Byggahus.se

Samlad bebyggelse?

 1. lärjungen
  Medlem · Nivå 8
  Hej

  Jag hade tänkt mig bygga ett plank för att skärma av vägen. Jag bor utanför detaljplanerat område, utan grannar, med landsvägen på ena sidan tomten. Läste följande på Boverket:

  "Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Det beror på var din fastighet ligger. Du får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov. Men om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Medgivandet bör vara skriftligt. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank utan bygglov på din fastighet och i så fall hur stora de får vara."

  Jag hörde med byggnadsnämnden angående mitt fall, och enligt dem ligger mitt hus inom ramen för samlad bebyggelse, vilket enligt dem innebär att jag måste söka bygglov.

  Bestämde mig för att forska lite i det här med samlad bebyggelse och fann följande citat från Plan- och bygglagen:

  "Sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark" (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm)

  På länsstyrelsen kan man läsa följande:
  "Sammanhållen bebyggelse är enligt PBL, bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark."

  Min tomt gränsar på tre sidor till skogsfastigheter, dvs inte till annan bebyggelse. På den fjärde sidan gränsar den till en landsväg, och på andra sidan landsvägen ligger betesmark och en älv. På andra sidan älven en annan väg och sedan mer betesmark. Dvs ingen bebyggelse alls angränsar på något sätt till vår tomt. Därmed anser jag att beslutet från byggnadsnämnden i min kommun är felaktigt, och att jag enligt ovan definition av samlad bebyggelse inte ingår i ett sådant område.

  Vad har ni för erfarenheter?
   
  Redigerat 12 apr 2015 10:00
 2. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Jag mistänker att byggnadsnämnden inte beslutade att ni bor inom samlad bebyggelse. Ett myndihetsbeslut kan överklagas och på beslutet ska stå hur man överklagar.

  Baserad på din beskrivning förstår jag inte varför nämnden tror att det är samlad bebyggelse, så det borde räcka med godkännande av tomtägaren. Kontrollera att du inte behöver göra en bygganmälan.
  kontrolera också om trafikverket är markägaren eller om det är envägrätt som ligger på annans mark
   
 3. lärjungen
  Medlem · Nivå 8
  Tack för synpunkter.

  Det är inget officiellt beslut egentligen, utan jag har haft mailkontakt med en bygglovshandläggare. Hon skrev att hon tittat på en karta på min fastighet, och kommit fram till att min tomt hör till samlad bebyggelse.

  Men som sagt, baserat på PBLs definition av samlad bebyggelse bör min tomt ingalunda falla inom den kategorin.

  Med godkännande av tomtägaren, menar du då den som äger skogen runt min tomt? Vägen utanför huset är allmän landsväg. Om det är Trafikverket som äger marken där, behöver jag då deras tillstånd för ett plank? Jag uppfattade PBLs lag som sådan, att angränsande mark med byggnader kräver grannens tillstånd, inte annars. Jag har inga angränsande granntomter med bebyggelse överhuvudtaget.
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Hur långt har du till grannhus?

  Den något luddiga formuleringen i senaste PBL har varit uppe för en del tolkningsdiskussioner.

  Jag vet att vissa kommuner anser att det är samlad bebyggelse om det finns ett annat hus (bostad) inom 100 eller 200m (kommer inte ihåg siffran). Tidigare krävdes det en grupp med flera hus inom det avståndet.
   
 5. lärjungen
  Medlem · Nivå 8
  Nu har jag forskat lite mer på en fastighetskarta, och ser att den skogsmark jag har på ena sidan tomten hänger samman med en granntomt där det finns ettpar skjul. Trodde att skogspartiet (som är ca 50 m brett) var ett enskilt avgränsat stycke, men tydligen hänger marken ihop med någon form av bebyggelse. Dock är det inte förrän på tomten efter den som det faktiskt finns bostadsbebyggelse (en sommarstuga). Då kanske mitt ställningstagande fallerar. Hårddrar man PBLs regler så verkar det räcka med vilken typ av bebyggelse som helst. Eller måste det vara bostäder?

  Men som svar på din fråga: Om man räknar från min tomtgräns till närmaste tomtgräns med en bostadsbebyggelse så är det 60 meter. Isåfall, om kommunen jag bor i räknar på det sättet, är byggnadsnämndens påstående om bygglov befogat.

  Bifogar en karta på mina tomter så får ni avgöra.

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  tomtkarta.png
   
  Redigerat 12 apr 2015 11:12
 6. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Jag menar den som äger marken under vägen. Det är inte alltid så att trafikverket äger marken under sin vägar.
   
 7. lärjungen
  Medlem · Nivå 8
  Ok, men har det betydelse eftersom där inte finns bebyggelse? Tolkar jag PBL rätt är det tomtmark med bebyggelse som gäller.
   
  Redigerat 12 apr 2015 13:40
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Som jag fattat det så är det det faktiska avstånde mellan byggnaderna som det gäller. Om det sedan finns en eller flera obebyggda markområden mellan din tomt och det hus som ev. ligger inom ex. 100m, så spelar det ingen roll.
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Att döma av din bild så tycker inte jag att det ser ut som samlad bebyggelse, såvida man inte räknar in även skjulen i skogen.
   
 10. M
  Medlem Nivå 3
  Kanske är olika i kommunerna. Men här får vi bygga plank Max 180cm högt utan bygglov
   
 11. lärjungen
  Medlem · Nivå 8

  Ok. Har du länk till nåt citat från någon lag som jag skulle kunna använda, som bekräftar just detta med byggnadernas närhet till varandra? Vill kunna hänvisa till hårda fakta när jag kontaktar byggnadsnämnden :)
   
 12. H
  Moderator · Nivå 25
  Njaa..

  Googlade lite snabbt nu. Det är inte lätt att hitta en definition. Men det verkar som det inte är begränsat till bostadshus, utan "bebyggelse". Något avstånd kunde jag inte heller se i en snabb sökning.

  Utan det står att sammanhållen bebyggelse är om flera bebyggda tomter gränsar till varandra, eller bara har en väg mellan sig. Där kommer man då in på vad en tomt är. Det är inte samma sak som en fastighet. Utan om du har en stor fastighet, med ett hus i ena änden så finns det ett tomtområde runt huset. Och jag tror att även begreppet tomtområde då är lite luddigt, men jag tror (men kan ha fel) att det kan vara ungefär det område där du kan hävda hemfridzon (ett begrepp som är vanligt i samband med allemansrätt och strandskydd). Det brukar anges till 10 - 50m.

  I så fall kan en tomt vara max ca 50m runt huset, utom i speciella fall. Det skulle då innebära att om det finns en byggnad närmare din tomtgräns än 50m så är det en bebyggd tomt. Jag har sett en siffra på 100 eller 200m i en tolkning tidigare, men hittade inte den sidan nu.

  Många kommuner verkar ha uppdaterat sina kartor över vilka områden de anser är sammanhållen bebyggelse, om ditt hus finns inom ett område som kommunen bestämt är sammanhållen bebyggelse, så får du nog räkna med att det gäller även om klassningen inte i alla lägen håller mot definitionen. Där har kommunen kommit fram till att ett område är sammanhållen bebyggelse, det gäller i så fall även om det finns "hål" i området med glesare bebyggelse.

  Men omvänt så tror jag inte att man kan hävda att ett område INTE är sammanhållen bebyggelse bara för att det inte finns med på en sådan karta.
   
 13. F
  Medlem Nivå 1
  Det spelar vad gäller avstånd till tomtgräns ingen roll om fastigheten är bebyggd eller inte, grannes medgivande krävs om avståndet är mindre än 4,5 meter. Vad gäller avstånd mot allmän väg så kan det dels finns beslut från Länsstyrelsen om skyddsavstånd för bebyggelse samt även krav enligt väglagen som påverkar om du får bygga eller inte.trafikverket har oftast även en tabell med skyddsavstånd inom vilken ingen eller bara eftergivliga konstruktioner får uppföras. Begreppet samlad bebyggelse är dock luddigt och kan bli ganska godtyckligt från kommun till kommun.
   
 14. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 19
  Enligt min bedömning kan den klunga hus son visas mycket väl anses som "samlad bebyggelse". Det var vanligt förr att lägga alla fastigheter på den ena sidan av vägen. På din bild ser man att fastigheten längst ner nummer 26.
   
  Redigerat 13 apr 2015 22:59
 15. lärjungen
  Medlem · Nivå 8
  När jag läser i PBL om vad som räknas som sammanhållen bebyggelse måste det, enligt dem, finnas minst tre byggnader på vardera tomt som angränsar till varandra. Närmaste granne med bebyggelse har två, eller egentligen 1,5 byggnader på den tomt som angränsar till min. Jag har bara en byggnad vardera på mina två tomter. Så skall man följa PBL bor jag inte i samlad bebyggelse. Dock kan definitionen ju, som någon nämnde, variera något från kommun till kommun.

  Men eftersom planket endast skall gränsa mot landsväg är ju inga grannars gränser påverkade över huvud taget. Men det kanske inte spelar någon roll i sammanhanget?