Byggahus.se
Konstigt att bankerna inte är överens om vilka bolån som ska redovisas. Om det är så att Länsförsäkringar redovisar botten och topplån medan övriga bara redovisar bottenlån så funkar ju inte Finansinspektionens snitträntejämförelse. Det blir ju som att jämföra äpplen med päron.
 
För att få bästa räntan på bolånen krävs oftast att man flyttar lönekonto, kort osv till samma bank. Räknade på ett erbjudande från Danske Bank jämfört med Länsförsäkringar i april i år. Trots att räntan var 0.3 punkter bättre i Danske bank var månadskostnaden lägre i Länsförsäkringar. Man måste se till helheten.
 
För att få bästa räntan på bolånen krävs oftast att man flyttar lönekonto, kort osv till samma bank. Räknade på ett erbjudande från Danske Bank jämfört med Länsförsäkringar i april i år. Trots att räntan var 0.3 punkter bättre i Danske bank var månadskostnaden lägre i Länsförsäkringar. Man måste se till helheten.
Ofta brukar den nya banken bjuda på kortavgiften första året så att man inte slipper betala dubbelt. Så var det i alla fall för oss när vi bytte från SEB till Swedbank. Sedan tror jag att om man har väldigt små lån så kanske man inte sparar så mycket på att byta bank men om man har större lån så gör man absolut det.

Att Länsförsäkringar ligger nästan 0,50 (0,46) procent högre än SEB i genomsnitt tycker jag är anmärkningsvärt men beror kanske på att Länsförsäkringar vänder sig till äldre personer som ofta har mindre lån vilket gör att försäkringskostnaden är den större kostnadsposten av bolåneräntekostnad och försäkringsavgift.
 
Finansinspektionen skriver så här i sin beslutspromemoria, http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2015/beslutspm-fffs-2015-1.pdf

"Krediter med samma räntebindningstid ska ingå i samma beräknade genomsnitt, oavsett vilken belåningsgrad krediterna innebär. Svenska Bankföreningens uppfattning är att olika genomsnitt bör anges för olika belåningsgradsintervall. Finansinspektionen håller med om att det är relevant för konsumenten att få information om hur olika belåningsgrader påverkar räntan, och om belåningsgraden är en av de omständigheter som påverkar räntan ska företaget också ange detta enligt 6 § i föreskrifterna. Däremot anser Finansinspektionen att företagen endast bör redovisa en genomsnittlig ränta för varje marknadsförd räntebindningstid oavsett belåningsgrad, eftersom det gör det lättare för konsumenter att jämföra olika företags genomsnitt."

Om de bara hade bytt ut ordet "bör" till "ska" i sista meningen så antar jag att detta inte hade varit ett problem.
 
Redigerat:
Swedbank har inte heller inkluderat topplån i sin beräkning. https://www.swedbank.se/privat/rantor-priser-och-kurser/bolanerantor/index.htm#!/ De gör som Handelsbanken och redovisar snitträntan på topplån separat.

Trots att FI beslutat följande:
1) Krediter med samma räntebindningstid ska ingå i samma beräknade genomsnitt, oavsett belåningsgrad.
2) Bankerna bör endast redovisa en genomsnittlig ränta för varje marknadsförd räntebindningstid oavsett belåningsgrad,
3) En bostadskredit som har en räntebindningstid som avviker från de bindningstider som banken erbjuder i sin marknadsföring ska ingå i beräkningen som avser den närmaste räntebindningstiden.
 
Jag håller med dig. Jag tycker också att det blir enklare att jämföra snitträntor om de är utan topplån.

Men det tycker inte Finansinspektionen verkar det som. I alla fall så får man inte den känslan när man läser "Däremot anser Finansinspektionen att företagen endast bör redovisa en genomsnittlig ränta för varje marknadsförd räntebindningstid oavsett belåningsgrad, eftersom det gör det lättare för konsumenter att jämföra olika företags genomsnitt."

Jag tycker bara det känns som om bankerna inte vill att vi ska särskilt bra koll på det här.
 
Och SEB skriver ingenting om det när de berättar hur de räknar ut sin snittränta. http://seb.se/privat/fa-koll-pa-din-ekonomi/sa-satts-din-bolaneranta
Jag ringde SEB och enligt informationsansvarige
Gertrud Asklund-Jönsson
räknar SEB med både botten och topplån i deras genomsnittsberäkning fast att andelen topplån är mindre än 1 % både till antal och till storlek. SEB erbjuder ju inte längre topplån utan förnyar bara redan befintliga topplån.
 
Redigerat: