Byggahus.se

Säljaren gömt viktig information

48k läst  119 svar

 1. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Jag kollade alltså mer än att det fanns VA för själva tomten, utan hur hela vattenförsörjningen i bygden var, för åtminstone i Uppland är det vattenbrist på många ställen. Detta innebär att det t.ex. är ständigt bevattningsförbud, och att stora investeringar för att säkra och öka kapaciteten troligen kommer inom en någorlunda nära framtid.
  När dessa investeringar blir gjorda kommer ju naturligtvis de 10-100 miljonerna det kostade läggas på VA-avgifterna för de anslutna.

  Jag kollade även kommunernas översiktsplaner för områden vi kikat på.
  För att se hur kommunernas planer för området långsiktigt är (så långsiktigt man nu kan se).
  Det står ofta beskrivet en massa saker som gör att man förstår om det är ett område som är eller kommer i en exploateringsfas, eller om kommunen inte alls önskar någon utökning där.
  Det påverkar ju en, vilket som än gäller.

  Jag grunnade också på hur det var med skolor, dagis kommunikationer, butiker, och om dessa saker verkar livskraftiga eller riskerar att läggas ner.


  Men man kan självklart skita i allt det där, utan bara fokusera på ifall det är riktig parkett eller laminat i huset man köper, och sen beklaga sig över allt som händer, och inte händer, i omgivningen.
   
  Redigerat 6 jul 2018 10:19
 2. O
  Medlem Nivå 4
  De problem som anges känns inte som något som har legal bäring överhuvudtaget. TS har nog missförstått saker. Skulle tidigare ägaren köpa tillbaka huset ( vilket de inte behöver som det verkar) så är det trådskaparen som kan få betala skadestånd.

  Det känns mest som allmänt gnäll om jag ska vara ärlig.
   
  • Laddar…
 3. prototypen
  Medlem · Nivå 20
  Det skull stått i prospektet att det ska bytas till ny VVS och gatan/vägen kommer att läggas om och då hade det nog höjt priset.

  Protte
   
 4. B
  Medlem · Nivå 17
  När vi köpte hus i början av 90-talet, alltså innan det fanns information på internet, så skrevs det då och då om husköp i olika tidningar och det brukade då finnas med en checklista på vad man skulle kolla upp innan man bestämde sig för ett visst hus, en av de punkterna var att kontakta kommunen för att få reda på vad som planerades för förändringar i området. Idag med internet så borde det vara ändå lättare att få fram vad man ska tänka på innan husköp.
   
  • Laddar…
 5. C
  Medlem Nivå 4
  TS syftar förmodligen på JB 4:20: "Säljaren skall till köparen överlämna honom tillhöriga kartor och andra handlingar angående fastigheten vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna."

  Ingen verkar ha länkat till rättsfallet om Osbyrondellen. De som skriver att köparens undersökningsplikt omfattar undersökning av någonting annat än själva fastigheten, såsom allmänna handlingar hos olika myndigheter, bör ange källa.
   
 6. Pytt
  Medlem Nivå 4
  Fast, nu kanske jag missuppfattat något här, men byggnationen i TS fall innebär väl ingen försämring av fastigheten när den väl är klar? Det TS har åsikter om är miljön kring själva bygget, vilket säljaren inte kan förväntas ha haft någon aning om hur den skulle bli.
  Fallet med Osbyrondellen handlade ju inte om att det blev dammigt när de byggde om, utan att vägsträckan ändrades till nackdel för köparen.
   
 7. Dowser4711
  Renoverare · Nivå 7
  Förklara gärna, då jag när jag läser Osbyfallet ser svarandes yrkande:

  ”Det hade därför ingått i A.B:s undersökningsplikt att själv skaffa sig den närmare kännedom om stadsplaneändringen som hon bedömde erforderlig. Genom att underlåta detta hade hon även på denna grund förlorat sin rätt att åberopa sig på JB:s felkapitel.”

  När jag sedan läser HD’s dom så verkar de inte ifrågasätta eller beröra den delen. Snarare verkar det som att det ”stora” problemet är att säljarna där har gett en felaktig bild av innebörden av byggnationen och vilken påverkan den har. Och precis som när en säljare exempelvis ger en utfästelse om att en svåråtkomlig krypgrund är helt utan anmärkning så minskar (eller i vissa fall, totalt utgår) köparens undersökningsplikt om just den delen.

  Det vore ju en sak om TS säljare hade nämnt bygget, men sagt ”ja, de ska visst gräva lite, men det ska knappt påverka dig alls”, men då de inte nämnd något alls om det ser jag inget i Osbyfallet som är applicerbart här.
   
  • Laddar…
 8. C
  Medlem Nivå 4
  Vet inte om "De ska komma i vårt trädgård och gräva en ny avlopp." betyder att servisledning ska bytas i befintlig sträckning eller om det blir ett nytt intrång, kanske rentav med huvudledning över tomten.
   
 9. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Men ifall det parterna till sist strider om är värdet utav ett avloppsservitut i kanten av tomten så är det inte mycket processa om. Det kan inte röra sig om speciellt många kronor som detta intrång värderas till.
   
  • Laddar…
 10. Demmpa
  Husägare · Nivå 20
  Det skulle kunna vara att det är uppgrävt 570 meter ifrån fastigheten och bara en enda väg till fastigheten.
   
 11. Dowser4711
  Renoverare · Nivå 7
  "Viss del" :D
   
  • Laddar…
 12. E
  Trädgårdsfixare Nivå 15
  Kan inte TS fota bygget och de uppgrävda områdena? Det skulle ju underlätta mycket. Vidare låter 600m otroligt långt, rent av ett kortdistanslopp. Bara 100m vore långt i detta fall ..
   
  • Laddar…
 13. hsd
  Medlem · Nivå 12
  TS har nog ledsnat på dumma kommentarer, senaste inlägget var 4 juli
   
 14. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 18
  Har raderat off topic inlägg. Vi skall här i tråden hjälpa TS./moderator
   
 15. N
  Medlem Nivå 7
  Inga foto dokumentation av TS så det är nog inte så illa som TS vill få det att låta?