Byggahus.se
Varför övergavs byggsättet med längsgående stockar? Är det tanken att kunna göra ett helt hus utan nå bärande innerväggar? Men vanliga tokstolar använda på små hus som skulle kunna använda längsgående stockar utan bärande innerväggar. Skulle vara intressant att veta varför det ändrades till nästan bara uteslutande tskstolar. Är det en industriell utveckling?
 
Ursprungligen förekom nog takstolar bara på förnämare byggnader, privata och offentliga. Långsgående åsar var ju vad de flesta fick klara sig med. Metoden är starkt kopplad till liggtimrade hus, så när andra byggmetoder började bli vanliga på 1800-talet så gick man över rent allmänt till att använda takstolar. Det kan nog förekomma skillnader mellan regioner och stad och landsbygd.