Byggahus.se

Säljs färre friggebodar efter Attefallshuset

 1. L
  Medlem · Norrbotten · 1 999 inlägg

  Lutte

  Medlem
  Många vänsterpartister här verkar det som...

  Attefallshuset är klockrent går att använda till mycket! Ska själv bygga ett med gjuten platta så mitt gamla ruttna förråd kan plockas ner
   
 2. pelpet
  Medlem · Dalarna · 9 877 inlägg

  pelpet

  Medlem
  Om jag fick göra om Attefallshusen till Pelpethus så skulle jag omedelbart fixa följande.

  - Samma grundregler som Friggebod, dvs inga anmälningskrav eller liknande.
  - Inkoppling av el och V/A på huvudfastighetens anslutning är alltid tillåten och alltid avgiftsfri.
  - Huset får alltid placeras en meter från parkområde/grönområde eller liknande. Lite längre avstånd till gata av trafiksäkerhetsskäl.
  - Källare är explicit tillåten
  - Vid inredning till bostad och placering närmare granntomt än 4,5 meter så måste vägg mot grannen byggas brandklassad.
  - Strikt regelverk som gör att kommuner endast kan förbjuda attefallare inom väldigt skyddsvärda områden, högst ett fåtal sådana områden får finnas i sverige.

  Attefallarna är bra och givetvis hade man bråttom, en vänsterregering hade aldrig genomfört en sån här frihetsreform.
   
 3. G
  Anonym

  gäst

  Anonym
  Lagen hetsades fram maximalt. Fakta är dock att nästan varenda sosse i riksdagen sa ja till lagförslaget, oavsett remissinstansernas varnande kommentarer. Vid en första anblick kan denna frihet ses som ett framsteg. I praktiken uppstår dock problem så fort man skall sätta spaden i jorden. Orsaken är att riksdagsledamoterna inte är tekninker och ingenjörer, utan glada amatörer.

  Frågan är nu varför man skall ha detaljplaner? Kommer det ytterligare ny lagstiftning som förändrar fastighetsägares mellanrättsliga förutsättningar? Flera nobelpris i ekonomi har delats ut där det pekas på att en avgörande faktor för ett lands utveckling är att förtroende finns för landets lagstiftning, och ägande långsiktigt. Alltså att investeringar och ansträngningar är värt risken för företag och enskilda medborgare. Ingen ny hoppjerke regering ändrar plötsligt lagstiftningen och slår undan benen på folk.

  Vi förstår att många är överlyckliga över den nya friheten vad gäller att med lagens rätt kunna överskrida detaljplaner och annan lagstiftning. Kanske är detta framtiden. Glada amatörer i riksdagen beslutar utan att lyssna på specialister, och juridiska och tekniska remissinstanser. Vi hoppar över remissinstanserna- dom är bara jobbiga!

  När kommunerna i framtiden beslutar om nya detaljplaner måsta man ta med i beräkningarna att ytterligare 15+25+15 kvadratmeter byggnation kan göras utöver detaljplan. Höll på att glömma dom älskade takkuporna. Byggnation man inte kan styra över.

  Taktik byggande riskerar uppstå- alltså att nya byggnader byggs på gränsen av tillåten byggyta, samt därutöver vad grannar tillåter. Därefter startar steg två, med riksdagens undantag från detaljplanen med ytterligare 55 kvadratmeter. Utöver detta kan du bygga altaner, pooler och trädäck, pergola staket, plank grindar, stensättningar och murar.

  Det finns exempel på att detta redan utnyttjas till bristningsgränsen. I princip har man lyckats stänga av bakomvarande grannars utsikt fullständigt. Byggnadsnämnden kan inget göra.

  Friggeboden var perfekt! ... ur alla synvinklar.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.