Byggahus.se

Så här fungerar lantmäteriet

 1. Börka kaar
  Medlem · 2 inlägg

  Börka kaar

  Medlem
  Ruggigt otrevligt!!! Skönt att det till slut ordnade upp sig i alla fall...håller med om att det inte känns bra att de gödslar med våra skattepengar...
   
 2. J
  Medlem · 43 inlägg

  joppe joppe

  Medlem
  Hej
  Kan du i detalj berätta vad Lantmäteriet gjorde för fel ? Har de erkänt sitt misstag ?
   
 3. A
  Medlem · Skåne · 33 inlägg

  Anders Holmstrom

  Medlem
  här borde tjänstemannaansvar träda in!   
 4. N
  Medlem · 483 inlägg

  nord123

  Medlem
  Du skriver utan förrättning hur gick det till?:surprised:
  Har du kvar förrättningshandlingar som vunnit laga kraft?
  Är det i den offentliga publika DRK-registerkartan som visas överallt hos Hitta. se, eniro, skogsvårdsstyrelse, banker, entreprenörers GPs utrustnigar i grävmaskiner, skogsmaskiner mm?:surprised:
   
 5. G
  Medlem · 174 inlägg

  grodis

  Medlem
  Enligt taxan skiljer timpriset för erfaren lantmätare, lantmätare, mätningsingenjör m.m.. Dock verkar 600 kr/h lågt, kanske en registrator debiterar 600 kr/h?
   
  • Laddar…
 6. Joma90
  Medlem · 1 inlägg

  Joma90

  Medlem
  Det kostar pengar eftersom det inte är skattefinansierat med lantmäteriförrättningar. Tjänsten är avgiftsfinansierad pga att det anses vara ett privilegium att äga en fastighet, det vore inte särskilt rättvist att om de som inte äger fastigheter skulle exempelvis bekosta att en privatperson vill utöka sin fastighet med mer mark. Dessutom är det frivilligt att ansöka om en förrättingsåtgärd vilket i sin tur är förenat med kostnader. Har du generella frågor är det kostnadsfritt att prata med Lantmäteriets kundcenter, så nej, det kostar inte alltid att prata med dom.
   
 7. B
  Medlem · 17 inlägg

  Brentman

  Medlem
  Det troliga är att det är uppdragstaxan man hänvisar till och inte förrättningstaxan. Uppdrag är sådant som inte inkluderas i regleringsbrevet från staten utan sidofrågor som hamnar på LMs bord då det kräver myndighetens expertis.
   
 8. B
  Medlem · 17 inlägg

  Brentman

  Medlem
  Jag arbetar på LM och min gissning i detta fall är att man i samband med grannens förrättning upptäckte i de gamla arkivhandlingarna att det finns en oregistrerad samfällighet på det område som anges. Förrättningsmannen gör korrekt då man upplyser AMY om saken men borde lämnat ett överklagandehänvisning då detta är ett registreringsbeslut enligt Förvaltningslagen som fattas. Troligtvis har FLM missat att detta är ett formellt beslut som fattas och det är det FR klankar ner på och upphäver beslutet. Detta innebär dock enbart att LM kan fatta ett nytt beslut och delge detta med en riktig överklagandehänvisning.

  Vad flertalet i denna tråd måste förstå är att detta inte är något översitteri då dessa samfälligheter en gång i tiden bildats men tyvärr aldrig uppregistrerats i fastighetsregistret eller den digitala registrerkartan. Registreringen borde ha gjorts i samband med att det analoga registret och arkivet digitaliserades i slutet på 70-talet men då inte LM erhöll tillräckligt med kapital från staten att även omfatta samfälligheter som blev dessa aldrig gjorda. Detta innebär att dessa helt juridiskt korrekta bildade samfälligheter som finns i arkiven oftast träder i ljuset först då en förrättning aktualiserar dessa och då finns ingen av de äldre i bygden vid liv som har kännedom om dessa och get informationen vidare till de nya i bygden.

  Med allt detta sagt kan man så klart efterfråga ett bättre bemötande och ett mer pedagogiskt förhållningssätt när detta sker.

  Jag hoppas på en bättre dialog nästa gång.
   
 9. S
  Medlem · Askersund · 54 inlägg

  SnickarMartin

  Medlem
  Vill man kolla upp sina gränser med lantmäteriet så brukar alla grannar till den som vill göra förrättningen bli kallade till möte. Lantmäteriet brukar leta reda på gränsstenar och järnrör mm som markerar gränser innan själva mötet. Sen går alla berörda grannar igenom gränserna. Fattas gränsmarkeringat fixar LM detta och alla inblandade får ta del av detta. Fattas många gränsmarkeringat så får alla inblandade dela på kostnaden. Fattas bara nån enstaka så får den som begärde förrättnigen betala merparten av kostnaden.

  Har själv varit med om en förrättning där "grannkärringen" kallade till en. Det flesta markeringar fanns så dom fick betala ca 60000 kr för kalaset. Fattades en sten mot oss så vi fick betala 3000 kr för ett nytt järnrör. Så man kan spara mycket pengar på och börja att prata med grannen innan man drar in LM.

  Har ni klara gränsmarkeringat? Järnrör osv,Om det finns så finns det ju inte på världskartan att LM får ändra på dem. Om inte blir det ju lite knepigare, då får ju LM sätta ut nya och då kan det bli konstigt men dom borde ju ta hänsyn till en äldre ladugård.

  Ville bara dela med mig om hur det gick till när jag var med på en förrättning.
   
 10. N
  Medlem · 483 inlägg

  nord123

  Medlem
  Bra att få det klarlagt att även kommunal lantmäteriet skall lämna överklagandehänvisning när de i den digitala DRK-kartan suddar bort laga kraft vunna fastighetsgränser och fastighetsbestämningar samt Högsta Domstolens beslut. samtidigt som de slänger ut fastighetsgräns som saknar underliggande beslut och som heller inte stämmer med någon karta tidigare.
  Att det finns föreningar med byamännen och byaåldermanen dokumenterat om att gränsen skall gälla efter senare års lagligen upprättad karta. Eller enligt JDL utförda gränskontroller som förrättningslantmätaren går uppr med sakägare, rågrannar som överlantmätare granskat och ägodelningsdomare fastställt .
  Det vill inte eller tycks KLm ha förmåga att läsa trots hänvisningar och förklaringar till aktuella laga kraft vunna akter....
  Jag har påtalat detta många gånger för KLm som flagrant och nonchalant stoppar huvudet i sanden och slänger på luren och kräver betalt eller kräver fastighetsbestämning trots att dessa finns, samtidigt så vägrar KLm utreda outrett område som till hört min fastighet från laga skiftet men inte framgår av den digitala DRK-kartan.
  Jag skulle kunna skriva mycket mer men har ej tid just nu, Återkommer trots förnekelse & löjlighets svansen som härjar ibland på forumet.;)
   
  Redigerat 4 jan 17:15
  • Laddar…
 11. O
  Medlem · 5 inlägg

  Olof B

  Medlem
  Djävla stasifasoner de håller på med!!
  Dessa individer glömmer lätt bort att de är tillsatta via skattemedel för att tillgodose oss!
  Självklart skulle de förklarat situationen och varför de vill ändra gränsen! Det är väl det minsta man kan begära av dessa!
  Men det är precis som på måbga andra statliga verk och inom politiken.
  Man håller sej undan
   
  • Laddar…
 12. T
  Medlem · 1 inlägg

  Torgny H

  Medlem
  Jag har råkat ut för samma sak! För nu 25 år sedan styckade Lantmäteriet av min fastighet från en större jordbruksfastighet. Gränser och tomtareal fastställdes och lagfart gavs. För något år sedan upptäckte jag av en tillfällighet att den norra gränsen till grannen var ändrad så att boningshuset nu till hälften låg på grannens tomt. Någon förrättning hade inte gjorts men en Lantmätare påstod att de hade tittat närmare på de gränser som fastställdes vid Laga skifte (1830-tal) och kommit fram till att de var felaktiga. Jag hävdade då med tillgång till Laga Skiftes kartan att de gamla gränserna var rätt och att de hade fel men svaret jag fick var att för att granska det närmare skulle jag beställa en gränsbestämningsförrättning eller ansöka om servitut för den del av bostadsbyggnaden som "stod på grannens tomt". Det skulle dock kosta mig x tusentals kronor. Jag påbörjade en omfattande granskning av gamla kartor och handlingar (bl a Lantmäteriets egna handlingar). Efter ett antal år med skrivelser där jag försökte bevisa att de hade fel: Då de inte besvarade dessa skrivelser gjorde jag en JO anmälan. Först då fick jag svar från det lokala Lantmäteriet och på min begäran fick jag besöka det lokala Lantmäteriet: Efter min redovisning konstaterande de att jag hade rätt och de hade fel. Efter någon månad ändras deras kartor så nu står återigen mitt hus på min egen tomt. Varför gjorde de detta? Under alla år som jag hade kontakt med dem hade jag en känsla av att de (till varje pris) ville tvinga fram en Lantmäteriförrättning så att de kunde tjäna x tusentals kronor. Är det följden av att vissa myndigheter i Sverige skall vara "affärsdrivande".
   
 13. M
  Medlem · Västra Götalands · 9 166 inlägg

  -MH-

  Medlem
  Den som tror att gränserna den visar är korrekta, kan knappast vara läskunnig.
   
 14. N
  Medlem · 483 inlägg

  nord123

  Medlem
  Alla som använder GPS litar på att de digitala gränserna är korrekt troligtvis något annat vet de ej...de har inga korrekta förrättningskartor eller akter med sig finns ej digitalt i GPS-format
   
  • Laddar…
 15. S
  Medlem · 1 inlägg

  skd200803

  Medlem
  Vidrigt agerande. Skönt att ni fick rätt till slut! Sånt här borde man kunna kontakta www.centrumforrattvisa.se om, de hjälper ju privatpersoner som har blivit felaktigt behandlade av stat, kommuner eller landsting.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.