Byggahus.se

Servitut för nyttjande av väg

 1. K
  Medlem Nivå 1
  Vi är spekulanter på en tomt till vilken det inte finns någon riktig väg.
  Tomten ligger utmed en byväg (farbar under sommarmånaderna) tillsammans med
  tre andra obebyggda fastigheter i villatomtstorlek.
  Vi har fått skriftligt medgivande från berörda fastighetsägare att dra en ny väg fram till vår tomt samt att bruka denna väg. Denna nya väg kommer att gå på sådant sätt att den ser ut att vara lämplig som tillfart även för de tre andra nu obebyggda fastigheterna.
  Dessa skriftliga medgivanden av vårt brukande av den nya vägen (som vi skall bekosta)
  tänker vi registrera som servitut. Kan framtida ev. köpare av de andra tre fastigheterna kräva att få använda "vår" väg? Kan de fastighetsägare som givit oss skriftliga medgivanden för brukandet, ge liknande medgivanden på samma väg till ev. framtida köpare av de tre obebyggda fastigheterna?
  Vi vill inte hamna i en situation där andra kräver av oss att få bruka en väg som vi bekostat. Det finns inga andra möjligheter att komma åt dessa tre i dagsläget obebygda fastigheterna annat än en byväg som dessutom går över en gårdsplan i en
  bebodd fastighet. Förutom den väg vi alltså tänker anlägga till vår tomt.
  Tacksam för synpunkter.
   
 2. Swetrot
  Medlem Nivå 11
  Om den av er anlagda vägen går över mark som ni inte äger, kan andra nyttja den vägen också, så länge vägen inte förstörs.

  Jag skulle försöka få till stånd någon form av gemensamhetsanläggning för den där vägen, som alla tomtägare är med på.