Hej
Rent hypotetisk, en vägförening som sträcker sig över säg 5km med ca 15 fastigheter, vill troligen inte ansluta den sista biten som är kanske 1k med de tre sista fastigheterna som användare, kan man tvinga igenom detta? De tre sista fastigheterna är med i föreningen.
kan man skapa en vägförening till på den sista biten annars?
Med vänlig hälsning, ZNK
 
Det låter inte orimligt att ansluta den vägbiten också. Det kommer ju att resultera i en högre avgift för de fastigheterna.
 
Claes Sörmland
Ja, man ansöker om att ändra (ompröva) den befintliga gemensamhetsanläggningen till att också inkludera den sista biten väg. Det blir enklare, snabbare och billigare om alla är överens eller i alla fall böjer sig snabbt för de sökandes vilja.

Läs mer här hur man ansöker om detta hos Lantmäteriet:
https://www.lantmateriet.se/sv/fast...ndra-eller-ta-bort-en-gemensamhetsanlaggning/

Det går också att skapa en helt ny gemensamhetsanläggning för den sista delen av vägen. Den kan antingen förvaltas av den befintliga vägföreningen (samfällighetsföreningen) eller så kan ni bilda en egen ny samfällighetsförening.
 
Och om de övriga ~11-12 inte vill?
 
Enligt svar ovan kan de bilda en egen förening.
Men, rimligtvis behöver de vara med & betala i den första, för att kunna komma ut till allmän väg. Eller kan de komma dit på nåt annat sätt?
 
Claes Sörmland
ZNK ZNK skrev:
Och om de övriga ~11-12 inte vill?
Spelar ingen större roll. Det finns förvisso ett s. k. opinionsvillkor i anläggningslagen som Lantmäteriet ska ta hänsyn till men det innebär bara att gemensamhetsanläggning inte får ej inrättas om ägarna av de fastigheter som skall deltaga i anläggningen mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för det. Ett beaktansvärt skäl måste vara ett sakskäl av någon tyngd. Inte bara tyckande och allmän negativitet.
 
Ok, tack för svar!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.