Vi köpte en fastighet 1994, som då styckades av från en större fastighet.
I köpekontraktet står det så här "Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör till östra husväggen, se bilaga 1."
Det har aldrig varit några problem på 30 år.
Men nu vill nuvarande (inte samma som vi köpte av) ägare av fastigheten stycka av och göra någon förändring på sin fastighet.
De har kontaktat oss om att det måste göras en gemensamhetsanläggning för vår och två andra nuvarande fastigheter samt till den nya som de vill stycka av.

Finns det några rättigheter för oss i "Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör till östra husväggen"?
Nu har det gått 30 år, men det kunde ju lika gärna varit ett halvår. Om det nu inte är något som gäller framåt.
Tänker om detta kan betyda att de måste se till att vi har ett avloppsrör att använda.

Vi är klart inte intresserade av kostnader för att de vill stycka av sin fastighet.
 
 • Gilla
Kulanpc
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jag läser denna mening i köpeavtalet som att det är en förbindelse att avloppsrör ska dras fram. Men när köpet är genomfört och avloppsrören är framdragna så innebär det ingen ytterligare förbindelse. Och avtalet är med säljaren, inte med dagens ägare av stamfastigheten. Så nej, inga rättigheter följer med detta avtal vad jag kan se. Det är inte ett servitut.

Vad gäller gemensamhetsanläggning så kan det vara svårt för er att inte bli delägare. I alla fall om det t ex rör sig om en gemensamhetsanläggning som omfattar ledningar för VA till en förbindelsepunkt för det kommunala VA-nätet. Om det istället rör sig om en gemensam enskild avloppsanläggning och brunn så kan ni ju ställa er utanför och ha er egen brunn och enskilda avloppsanläggning.

Typiskt sett betalar ju den exploatör som styckar av mark både förrättningen för gemensamhetsanläggningen och dess utförande, alltså att anläggningen anläggs. Tyvärr innebär ju också det att det kan bli en rätt undermålig anläggning som ni sen får ta över ansvaret för att driva.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 7 till
 • Laddar…
Eventuellt kan vi gå över vår egen fastighet och ansluta oss på ett annat ställe och då inte vara inblandade alls i deras. Men då ska vi dock gräva upp och lägga nya rör. Beroende på hur de tänker sig behöver vi kanske inte göra något alls. Mer än då vara med i gemensamhetsanläggningen och vad detta nu kommer att innebära.

Deras vattenledning går över vår fastighet som det inte heller finns något servitut på.
Så, kanske att det går att förhandla fram något bra med tanke på denna.
 
Claes har klargjort allt vad gäller avtalet föredömligt tydligt.

Om det rör sig om kommunalt VA så finns det väl egentligen bara två lösningar som undviker gemensamhetsanläggningen:

1: Dra egna ledningar på er egen mark. Då slipper ni alla eventuella problem framöver.
2: Se till att era ledningar går separat från grannens och få ett servitut på att ha dem på grannens mark.
Om era ledningar enbart går en bit separat och sedan kopplas samman med grannens så innebär det ju en hel del grävning, på grannens mark och därefter en risk att något inträffar och att ni måste gräva igen. Dessutom behöver ni få ett servitut, som om grannen inte är medgörlig kan bli knepigt då det ju faktiskt går att dra på er tomt.

Bara för att det är en gemensamhetsanläggning så behöver det ju inte innebära några direkta problem för er i längden om det bara är frågan om ett antal rör nedgrävda i backen med rätt litet underhåll.

Sätt er in i vad grannen egentligen föreslår innan ni går vidare med andra planer.
 
 • Gilla
Henrik.Ö
 • Laddar…
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Sätt er in i vad grannen egentligen föreslår innan ni går vidare med andra planer.
Absolut ska vi det.
De har hittills gett väldigt lite information. Så, tänkte kolla upp lite alternativ tills de kommer med mer information så att vi vet hur vi kan lägga upp det.
 
Vart går avloppsröret? Till stamfastighetens anläggning som ni nyttjat gratis? Kommunen?

Vad ska g:a innehålla? Bara ledningar till kommunen eller en ny avloppsanläggningar?
 
redarn redarn skrev:
Vart går avloppsröret? Till stamfastighetens anläggning som ni nyttjat gratis? Kommunen?

Vad ska g:a innehålla? Bara ledningar till kommunen eller en ny avloppsanläggningar?
Vi betalar till VA-syd.

Har faktiskt inte koll på vart de tar vägen.
De går från vår fastighet till deras, sen vidare.

Deras inkommande vatten går genom vår fastighet och sen bort till deras.


Ja, vad den ska innehålla är ju oklart eftersom de är så otroligt otydliga och knapphändiga med information.
I princip "vi ska stycka av vår fastighet och därför behöver vi göra en gemensamhetsanläggning."
 
M Mortsken skrev:
Vi betalar till VA-syd.

Har faktiskt inte koll på vart de tar vägen.
De går från vår fastighet till deras, sen vidare.

Deras inkommande vatten går genom vår fastighet och sen bort till deras.


Ja, vad den ska innehålla är ju oklart eftersom de är så otroligt otydliga och knapphändiga med information.
I princip "vi ska stycka av vår fastighet och därför behöver vi göra en gemensamhetsanläggning."
Om det bara är rör vidare till kommunal eller motsvarande VA så hade jag inte varit så brydd över en g:a. Kräv att de utför hela anläggningen och sedan skänker ni alla era delar till den nya g:a.

Alternativt så kan det inte vara svårt att fråga VA syd vad en ny egen koppling kostar samt få en offert på grovarbetet så du kan jämföra.

Slutresultatet bör innehålla att alla ledningar på alla fastigheter har korrekt registrerade rättigheter (servitut mm)
 
 • Gilla
Appendix
 • Laddar…
Claes Sörmland
Det låter ju som att tanken är att inrätta en gemensamhetsanläggning omfattande ledningar och mätarbrunnar och en förvaltande samfällighetsförening för att kunna ansluta flera fastigheters VA till en enda anslutningspunkt hos VA Syd. Det är en billig lösning som ibland används för perifera fastigheter som inte omfattas om verksamhetsområdet för VA.

Nackdelen är uppenbar, även om rören ofta inte kräver mycket underhåll de närmsta 50 åren så ska man ända driva en samfällighetsförening med allt vad det innebär. Ta emot fakturor från VA Syd, läsa av mätare i de enskilda husen, fördela kostnaden efter förbrukning, vidarefakturering, uppföljning, hålla styrelsemöten, hålla stämma, o s v. Jag har denna lösning i grannskapet och även om det som vanligt i Sverige hankar sig fram är det tråkigt administrativt arbete som de flesta småhusägare gärna helst slipper. Men det är klart, finns det kanske en engagerad och pigg pensionär som vill hålla i det så kan det rulla på några år utan grannskapets insats tills eldsjälens hälsa eller pigghet börjar svikta.

Det finns ett skäl till att vi har lagen om allmänna vattentjänster och det är bra trist att fler och fler kommuner och exploatörer tillsammans kringgår den för att tjäna lite kortsiktiga pengar. Dålig kommunal politik som inte är långsiktig och hållbar helt enkelt.
 
 • Gilla
Roger Fundin och 1 till
 • Laddar…
Missade visst att skriva i första inlägget att det är en liten industrifastighet, så inte småhus.
Problemen är ju samma ändå dock!
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det låter ju som att tanken är att inrätta en gemensamhetsanläggning omfattande ledningar och mätarbrunnar och en förvaltande samfällighetsförening för att kunna ansluta flera fastigheters VA till en enda anslutningspunkt hos VA Syd. Det är en billig lösning som ibland används för perifera fastigheter som inte omfattas om verksamhetsområdet för VA.

Nackdelen är uppenbar, även om rören ofta inte kräver mycket underhåll de närmsta 50 åren så ska man ända driva en samfällighetsförening med allt vad det innebär. Ta emot fakturor från VA Syd, läsa av mätare i de enskilda husen, fördela kostnaden efter förbrukning, vidarefakturering, uppföljning, hålla styrelsemöten, hålla stämma, o s v. Jag har denna lösning i grannskapet och även om det som vanligt i Sverige hankar sig fram är det tråkigt administrativt arbete som de flesta småhusägare gärna helst slipper. Men det är klart, finns det kanske en engagerad och pigg pensionär som vill hålla i det så kan det rulla på några år utan grannskapets insats tills eldsjälens hälsa eller pigghet börjar svikta.

Det finns ett skäl till att vi har lagen om allmänna vattentjänster och det är bra trist att fler och fler kommuner och exploatörer tillsammans kringgår den för att tjäna lite kortsiktiga pengar. Dålig kommunal politik som inte är långsiktig och hållbar helt enkelt.
Jag läser TS ”betalar till VA syd” och ”grannens vattenledning” som att alla har egen vattenmätare och all regelbunden mätning & fakturering kommer fortsätta så. Bara röret mellan fastigheterna & VA syd blir gemensamt.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
inga rättigheter följer med detta avtal vad jag kan se. Det är inte ett servitut.
M Mortsken skrev:
Deras vattenledning går över vår fastighet som det inte heller finns något servitut på.
Jag är skeptisk till att det inte finns några servitut. Skriver man avtal som reglerar framdragande av VA-ledningar skulle det förvåna mig mycket om man inte också avtalat om servitut för dessa.

Sannolikt har ni en ickeexklusiv rätt att nyttja ledningar över grannfastigheten för avloppsändamål. Och när ägaren av denna nu styckar av för att ge flera samma rätt, och kanske även tjänandedelen i servitutet kommer att delas av flera låter en gemensamhetsanläggning rimlig.

Huruvida det även finns servitut för vattenledningen över er fastighet och om även inkommande vatten borde vara en del av gemensamhetsanläggningen blir förstås bara ren spekulation, men att läsa igenom avstyckningshandlingar och titta efter servitut på Lantmäteriets Min fastighet kan vara bra sätt att undersöka saken.
 
 • Gilla
Bonde50
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Jag är skeptisk till att det inte finns några servitut.
Vi har kollat där och även ringt och pratat med lantmäteriet.
Det finns inga servitut.
 
 • Gilla
 • Wow
JalleA och 1 till
 • Laddar…
Då blir nyttan av en ga större även för er, då det förstås är bättre att ha rätt att ha 30 år gamla rör där man har dem än att inte ha en sådan rätt. För förr eller senare blir det ju strul med dem och då om inte förr har man glädje av att ha rättigheter.

Med vattenledningen är det då förstås tvärtom; nyttan tillkommer den som får motsvarande härskande servitut genom ga:n.
 
 • Gilla
Appendix och 1 till
 • Laddar…
M Mortsken skrev:
Vi har kollat där och även ringt och pratat med lantmäteriet.
Det finns inga servitut.
Så... Grannen kan med andra ord be er hitta en annan lösning för ert avlopp än under deras mark precis när de vill...
(Eller "råka" gräva av det i samband med byggnationer och vägra er rätt att laga det på deras mark)

Se det som en positiv sa att de erbjuder er att gå med i en gemensamhetsanläggning.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.