lamputtaget blev inte jordat men eftersom jordkabeln går genom takdosan så får jag be honom jorda takuttaget. (Vet inte varför han inte gjorde det?)
   
 11. electrocuted
  Medlem Nivå 10
  troligtvis för att det är en grej som lätt glöms bort..
   

Hej där! så kan du också ställa frågor i forumet. :love: