Byggahus.se
S surfarn skrev:
men i fyrkantiga Sverige verkar den begränsningen "inte finnas". Saxat från internet: "Sedan 2008 är det möjligt att införa hastighetsgränser i alla tio steg mellan 30 och 120 km/tim"
Du kan även ha gångfartsområde.
Blå och vit skylt: vuxen och barn går, bil, hus, stadssiluett, troligen varning för skolområde.
 
pacman42 pacman42 skrev:
Där jag bor hade en person som bor vid huvudvägen byggt en plåtpolis/fartkamera som var sjukt lik en riktig mobil sådan på en släpvagn, den tog han fram till och från, med bra resultat.
Det är ju faktiskt helt genialiskt!
 
 • Gilla
pacman42
 • Laddar…
Claes Sörmland
T TypRätt skrev:
Du kan även ha gångfartsområde.
[bild]
Det är väl bara det att kommunen måste besluta om att inrätta ett sådant område med hjälp av lokala trafikföreskrifter innan det kan skyltas.
 
 • Gilla
Berndtan och 3 till
 • Laddar…
Ett "problem" 'är att dessa vägar inte brukar vara återvändsgator. Dvs. man kan köra runt åt båda hållen. Om man spärrar av vägen längst bort i slingan blir man av med genomfartstrafiken.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det är väl bara det att kommunen måste besluta om att inrätta ett sådant område med hjälp av lokala trafikföreskrifter innan det kan skyltas.
Ja absolut och det lär de aldrig göra på en lokalgata utan torgliknande egenskaper. Ville bara säga att det fanns alternativ även nu för en lägre hastighet än 30km/h.
 
Claes Sörmland
T TypRätt skrev:
Ja absolut och det lär de aldrig göra på en lokalgata utan torgliknande egenskaper. Ville bara säga att det fanns alternativ även nu för en lägre hastighet än 30km/h.
De bästa skyltarna är ju dessa som vägföreningen själv får sätta upp. Att de sen inte är tvingande vet ju många bilister inte om:

Blått och vitt vägmärke som anger högsta tillåtna hastighet: 20 km/h.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 4 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
De bästa skyltarna är ju dessa som vägföreningen själv får sätta upp. Att de sen inte är tvingande vet ju de flesta bilister inte om:

[bild]
Jupp, själv så tar jag nog bäst notis av utställda leksaker typ trehjuling i grindhålet eller en färgglad boll. Även om jag passerar samma leksaker varje gång är det en stark påminnelse om att barn är oberäkneliga och riktigt kassa trafikanter och jag tar ner hastigheten avsevärt förbi de hus där det är dålig sikt och risk för barn.
 
 • Gilla
Bästerortarn och 6 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det är kommunen som kan införa lokala trafikregler som sätter ned hastigheten. Det verkar de redan ha gjort eftersom det sitter 30-skyltar i området. Utan ett sådant kommunalt beslut är det grundhastigheten 50 km i timmen som gäller om det är tätbebyggt område (också ett kommunalt beslut om det är det), annars 70 km i timmen. Det vägföreningen själv kan göra är att skylta med vitblå rekommenderad lägre hastighet, men de är bara rekommendation. Sådana här:

[bild]

Vägföreningen kan förbjuda fordonstrafik men oftast hindras det av flera saker. 1. Vägarna är en gemensamhetsanläggning vars syfte är motortrafik till delägarfastigheterna. Då är s a s föreningen hindrad att förbjuda motortrafik för det skulle strida mot föreningens ändamål. 2. Om det finns en detaljplan där vägarna är detaljplanerade som allmän plats gata så hindrar det också föreningen att förbjuda trafik - man måste ju följa detaljplanens syfte och gemensamhetsanläggningen är inrättat med den som ramverk. 3. Bidrag från Trafikverket eller kommunen ges med förbehållet att vägarna hålls öppna för allmän trafik.

Så lösningen är ofta farthinder av olika slag, gupp och blomlådor. Bom som måste öppnas för passage.
Det här är rätt svar.

Man kan se vilka föreskrifter som finns här: https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/defaultstfs.aspx

Finns den inte där så finns den inte, och skylten betyder inget (Gäller förbudsskyltar och påbudsskyltar. Varningsskyltar, tex varning för kajkant, gäller alltid.).
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Kommunerna brukar inte godkänna under 30km/h, vi har försökt i vår VF.
Mobila väggupp är vanligt samt en digital hastighetsmätare vid vägen som kanske folk lägger märket till.
Anledningen till det är att fartgupp är en vanlig orsak till ryggskador. I genomsnitt en person per år blir förlamad på grund av att han/hon missat att det finns ett fartgupp, och många får problem.

Så, att inte ha dem över 30 är en vettig regel.

Värt att tänka på är att fartgupp kan göra vägen ofarbar för folk med funktionshinder. Har man muskler och stabilitet som en trasdocka så måste man planera färdvägen så att farthinder inte finns, så det bör alltid finnas alternativvägar. Jag har själv haft problem med att vissa inte kunnat besöka mig på min tidigare fastighet på grund av detta, innan jag fick kommunen att åtgärda det.

Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Och egentligen vet vi ju vad behövs, staket, häckar och plank. De sänker också hastigheten för bilförarna blir osäkra när man inte ser. Det är bara att på senare år så har folk fått för sig att vägar och gator inte ska skiljas av staket, häck och plank från tomtmark som traditionen bjuder.
Det är tänket som Kommunförbundets skrift Lugna Gatan förordar (bland annat). Gör vägar/gator så att de ser ut som de ska användas. I bostadsområden ska de vara med avsmalningar, upphöjningar, träd osv, så att det syns att "här kör man lugnt", medan tex en genomfartsled ska se bred, rak och fort ut, så man får lite skjuts på trafiken.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 4 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
T Troberg skrev:
Det är tänket som Kommunförbundets skrift Lugna Gatan förordar (bland annat). Gör vägar/gator så att de ser ut som de ska användas. I bostadsområden ska de vara med avsmalningar, upphöjningar, träd osv, så att det syns att "här kör man lugnt", medan tex en genomfartsled ska se bred, rak och fort ut, så man får lite skjuts på trafiken.
Jag tror verkligen på det men det lirar ju sällan bra med enskilda vägar där huvudfokus ofta är att spara så mycket pengar som möjligt och för styrelsen att driva så få projekt som möjligt. Och inte sällan är ju vägnätet inte planerat utan har uppstått ad hoc genom historiens nycker.
 
 • Gilla
Berndtan
 • Laddar…
En effektiv lösning är ju farthinder, på grusvägar är en nedgrävd U-balk som skruvas fast i vägkroppen effektivt. Det blir en form av färist för trafiken. Lägger man den dessutom på snedden så blir den väldigt effektiv. En del väljer att göra sådana här enbart genom att gräva en skåra i vägen, detta för att underlätta vägunderhållet.

En annan variant jag sett på grusväg är ett riktigt grovt rep/tamp som ligger lite löst över vägen och som förankrats på bägge sidor om densamma med en ögla lagd över en stolpe. Kanske inte så bra för de som har ryggproblem, men då får man köra långsamt (vilket ju är poängen).

Ett klassiskt problem med farthinder är ju dock att de sitter för tätt för att alla vill ha ett farthinder nära sitt hus. Lagom är bäst, de skall sitta så tätt att de inte inbjuder till fortkörning, men så glest att det inte blir en puckelpist av vägen. Samt att de skall vara väl anpassade för önskad hastighet.

En väl avvägd vägbula är enligt min mening det optimala farthindret, är den designad rätt så tillåter den exempelvis 30 km/h med god komfort, medan 35 km/h innebär en stor olägenhet. Jag har en sådan vägbula i närmsta huvudort som är designad för 45 km/h, men vägbulan ett par hundra meter bort på samma väg är designad för 25 km/h. Bägge sitter på en 50-skyltad väg med enbart varningsskyltar i vägkanten (de blågula snedrandiga). Skillnaden mellan dessa två vägbulor skapar stora problem...
...nu är jag iofs i utkanten av TS fråga, men jag hade nog valt att satsa på vägbulor som är väl avvägda för den hastighet man vill ha. En bula i asfalt kan anläggas även på en grusväg, även om det krånglar till vägunderhållet en aning. De prefabricerade "klossar" som ibland läggs ut vid övergångsställen är nog rätt bra även för en grusväg. Det skulle kunna vara en lösning.
 
il_duce il_duce skrev:
Ett "problem" 'är att dessa vägar inte brukar vara återvändsgator. Dvs. man kan köra runt åt båda hållen. Om man spärrar av vägen längst bort i slingan blir man av med genomfartstrafiken.
Ett bekymmer kan då vara att sopbilar, posten eller övriga transporter/lastbilar inte längre kan köra in på vägen just för att man inte kan åka runt/vända. Ska man spärra en väg behövs en rejäl vändplats iordningställas i så fall.
 
 • Gilla
TRJBerg
 • Laddar…
Nu har man redan varit inne på detta lite lätt i tråden, men att ha en elmanövrerad bom på mitten är ju en enkel lösning också.

Jag höll på att glömma ett fall med en bom i närområdet till där jag bor. Drygt en mil bort så har man just en sådan på en väg. Bussar, sopbilar, boende mm öppnar denna på något sätt (jag vet inte hur, men jag tror de har en app i telefonen nuförtiden, förr var man tvungen att gå ut ur fordonet för att trycka på en knapp). Brandkåren använder brandnyckel för att styra den. De fick lov att sätta upp bommen för att undvika just genomfartstrafik på denna alldeles får klent dimensionerade väg. Det går att gå den vägen (pun intended).

Vägen ifråga är privat, men har kommunala bidrag. Iom att den är öppen att köra på för allmänheten från bägge håll så anser man inte att bommen hindrar tillgängligheten.
 
 • Gilla
Dilato och 1 till
 • Laddar…
M Maledictus skrev:
Ett bekymmer kan då vara att sopbilar, posten eller övriga transporter/lastbilar inte längre kan köra in på vägen just för att man inte kan åka runt/vända. Ska man spärra en väg behövs en rejäl vändplats iordningställas i så fall.
Är väl därför det finns backväxel på sådana fordon? 😅
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.