Byggahus.se

Säljarens åtgärder vid husköp ?

 1. H
  Medlem · 2 inlägg

  husperra

  Medlem
  Jag har nyss köpt ett hus, där vi i köpeavalet kommit överens med säljaren att säljaren skall åtgära en del saker.
  Vi höll fast vid köpesumman om åtgärderna som besiktningsmannen påpekat åtgärdades på ett fackmannamässigt sätt.
  När kontraktet skrevs under så var vi och säljaren överens om vad som skulle åtgärdas, och detta skulle ske innan tillträdesdagen.
  Tillträdesdagen flyttades så att vi fick tillträde tre dagar tidigare, och åtgärderna var då inte färdiga.
  Vi accepterade då muntligen att säljaren fick ytterligare två veckor på sig att färdigställa de överenskommna åtgärderna, men knappt någonting har skett sedan dess.
  När vi tittar på de åtgärder som hittills är utförda, så är det så stora brister i dessa, att vi anser att detta inte är fackmannamässigt utfört.
  Bristerna är så stora att det redannu skapat problem med små vattenläckor lite här och var, riskerna för större skador på huset är överhängande.

  Har nu i dagarna påtalat bristerna för säljaren och att åtgärderna inte är färdigställda, och satt ett slutdatum frammåt i tiden där vi anser att man haft mycket god tid på sig att färdigställa vad vi kommit överens om. Slut datumet är satt tolv veckor efter första överenskommna tillträdesdatum.

  Tyvärr så har full betalning skett på tillträdesdagen, så vi har inga innestående pengar mot säljaren.

  Eftersom risken för skador på huset är överhängande så vill jag snarast möjligt få reparerat de brister som finns, och de skador som tillkommit av dåligt hantverk, men jag har inga pengar över till detta om jag själv skulle anlita någon.
  Alternativet är att låna ytterligare pengar får att själv åtgärda felen, men det är ju överenskommet med säljaren att det skall göras på deras bekostnad.
  Det ligger i mitt intresse att inte huset skadas och förfaller och är faktiskt beredd att lägga lite pengar på det.
  Kan jag efter tidsfristen kräva säljaren ersättning för de utgifter jag får i samband med åtgärder som inte blivit riktigt utförda innan dess.

  Jag har talat med mäklaren, han anser att affären för hans del är klar, och han anser att de åtgärder vi kommit överens om är standardhöjjande.
  Hur kan det vara standardhöjjande att åtgärda ett fel? fel som vi dessutom är överens om i köpeavtalet att de skall åtgärdas .
  Han ansåg vid ett tillfälle att vi skulle komma överens om en kontant ersättning från säljaren istället för att få felen åtgärdade.
  Får man göra så överhuvud taget ? vad gäller då i jordabalken ? måste lagfarten registeras om med ny köpesumma, måste lånen göras om till större del topplån hos banken ?

  Besiktningsmannen vi anlitat var inte intresserad i att göra bedömningar om vad som anses som standardhöjjande, men besiktigar gärna utförda åtgärder.

  Hur går man vidare så att felen blir åtgärdade snarast, och överenskommelsen kontraktet följs ?

  Vart vänder man sig ?

  Hur aggerar vi mot köparen ?

  Om det går så långt att vi till slut hävdar kontraktsbrott, vart vänder man sig då för att häva köpet ?

  //Husperra


   
 2. Å
  Medlem · 1 226 inlägg

  Re: Säljarens åtgärder vid husköp ?

  Ett tips är att lusläsa Jordabalken, där hittar du säkert svar på några av de frågor du har!

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM

  Inte helt säker, är ingen jurist, men tror att den här paragrafen kan komma till nytta:

  19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.
   
 3. N
  Medlem · 94 inlägg

  NUB

  Medlem

  Re: Säljarens åtgärder vid husköp ?

  Har själv haft problem med liknande tråkigheter. Vi skötte detta genom mäklaren som stödde oss mot säljaren fullt ut! :D När han inte längre kunde hjälpa oss gav han oss ett underlag för att skicka ett kravbrev till säljaren. Efter det fick vi våra pengar. I ert steg skulle jag böra med kravbrev och begär dessutom skadestånd.
   
 4. Hemmakatten
  Medlem · 11 629 inlägg

  Re: Säljarens åtgärder vid husköp ?

  Mycket tråkig situation. Och än tråkigare för er eftersom ni betalt hela köpekontraktssumman.
  12 veckor är mycket lång tid, och mer än nog för säljaren att åtgärda felen.
  Förbered er genom att ta kontakt med jurist utifall säljaren inte åtgärdar felen.
  Är ni medlemmar i villaägarnas riksförbund (www.villariks.se) så ta kontakt med dem för gratis juridisk rådgivning. Om inte, så bli medlemmar idag (kostar ca 350:- per år).

  Ett brev från en jurist kan ofta innebära just den knuff/input säljaren behöver för att åtgärda....
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.