Byggahus.se

Så sotar vi lite då...

 1. slipperman
  Medlem Nivå 6
  Jo, jag får besök av sotaren i morgon för det praktiska momentet för att kunna examineras till "självsotare" eller vad det nu heter. Teoripasset lär man tydligen bli kallad till senare. Allt och emedan.

  Jag gick igenom anläggningen i dag för att det inte skulle se alltför dant ut när murre dyker upp i morgon och lyckades i och med detta med ytterligare en överloppsgärning så här innan jul. Jag har sålunda kompletterat min pannrums-site med ytterligare några sidor kring ämnet sotning, länk här.
   
 2. W
  Medlem Nivå 4
  Snyggt..........
  Har du gått kursen?
  Måste man göra ett praktiskt prov? det hade jag inte hört. Har däremot inte ansökt ännu så man får väl se vad dom säger.
   
 3. Jesca_j
  Medlem Nivå 11
  Beror på vart man bor, när sotaren var så frågade jag vad som gäller och han sa att man bara behöver skriva ett brev till brandmästaren om att man sotar själv. Detta gäller i Umeå.
   
 4. slipperman
  Medlem Nivå 6
  Nej, jag har inte gått kursen än men jag har intresseanmält mig. I och med att de ändå skulle komma och sota i dagarna så tyckte de att vi skulle ta praktikaliteterna på en gång. Jag vet inte om det är ett praktiskt prov eller om det mera är av snok-karaktär, dvs att de vill kolla vad man har för grejor för att kunna sota och om man har några speciella förutsättningar i den egna anläggningen som man vill ha särskild koll på. Jag kan rapportera efter morgondagens möte med murre.
   
 5. M
  Medlem Nivå 12
  Snyggt dokumenterat som vanligt!

  Men tror du att det är bra att sota pannan i vedförråd och förbränningskammare? Själv tror jag att tjära/sot i vedförrådet ger lite isolering mot pannans kalla ytor. Och att lite aska i förbränningskammaren isolerar och därmed hjälper till att snabbare komma upp i temp. Det enda jag gör där är att skrapa ut sintrad aska ur skålen ibland, vedförrådet har jag inte skrapat i på 6 år...
   
 6. slipperman
  Medlem Nivå 6
  Jaha, sotarn kom igår, sent omsider, stressad som tusan. Stack in huvudet och kollade sotverktygen och lämnade över en ansökningslapp, se bifogat dokument. Han tyckte det var ytterst lämpligt att referera till min hemsida för att speca "Ägarens kompetens" samt "Teknisk utrustning för sotning". Så nu är hela klabbet diariefört på kommunen och jag väntar tillstyrkan.

  Vad gäller utbildningen så är den på tre timmar och mer inriktad på brandsäkerhet än på sotningstekniker. När man har suttit dessa tre timmar och sett höga sotningsvederbörande vänta folier på overheadapparaten så är man godkänd.

  Men det verkar som att det är mycket lokala variationer på hur processen ser ut i respektive kommun eller sotningfjärding eller hur indelningen nu kan tänkas.

  Matss, det kan mycket väl tänkas att man får någon isolationseffekt av att inte vara pedant. Kan tänka mig att det i sådana fall har störst betydelse med aska på sekundärkeramiken i sådana fall. (Vill minnas att man resonerade kring en sådan isolationseffekt i något examensarbete som någon refererade till på forumet, där man lade en metallplåt på sekundärkeramiken och att det tunna skiktet mellan plåten och keramiken gjorde att man fick snabbare uppstart och lägre emissioner). Men någon gång emellanåt så får man väl tillåta sig att storstäda.
   
 7. M
  Medlem Nivå 12
  Jo en storstädning ibland skadar säkert inte, risken finns ju att askan sintrar ihop och "formar om" keramiken på ett icke optimalt sätt.
   
 8. Fotografen
  Verktygstokig · Nivå 18
  Procedurerna varierar helt klart. Här ska man på heder och samvete svara "ja" på fyra frågor, samt skriva under:

  1/ Har erforderlig kunskap om eldstad och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring på från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

  2/ Har fysisk förmåga att arbeta på tak.

  3/ Har erforderliga redskap för rengöring.

  4/ Förbinder mig att följa rengöringsfrister samt dokumentera rengöring. Dokumentationen ska på begäran kunna visas upp för kommunen.

  Samt uppgift om panntyp, bränsle, skorsten samt namn, adress och fastighetsbeteckning. That´s it!!:):D
   
 9. G
  Medlem · Nivå 14
  Mycket nyttig länk! Hittade en perfekt julklapp till min Atmos panna--- - pannlampa. :)
  gaia
   
 10. JanneT5
  Medlem Nivå 5
  En arbetskamrat gick en kurs för avsikten att sota själv.
  Han tyckte den var helt värdelös och att det var bara på sista kurspasset man kom in på de lite mer interessanta avdelningarna som soteld osv...Är det olika i kurser på olika ställen som förekommer eller en rixtäckande utbildning?
  Är själv sugen på att sota själv.
   
 11. slipperman
  Medlem Nivå 6
  Baserat på kommentarerna i denna tråd så verkar det vara ett totalt godtycke och helt upp till den lokala beslutapparaten vilka krav och procedurer som skall gälla vid egensotning.
  Jag kollade runt lite snabbt och det finns ett lagrum i Lagen om skydd mot olyckor (som innan 2004 hette Räddningstjänstlagen) som förefaller styra allt det här kring sotning. Utan att ha läst denna lag så är kommunen ansvarig för att lagen följs, t.ex. att sotning och brandskyddkontroller genomförs. Lagen tolkas således lokalt och den tekniska nämnden på kommunen (eller skorstensfejarmästarn eller motsvarande) sätter upp vilka regler som skall gälla upprättar regelverk kring t.ex. sotningsfrister för olika typer av anläggningar och ramverket kring egensotning. Av denna anledning finns det ingen rixgemensamhet exakt hur det skall genomföras annat än att kommunen skall uppfylla lagen.

  Räddningsverket är den myndighet som hanterar frågan gemensamt för riket. Det finns mer att läsa på denna länk.
   
 12. Staffan2000
  Medlem · Nivå 16

  Rent mjöl i påsen?

  Kolla här: " Vem i kommunen ska fatta beslut om tillåtelse för fastighetsägare att sota själv?

  Primärt är det den nämnd i kommunen som är ansvarig för sotningsverksamheten som ska fatta dessa beslut. Enligt kommunallagens bestämmelser kan nämnden, om den så önskar, delegera beslutanderätten till exempelvis en tjänsteman eller förtroendevald i kommunen. En skorstensfejarmästare som inte är anställd i kommunen kan därför inte delegeras sådana uppgifter.
  Om en kommunalt anställd skorstensfejarmästare eller brandskyddskontrollant ska delta i beslutsfattandet eller handläggningen av dessa tillståndsärenden bör dock bestämmelserna om jäv iaktas. "

  Detta citat från länken ovan talar om olämpligheten i att den lokale sotaren lägger sin näsa i blöt huruvida tillstånd skall beviljas eller ej.

  Hos mig, är det just han som är examinatorn!

  Hur är det hos er???
   
 13. M
  Medlem Nivå 12
  Ett annat sätt som sotaren kan utöva sitt maktmissbruk på är att göra täta (och dyra) brandskyddskontroller på de som sotar själva eller på annat sätt är besvärliga...
   
 14. Andreas_Hansson
  Medlem Nivå 12
  Fast det är olagligt och man bör kunna sätta dit dom rejält.
  Kommunen "beställaren av jobbet" får inte ändra intervall på brandskyddskontrollerna.Bara i särskilda fall när det finns skäl för att utföra sådan kontroll. Exempelvis kan detta vara aktuellt innan en anläggning tas i bruk efter att ha varit utsatt för soteld.

  Jag har pratat med en kille på räddningsverkets tillsynsenhet och han bekräftade att sotaren får inte göra så
   
 15. Cheesus
  Medlem Nivå 8
  Bumpar en gammal tråd för att skryta lite med ytterligare saker att lägga till i mitt Cv.

  Nu är jag sotarmurre på "riktigt". Detta efter att ha gått en fyratimmarskurs igår kväll för den nätta summan av 800 pix.

  Det var rent ut sagt det löjligaste jag varit med om...inte avhandlade det ämnet sotning och hur man gör. Däremot snack om eldsläckare och askhinkar i plåt och inte en avlagd banankartong.

  Kändes totalt meningslöst men å andra sidan så är jag nu legitimerad egensotare och sotarmurre får komma på besök och kolla eldstäderna vart åttonde år.

  Inte för att jag sotar för ekonomins skull primärt. Mest för att det är skoj att göra allt själv. Sen om man kan sno sotaren och staten på några tusenlappar på de statistiskt sett 40 år jag har framför mig gör ju inte saken sämre...:)