Byggahus.se

Servitut

 1. L
  Medlem · Stockholm · 536 inlägg

  Lycke

  Medlem
  Agda ska anlägga en väg fram till sitt hus. Vägen måste gå över markägaren Bedas tomt. Agda får servitut på vägen.

  De träd som fälls för att anlägga vägen vill Beda ha till ved. Är de hennes? De står förvisso på hennes mark men vägen ska ju bekostas av Agda. Agda skulle gärna också vilja ha gratis ved.

  Den jord som måste grävas upp för att makadam ska bilda en ny väg, är den jorden Bedas som hon kan använda till sin egen tomt eller är den Agdas eftersom Agda faktiskt bekostar fyllnadsmassorna?

  Tacksam för svar!
   
 2. E
  Medlem · Stockholm · 2 314 inlägg

  Eld

  Medlem

  Re: Servitut

  Bra fråga ??? :-/

  Fråga en jurist!

  Antagligen är både träd och jord Bedas :-/ men Agda kan ju ta bra betalt för att lägga jord och stockar där Beda vill ha dem. Om Agda inte vill betala för placeringen av stockarna så kan hon ju få kvista och kapa själv.
   
 3. L
  Medlem · Stockholm · 536 inlägg

  Lycke

  Medlem

  Re: Servitut

  Jag tror att träden skulle kunna räknas som Bedas, men jag tycker att det är rimligt att jorden räknas som Agdas, eftersom hon fyller på med lika mycket som hon tar bort - bara av annan sort (makadam istället för matjord).

  Är det några fler som vill kommentera?
   
 4. H
  Medlem · 64 inlägg

  Henke

  Medlem

  Re: Servitut

  Både jord och träd tillhör Beda. De kommer ursprungligen från hennes tomt. Att Agda fyller på med grus för vägen saknar betydelse.
   
 5. L
  Medlem · Stockholm · 536 inlägg

  Lycke

  Medlem

  Re: Servitut

  Tack, Henke. Det var inte alls det svar jag ville ha - men, men... :(
  Jag antar att du är säker eftersom du svarar, och då får jag väl lita på att det är så.
  (Trist för oss.)
   
 6. L
  Medlem · 703 inlägg

  Lill

  Medlem

  Re: Servitut

  Juridiskt sett tillhör både jorden och veden markägaren.
   
 7. J
  Medlem · Skåne · 39 inlägg

  jojje_99

  Medlem

  Re: Servitut

  Mycket intressant diskussion! Jag är i en liknande situation.
  Betyder detta att markägaren har skyldighet att ta hand om eller anvisa deponeringsplats för schaktmassorna?

  En annan fråga rörande detta:
  Vem ska bekosta och vem äger vägen? Om jag bekostar och anlägger vägen över markägarens mark, är det då jag eller markägaren som äger vägen?
   
 8. Cujo
  Medlem · 566 inlägg

  Cujo

  Medlem

  Re: Servitut

  Skulle inte tro det! Eftersom det är du som vill ha vägen så är det väl rimligt att du betalar...

  Du äger, underhåller och betalar allt som har med vägen att göra, om inte markägaren också har behov av att använda vägen. Då kan man börja diskutera delat ekonomiskt ansvar.

  Ett vägservitut är endast rättigheten att lägga vägen på mark som du själv inte äger.
   
 9. Sven
  Medlem · 125 inlägg

  Sven

  Medlem

  Re: Servitut

  Vägen är en "anläggning" och utgör "fastighetstillbehör" till Agdas fastighet.

  2 kap 1 § 2 st JB
  "Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns"
   
 10. N
  Medlem · 1 inlägg

  Nytorparn

  Medlem

  Re: Servitut

  2 kap 1 § 2 st JB
  "Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den finns" ???

  Vad menas med detta?!?!?!? Vi är två fastigheter som använder oss av en väg. Han som "äger" vägen har även en lada, uppe vid "vår" vändplan, som han hyr ut. Vem tillhör vägen och vem har skyldighet att se till så att vägen är framkomlig!?!?!??! Kan vi parkera på vändplanen vid behov eller har "ägaren" rätt att ta ut p-plats avgifter av oss då?!?!?!
  Tacksam för svar!
   
 11. Sven
  Medlem · 125 inlägg

  Sven

  Medlem

  Re: Servitut

  Nytorparn:

  Den här typen av frågor är ofta väldigt komplexa. Jag råder er att ta kontakt med en jurist.

  Är Ni oense med ägaren så kan Ni ev. bekosta juristen med rättsskyddsdelen i Er försäkring.

  Tvister är dock ofta väldigt uppslitande för alla parter. Det är då ofta bättre att juristen hjälper Er att få till stånd en praktisk lösning på problemet.

  Jag skulle tala med en av LRF Konsults fastighetsjurister. De är väldigt prisvärdiga när det gäller fastighetsfrågor och finns i hela sverige.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.