Om man river en sommarstuga och byggen en ny, som troligen blir mer av permanent karaktär behöver man bygglov då? Behöver man kontakta grannarna?
Vilka regler gäller kring detta...

/pewa - fundersam
 
a) du behöver rivningslov
b) du behöver bygglov
c) permanentbostad har högre byggkrav än fritidshus
 
som yonna skriver, och så blir det ny bygglovsavgift, för nybygget.
 
Jag är granne, det kanske jag skulle skrivit tydligare :)
Är förvånad över att det rivits och nu börjar det bygga nytt utan att vi blivit vidtalade alls (vi är permanentboende).
Huset byggs på ungefär samma ställe men grunden är större än tidigare (det ser ut så iallafall).

/pewa
 
Ring kommunen och fråga oskyldigt hur huset kommer att se ut, nu efter rivningen ... :-X
 
pewa skrev:
Jag är granne, det kanske jag skulle skrivit tydligare :)
Är förvånad över att det rivits och nu börjar det bygga nytt utan att vi blivit vidtalade alls (vi är permanentboende).
Huset byggs på ungefär samma ställe men grunden är större än tidigare (det ser ut så iallafall).

/pewa

Utanför samlad bebyggelse behövs inget rivningslov däremot skall man lämna in en rivningsanmälan.

Annars behövs det bygglov för nybyggnad samt att även grannar skall få möjlighet att yttra sig innan bygglovet beviljs om det utanför är planlagt område.
 
grodis skrev:
Annars behövs det bygglov för nybyggnad samt att även grannar skall få möjlighet att yttra sig innan bygglovet beviljs om det utanför är planlagt område.
Om jag förstår er rätt så borde vi bli tillfrågade? Alla andra nya grannar har visat vad de tänker bygga så dt kändes lite konstigt när vi insåg att de höll på att riva. För att sedan göra en ny grund.

Får väl ställa en fråga till grannen eller den kanske mer elaka varianten... ringa kommunen och fråga hur det är tänkt att se ut.
Är ganska övertygad att den totala byggytan på tomten är större än vad som är tillåtet :-/ Vill ju inte bråka med grannarna men samtidigt så förväntar man sig en viss smidighet även från deras sida.

/pewa
 
Jag förstår inte riktigt ;) men grannar behöver väl inte informeras eller tillfrågas, om den som bygger följer bestämmelserna för området. å andra sidan kan kommunen inte ge bygglov för något som strider mot områdesbestämmelserna, utan att grannarna har fått möjlighet att yttra sig.
Det är väl inte så att det är ett "svartbygge".
 
Om det är inom detaljplanerat område behöver grannarna inte tillfrågas så länge man följer detaljplanen. Vid avvikelser från detaljplanen ska grannar höras.

Så, har ni detaljplan? Vad säger den?
 
Ksund skrev:
Om det är inom detaljplanerat område behöver grannarna inte tillfrågas så länge man följer detaljplanen. Vid avvikelser från detaljplanen ska grannar höras.

Så, har ni detaljplan? Vad säger den?
Jag vet faktiskt inte om vi ligger inom detaljplanerat området :-[

Vi bor en större stad och i ett villaområde som gränsar till ett sommarstugeområde. Sommarstugorna fick tidigare enbart användas halva året men det har nu blivit förändring på detta. Vet att de har en maxyta de inte får överstiga och om jag förstått det rätt så skall uthus räknas in i denna och då blir det nog mer...

Har inte hunnit kontakta grannen eller byggnadsnämnden ännu. Är allt lite nyfiken på vad det är för regler som gäller.

/pewa
 
Med tanke på att området tydligen nyligen klassats om till permanent bostäder så är det väl sannolikt att det finns en detaljplan. Men kontrollera, för så länge de bygger inom reglerna i detaljplanen så finns det inget krav på att prata med grannar.

Du skriver att byggnad plus div. uthus troligen kommer att bli större än vad som godkänns, det kan ju vara så att uthusen inte finns med i bygglovet, kanske är meningen att de skall rivas.
 
pewa skrev:
Sommarstugorna fick tidigare enbart användas halva året men det har nu blivit förändring på detta. Vet att de har en maxyta de inte får överstiga
Det du säger här tyder ju väldigt mycket på att det finns en detaljplan, som nyligen förändrades för att tillåta permanentboende. När man ändrar detaljplan för att tillåta permanentboende är det mycket vanligt att man också ökar den tillåtna byggytan (sommarstugor är ju ofta mindre).

Jag skulle därför, om jag skulle gissa, gissa på att grannen helt enkelt håller sig till den nya detaljplanen och att ni därför inte hörts om bygglov. Det är dock enkelt att ta reda på vad er detaljplan säger, så att vi slipper gissa ;)
 
Gällande plan- och bygglag ger inte kommunen möjlighet att hindra folk att bo året runt i sommarstuga. Reglerna du talar om måste härröra från någon föråldrad "områdesplan".

Kommunens enda möjlighet att stävja permanent bosättning är att så snävt begränsa tillåten boytan, att ingen kommer på tanken att flytta dit.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.