Byggahus.se

Samfällighet rakt över vår tomt

 1. J
  Medlem · 248 inlägg

  Jorg

  Medlem
  Vi har köpt fritidshus, och när jag i dag ringde Lantmäteriet för att kolla tomtgränsen fick jag veta att vägen som går intill är en samfällighet. Inget konstigt med det.

  Men - jag får också veta att det tvärs över hela min tomt, diagonalt genom hela gården, också finns en samfällighet. Vad innebär det för mig?

  Fastigheten har varit i släktens ägo i minst tre generationer och det måste vara väldigt länge sedan det fanns en väg över gården, om ens någonsin. (En infart som slutar mitt på gårdsplanen vet jag dock om)

  Men min fråga är alltså - vad innebär denna samfällighet för mig som fastighetsägare? Betyder det att det rätt som det är kan åka folk in på min tomt? Kan jag få ett vägbygge rakt över gårdsplanen?

  (Det går i dag en asfalterad väg RUNT min tomt, så behovet av att göra en väg ÖVER min gård är ju egentligen obefintlig)
   
 2. Hemmakatten
  Medlem · 12 069 inlägg

  Re: Samfällighet rakt över vår tomt

  Det måste vara ett servitut du menar. En samfällighet är en sammanslutning av fastighetsägare som tillsammans förfogar över gemensam mark, vatten, vägar eller dylikt. Däremot kan det ju vara så att din fastighet ingår i/är medlem i en samfällighet och därmed har nyttjanderätt på gemensamma vägar etc.
  Däremot kan det ju som sagt finnas ett servitut som ger samfälligheten (och alla dess medlemmar) rätt att dra väg över din tomt. Eftersom det är ett lantmäterservitut (officialservitut) finns det nedskrivet hos Lantmäteriet. Be att få ut alla servitut (belastande och rättigheter) och eventuella gemensamhetsanläggningar) från Lantmäteriet.
  Du kan även ringa till Inskrivningsmyndigheten (tingsrätten) och kolla om det finns andra servitut (avtalsservitut) antecknade i deras fastighetsregister.

  Ett servitut går att upplösa, men då gäller det att alla parter är överens.
   
 3. J
  Medlem · 248 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Samfällighet rakt över vår tomt

  Jag är inte så kunnig i frågan, men tydligen var inte damen på Lantmäteriet det heller, för hon pratade enbart om att det var en samfällighet äver vår fastighet - hon nämnde aldrig order servitut.

  Så vad betyder det?

  Vad kostar det att få reda på eventuella servitut som belastar vår fastighet?

   
 4. Hemmakatten
  Medlem · 12 069 inlägg

  Re: Samfällighet rakt över vår tomt

  Jag tror att hon menade att er fastighet är medlemmar i en samfällighet. Det betyder att ni får betala en årsavgift på en eller någon tusenlapp som går till underhåll och skötsel av gemensamma ytor som vägar etc.

  Om du har ett servitut som belastar din fastighet innebär det att någon annan har en nyttjanderätt på del av din mark. Det kan vara att dra en väg över tomten eller att rätt att dra kabel i marken eller så.

  Hos Lantmäteriet kan du få ett utdrag ur fastighetsregistret utan kostnad. Vill du ha alla detaljer och allt som står inskrivet får du betala 2-300:-.

  Ring igen till Lantmäteriet och bestääl. Ring även till den Inskrivningsmyndighet (tingsrätt) du tillhör och be om utdrag därifrån också.
   
 5. J
  Medlem · 248 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Samfällighet rakt över vår tomt

  Vi vet om att vi är medlemmar i vägsamfälligheten eftersom vi betalar avgift till den ;)

  Mitt lilla brydderi var bara att damen på Lantmäteriet pratade om att det fanns en samfällighet som gick rakt över vår gård (fast det i dagsläget inte finns sågon väg där).

  Jag ringer nog upp denna dam igen i morgon...

   
 6. J
  Medlem · 248 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Samfällighet rakt över vår tomt

  Jag pratade vidare med Lantmäteriet i torsdags och de erbjöd sig att ta bort samfälligheten på vår tomt, då de inte vill ha en massa "småbitar" liggandes överallt.

  Som Torparn skriver så var det en gammal samfällighet, men som troligen bara blivit utlagd teoretiskt, men aldrig fått någon praktisk användning.

  Då ingen använder sig av samfälligheten i dag och troligen inte heller känner till den kan den lika gärna ligga kvar. Men samtidigt så kan det bli problem om vi vill bygga på tomten, eftersom vi egentligen inte äger denna del av marken (utan det är samfällighetens mark).

  Några synpunkter någon - bör vi ta bort samfälligheten eller törs vi låta den ligga kvar?
   
 7. Sne4
  Medlem · Östergötland · 422 inlägg

  Sne4

  Medlem

  Re: Samfällighet rakt över vår tomt

  I ditt fall skulle jag ha tagit bort den - om inte annat så bara för att ha ryggen fri s.a.s.

  Men visst, det beror på vad det är för typ av samfällighet. På min fars gård så ligger en allmänning som tillhör ett byalag för kvarnrättigheter. Inte så stor sannolikhet att den kommer att utnyttjas igen..
   
 8. J
  Medlem · 248 inlägg

  Jorg

  Medlem

  Re: Samfällighet rakt över vår tomt

  The story continues...

  Har haft kontakt med Lantmäteriet i dag igen i frågan. Det hela rör sig om en samfällighet från 1897.

  Den går rakt över min fastighet och delar den i två delar.

  För att "döda" denna samfällighet ska Lantmäteriet göra sitt jobb för 1100:-/tim (damen i telefon uppskattade att det slutar på cirka 10.000 kronor). Men först och främst måste vi kontakta samfällighetens styrelse för att höra om de är villiga att släppa marken och också göra upp om ett pris eftersom vi får KÖPA marken av samfälligheten.

  Turligt nog fanns det en styrelse i samfälligheten, för annars hade vi behövt kontakta varje enda delägare och i den aktuella samfälligheten är det MÅNGA delägare. "Man brukar i så fall kalla de största andelsägarna och därutöver annonsera i lokalpressen" sa damen på Lantmäteriet. Jag såg framför mig hur man skulle tvingas hyra hela församlingshemmet för att kunna hålla detta möte angående vår lilla vägsnutt...

  Nu undrar vi hur vi ska förfara med detta. Det känns tråkigt att, efter att för bara en månad sedan ha köpt fastigheten, upptäcka att en del av den inte är vår och då behöva lägga ut ytterligare 10.000-tals kronor.

  Och vad kan detta egentligen innebära för mig som fastighetsägare? Kan de dundra in med traktor och asfaltsläggningsmaskin rakt över min gård? Eller får jag yttra mig först? Vad kan jag egentligen råka ut för om jag låter samfälligheten ligga kvar?

  Och en annan sak - är jag automatiskt medlem i denna samfällighet då den ju går rakt över min tomt?

   
 9. TorpAnders
  Medlem · Västmanland · 1 136 inlägg

  TorpAnders

  Medlem
  Hur har det gått?

  Jag har också ett par 1800-tals samfälligheter över min tomt som aldrig kommer att bli aktuella en går tom tvärs igenom en byggnad...
   
 10. Sommartorparn
  Byggnadsvårdare · 2 999 inlägg

  Sommartorparn

  Byggnadsvårdare
  Jag kan bara tala om att jag har varit med om en liknande grej, vilket jag har förklarat i andra trådar de senaste dagarna. ;)

  Man kan bara rekommendera att alla som är i färd med att köpa hus tar reda på om gränserna är säkra eller om dom åker på att betala lantmäteriförrättning. Det kan i så fall vara en anledning att förhandla ner priset!

  Om det var länge sedan fastigheten mättes upp så kan markanvändningen ha ändrats så att verkligheten inte längre passar med kartan. Livet går sin gilla gång, alla tror dom vet var gränserna går, tills någon börjar rota i det. En bekant till mig började undersöka gränserna för sin nyköpta tomt och upptäckte att den allmänna vägen hade tagit en bit av hans tomt (eller var det tvärtom?). Han upptäckte också andra grejer där verkligheten inte stämde överens med kartan. Så han bad om en lantmäteriförrättning för sin tomt. Detta utlöste en kedjereaktion som slutade med en total översyn av gränser i två socknar och en massa människor som fick betala lantmäteriförrättning för att få sina gränser uppmätta och utmärkta.

  Jag blev därvid varse att halva min trädgård (med uppvuxna träd o allt) låg på något som egentligen var en samfälld väg. Jag hade kunnat upptäckt detta när jag köpte om jag hade tagit ett måttband o mätt från husgaveln till det jag trodde var tomtgränsen och sedan jämfört med kartan. Men det gjorde jag inte, och mäklaren upplyste mig inte heller om att halva min trädgård låg utanför den tomt jag köpte.......

  I mitt fall tror jag att jag fick betala en symbolisk summa till grannarna för att jag tagit över en stump av den f.d. samfällda vägen, men den dyraste biten var lantmäteriförrättningen. Saken var okomplicerad, men hade någon av grannarna satt sig emot att jag tog över den f.d. vägen, så hade det blivit komplicerat. Nu blev det bara dyrt .....

  Mitt råd till trådskaparen är att om du inte har några akuta planer på att bygga på den marken, låt det hela bero så länge. Rätt som det är får lantmäteriet för sig att göra total översyn av gränserna och då kan du inte komma undan i alla fall. Fördelen är att det brukar bli billigare om förättningen görs i samband med en större översyn.
   
 11. A
  Medlem · dalarna · 2 126 inlägg

  ArneTW

  Medlem

  Samfälligheter och skifteslag

  Ut i byarna häromkring (Dalarna) finns det gott om samfälligheter och samägda markbitar.

  Vanligtvis ägs de flesta av gemensamt av skifteslag, som består av jordbruksfastigheterna i ett område.
  Tomter brukar ju heta något typ Norrsjön 23:19 och då finns vanligtvis ett skifteslag som heter Norrsjöns skifteslag.

  Har man tur och det finns en styrelse och inte alltför många medlemmar ska det vara ganska enkelt att få köpa "sin" markbit. Men det kan ju såklart skita sig kapitalt och jag tror inte man kan tvinga till sig markbiten från skifteslaget då äganderrätten är ganska stark.

  Sedan finns det ju ett otal andra samägda markbitar alltifrån sandtag, vägstumpar till dyngtag.


  Min rekomendation är att låta björnen sova vidare, har inte markbiten fått nåt annat användingsområde sen 1897 så lär det väl inte hända i framtiden heller.

  Och nej även fast den samfällda "vägen" går över din gräsmatta är det inte säkert att du har en del iden.
   
 12. J
  Medlem · 248 inlägg

  Jorg

  Medlem
  Som skapare av denna tråd kan jag meddela att vi har låtit ärendet bero.

  När denna väg skapades på 1800-talet så var det för att ge andra bybor möjlighet att komma fram med sina kor. Nu för tiden finns inga kor i närheten. Och dessutom går en asfalterad väg runt vår tomt, så behovet av att ta sig över vår gård är obefintligt.

  Den befintliga samfälligheten går dock i princip på tvärs rakt genom hela vår trädgård.

  Eftersom vi inte haft något behov av att bygga på det området av tomten så har saken fått bero. Och så kommer det nog att få förbli till dess att någon annan väcker denna sovande björn.

  Men funderingen finns ju ändå att varför låter samfälligheten dessa udda konstiga vägar och smålappar ligga kvar? Varför har man inte i lite modernare tid gjort sig av med alla dessa onödiga markbitar. Eller gått ut med ett erbjudande om friköp?
   
 13. Sommartorparn
  Byggnadsvårdare · 2 999 inlägg

  Sommartorparn

  Byggnadsvårdare
  Min gissning angående anledningen är att lantmäteriförrättningar är sk*dyra och att ingen vill ta den kostnaden om det inte är absolut nödvändigt. Så därför låter man saken bero.
   
 14. H
  Medlem · 1 112 inlägg
  Det är nog lugnt, över mina föräldrars tomt har bergsbrukare rätt att köra malmforor till närmsta hytta.
  Vi har inte sett några malmforor på 26 år i.a.f ;)

  .......och på min farbrors tomt hade grannar rätt att låta korna beta, några kor såg han heller inte till ;)

  Däremot finns det exempel i grannskapet på en skogsägare som vill ha betalt av andra andelsägare om dom vill köra på en samfälld väg som han numera tycker är hans eftersom han kostat på grus.
   
 15. Swetrot
  Medlem · Gävleborg · 3 090 inlägg

  Swetrot

  Medlem
  Det är lite knepiga saker. Å ena sidan vill man inte väcka den björn som sover, eller dra på sig häftiga kostnader. Å andra sidan så riskerar man att någon en dag vill börja använda dessa gamla servitut, häradsallmänningar, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

  Helt plötsligt har någon mutat in ett område och hittar malm som är värd att bryta med dagens metallpriser, och det står i pappren att de får köra över din gårdsplan. Eller så har någon månskensbonde kommit på att ett par kor skall man ha, i synnerhet eftersom de får beta hos grannen. Eller så vill någon bygga hus, och dra vägen över tomten, eftersom det passar bäst. Även om riskerna är små, så finns de, och det kan vara idé att prata med ett antal vänligt sinnade grannar med i grunden lika värderingar om man inte skall gå samman och undanröja de riskerna.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.