Byggahus.se

Sälja del i hus till särbo.

 1. S
  Medlem Nivå 1
  En väninna köpte tillsammans med dåvarande sambon ett hus i Stockholms län för 10 år sedan. Nu är de särbos - han bor sedan 3-4 år i huset, hon har aldrig bott där. Hon har dock hela tiden betalat ränta på sitt lån (hälften av köpesumman) och hälften av driftskostnaderna under den tiden ingen av dem bodde i huset + ytterligare nåt år. Dessutom har hon själv betalat hyran för den lägenhet de från början disponerade tillsammans. Hon betalade vid köpet lagfarter o anda avgifter m sparpengar (ca 60.000:) medan han har betalat en del större renoveringar.

  Vilken typ av kontrakt ska användas nu när han ska köpa ut henne? Tips på länk till gratisdokument som lämpar sig?

  Hon vill bli lånefri + få tillbaka allt eller en del av det hon tog av sparpengar vid köpet. Hur räknar man ut detta med hänsyn till vad hon och han betalat, värdeökning på huset under 10 år, att hon betalat en del drift under period då han nyttjat huset ensam osv? Ska man ta hänsyn till att han får betala ev. reavinst vid försäljning?

  Tilläggas ska kanske att den dåvarande gemensamma hyreslägenheten inte är med i bilden längre, hon hyr nu annat boende och de planerar att fortsätta vara särbos.
   
 2. H
  Moderator · Nivå 25
  Det går ju att resonera på rätt många olika sätt. Men som jag tolkar det du skriver så kan man säga att de båda har investerat ungefär lika, hon har betalat ca 60 000 mer från början, men han har betalat en del reparationer.

  Då är det ju enklast att man får huset värderat, och särbon får köpa ut hennes halva. Då räknas givetvis lånesumman av.

  Ett sådant "köp" kan göras på lite olika sätt, antingen som ett regelrätt köp, då får hon sedan betala reavinstskatt på den vinst hon har gjort, och särbon får betala lagfartsavgiften på den del han köper.

  Eller så kan man göra en bodelning (osäker på om det går när man är särbo), då "får" särbon huset, och hon "får" motsvarande summa från särbon. Finessen med bodelning är att då behöber hon inte betala någon reavinstskatt, istället får särbon betala reavinsskatt för hela vinsten, som om han varit ensam ägare under hela tiden. Den dag han sedan säljer. Det blir alltså skattemässigt som om hon aldrig ägt någon del av huset. Även lagfartskostnaden försvinner, det blir bara en adm. kostnad på ca 800kr.

  I fallet med bodelning så bör man då räkna av den latenta reavinstskatten, så att hans lösensumma minskar med det, hon får netto lika mycket pengar som vid en försäljning.

  Det är vid den här typen av affärer också vanligt att man räknar av en fiktiv mäklarkostnad, dvs. en kostnad man ju hade haft om huset istället skulle sålts på den öppna marknaden. Det avdraget kan man ha en del synpunkter på, och det är inte självklart att man gör ett sådant avdrag.

  Att hon under hela den här tiden betalat drifts och räntekostnader för en bostad som hon inte bott i är inget som hon rent formellat har någon rätt att bli kompenserad för nu, men beroende på hur deras "avtal/upplägg" varit formulerat så känns det ju rimligt att den saken bör kompenseras en del för. Det kan ex. vara ett starkt argument för att inte räkna av en fiktiv mäklarkostnad, eller tom inte räkna av den latenta reavinstskatten.
   
  Redigerat 30 mar 2015 14:56
 3. S
  Medlem Nivå 1
  Någon som har idé om var man kan hitta dokument som kan vara lämpligt för avtalet?
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Om man väljer varianten med bodelning, som nog är mest förmånlig, så bör du nog först kontrollera med en jurist, om det går att göra så i det här läget, alltså särboförhållandet. Det är den vanligaste metoden i samband med separation från samboförhållande eller skilsmässa. Men det är inte säkert att man kan göra det i ett särboförhållande.

  Det finns en färsk tråd tråd här där någon fixade sitt eget bodelningsavtal, använd sökfunktionen.

  Köpeavtal kan man bla. ladda ner från villaägarförbundet.
   
 5. B
  Medlem · Nivå 11
  Det verkar som huset köptes med avsikten att de skulle bo där, som sambos. Det bör räcka för att sambolagen ska kunna användas. Jag tror därför att ett samboavtal är bra, där man avtalar bort att bostad/bohag ska delas lika vid en separation. Detta trots att de inte är sambos.