Byggahus.se

Servitut frågor inför kommande styckning!

 1. gbak
  Medlem · Stockholm · 251 inlägg

  gbak

  Medlem
  Vi har en tomt som vi tänker stycka i två delar.
  Den "bättre" delen behåller vi själva och bygger nytt på.

  När vi nu säljer tomten framför den tomt där vi själva skall bo, så vill vi ju inte att nya köparen av tomten smäller upp ett 2-vånings hus med källare direkt framför vårat hus.

  Kan man på något sätt skriva in en begränsning i total byggnadshöjd när tomten avstyckas, som servitut t.ex?

  Två våningar högt är helt ok men skulle det nya huset bli tre våningar högt så kommer vi att titta rakt in i ett tak.

  Även om man avtalar skriftligt med en viss köpare så finns ju alltid risken att köparen i sin tur säljer vidare och då gäller väl troligen inget avtal längre.
   
 2. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  Intressant idé!  Men troligen blir svaret nej.

  Ett sådant "servitut" skulle (om det har praktisk verkan) medföra att lantmäteriet förbjuder bygglov som kommunen skulle ha tillåtit.  Vilket ju vore i strid mot kommunala planmonopolet.
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 43 017 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  du kan troligen inte förhindra att köparen bygger högt. Det du möjligne kan göra är att agera mellanhand vid husbygget.

  Husföretagen har ju ofta tomer att sälja och dom lägger in villkorklausuler vid tomtköpet om att man måste beställa ett hus ur deras produktion för att tomtavtalet skall vara giltigt.

  Du borde kunna göra något liknande, dvs förse köparen med en katalog över lämpliga hus från olika tillverkare och villkora kontraktet, ev med dig själv som mellanhand.

  Detta hindrar ju inte att köparen i ett senare skede kan bygga på en våning. Kanske går att hityta hustyper som är svåra att bygga på.
   
 4. gbak
  Medlem · Stockholm · 251 inlägg

  gbak

  Medlem

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  Risken är ju ganska stor att det blir ett "högt" hus eftersom tomten "bara" kommer att bli 800m2.

  Det bästa kanske är att skapa någon sorts relation/förtoende för den kommande köparen och sedan hoppas på det bästa.

  Fast å andra sidan så vet man ju att det man ändrar sig flera gånger under beslutsprocessen.
  Det som gäller ena dagen kan ha ändrat sig fullständigt andra dagen, behöver bara se på mig själv.....

  Hur räknas bygghöjden egentligen när det är frågan om sluttningshus m källare?
  Nån som kan upplysa mig om det?

   
 5. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  En grundläggande, bortglömd fråga: Vad säger detaljplanen?
   
 6. gbak
  Medlem · Stockholm · 251 inlägg

  gbak

  Medlem

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  Högst två våningar och 6,5m maxhöjd.
  Maxhöjden är väl där vägglivet skär taket.
  Hur räknas källaren, inkl eller exkl den i "två våningar"?
  Hur definieras marknivån när det gäller sluttningshus?
   
 7. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  Bygghöjden räknas från markytan. Den del av källar- eller souterrainplan som syns ovan mark räknas därför in. Vad säger detaljplanen annars om maximal byggyta?

  Jag lägger mig inte i dina premisser för avstyckningen, men tror ändå du har nytta av att för ett ögonblick spela "djävulens advokat". Dvs sätt dig in i motpartens ställe! Hur mycket skulle du betala för en tomt där grannen helst inte vill att du finns? Vad skulle du säga om att bygga ditt eget hus med fri insyn från granntomten och ingen utsikt?

  Jag tror köparen och du som säljare gör en bättre affär om ni hjälps åt med att tillskapa bättre byggrätt för den avsöndrade fastigheten.
  ;)
   
 8. N
  Medlem · 129 inlägg

  NilssonC

  Medlem

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  Har jag tolkat reglerna rätt så är det normalt så att bygghöjden är densamma avståndet mellan marken och punkten där taket skär vägglivet, preics som du skriver. Men, om taklutningen är över 45 grader eller det förkommer stora takkupor kan däremot bygghöjden beräknas annorlunda och huset kan eventuellt klassas som ett 2-planshus. :-/

  Bygghöjden beräknas utifrån medelnivån på marken runt huset, något som innebär att marknivån för ett sluttningshus borde bli ungefär medelvärdet av markhöjden på fram- och baksidan av huset.

  Det räknas som om huset har en källare om golvet på våningen ovan källaren ligger mindre än 1,5 m över marknivån. Ligger det högre räknas ”källaren” som en egen våning. Men om det är möjligt att bygga en källare + två våningsplan vet jag inte. Eventuellt står det i planbestämmelserna om källare är tillåtet eller inte.

   
 9. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  Anknyter till huvudfrågan.

  Ett servitut kan visst innefatta det gbak söker.

  Ta kontakt med en kunnig fastighetsjurist så bör det kunna ordna sig.

  Lycka till! :) :) :)
   
 10. B
  Medlem · 5 828 inlägg

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  FamBygg, kan ett officialservitut innefatta att en fastighet belastas av byggbegränsning "till förmån för annan fastighet"?  Jag tvivlar.  Ge oss ett gott exempel på "utsiktsservitut"! Då blir jag kanske troende.
  ;)

  Möjligen kan man hindra att viss yta av tomten bebyggs t.ex. därför att man just där i en framtid tänker gräva ned ledningar (som svepskäl).  Men jag har svårt att tro på ett - pang på rödbetan - av lantmäteriet fattat beslut om byggförbud för att rädda utsikten.

  Visserligen kan man skriva in vilka dumheter som helst i avtal som skrivs in som "avtalsservitut" hos tingsrätt (till skillnad från officialservitut hos lantmäteri).  Jag har exempelvis sett avtalsservitut från 1930-talet, som förbjuder ägare att bebygga sin fastighet med Folkpark!  Men det innebär inte att det funkar i praktiken.  Om kommunen så vill kan den både plocka fram detaljplan och bevilja bygglov för ett helt tivoli, utan att bry sig det minsta om avtalsservitutet.
   
 11. A
  Medlem · 128 inlägg

  asdl2

  Medlem

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  En köpare som vill bygga ett stort hus (läs: det blir då högt) betalar ju då sämre för tomten ifall ni "säger" att han inte får bygga högt. Undra inte om ett husföretag betalar bra för tomten så de kan bygga ett av sina hus där. Då borde ni kunna ordna i samma veva husets max höjd och ifall ni får en bra dialog med husföretaget, var på tomten schabraket skall stå?
  (Jag antar att husbolagen ibland börjar bygga innan huset är såld (alltså ingen köpare som valt just den modellen))
   
 12. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Servitut frågor inför kommande styckning!

  Det helt riktigt att kommunen kan bevilja bygglov utan att bry sig om servitutet. Bygglov och möjligheten att nyttja bygglovet är skilt ifrån varandra.

  Däremot borde kommunen inte utan vidare kunna anta ett detaljplaneförslag där det finns ett servitut som påverkar planens genomförande. Detta strider mot PBL regler om att hänsyn skall tas till förhållandena som påverkar just genomförandet. Självklart förutsätter naturligtvis detta att kommunen känner till servitutet.

  En någorlunda kunnig fastighetsjurist känner till utsiktsservitut och andra servitut som inte är så kända (ex. bullerservituten vid flygplatserna).

  Rekommendationen kvarstår därför.

  Lycka till!  :) :) :)  
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.