Byggahus.se

Regler kring gångservitut! Behöver snabb hjälp!

 1. P
  Medlem · 2 753 inlägg

  pmd

  Medlem
  "Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv" – John Donne

  Att leva i ett samhälle innebär att ge och få. Servitutsinstitutet har inte hittats på av kommunister.

  Jämför med hur ägande etableras. Vilken rätt har du till din mark och hur uppstod den rätten?
   
 2. P
  Medlem · 2 753 inlägg

  pmd

  Medlem
  Och båda gångerna började vägen byggas eftersom någon hade servitut för att bygga en väg på din åker?

  Utan att du visste om det innan du åt mat?
   
  • Laddar…
 3. T
  Medlem · Stockholm · 726 inlägg

  Taxture

  Medlem
  Då är det bara att plantera häcken som du vill så länge den inte hindrar gångtrafik mellan a-b
   
 4. T
  Medlem · Stockholm · 726 inlägg

  Taxture

  Medlem
  Har granne med rätt för utfart passera över fastigheten...... nu har dom byggt mer och gjort en till parkering och protesterar över en tilltänkt grind som måste öppnas vid passage.....
  Men även om den är låst så har dom möjlighet till utfart......

  Blir samma med din häck.... öppningen hindrar inte gångtrafiken och finns det bara ok avstånd att passera en parkerad bil finns det inget grannen kan göra
   
 5. T
  Medlem · Stockholm · 726 inlägg

  Taxture

  Medlem
  Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:1221
  3:1221 Gångytor på tomter

  Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp

  Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:122

  Allmänt råd:
  En tillgänglig och användbar gångväg bör
  • - vara så horisontell som möjligt,
  • - inte luta mer än 1:50 i sidled,
  • - ha en fri bredd på minst 1,5 meter alternativt minst 1,0 meter och då ha vändzoner med högst 10 meters mellanrum,
  • - vid öppningar i t.ex. staket, häckar och liknande ha en fri bredd på minst 0,90 meter,
  • - vara fri från hinder, och
  • - utjämnas med en 0,9–1,0 meter bred ramp till 0-nivå om det finns nivåskillnader vid övergången mellan olika typer av gångytor och platser.
   
 6. useless
  Lök. · Gävleborg · 20 175 inlägg

  useless

  Lök.
  Kan du inte skriva något som hjälper TS framåt istället för att upprepa samma dravel om och om igen?
  Starta en egen tråd om alla olagliga intrång på dina fastigheter.
   
 7. M
  Verktygstokig · 2 728 inlägg

  Maskintok

  Verktygstokig
  Det var inte ens sökt.
   
 8. M
  Verktygstokig · 2 728 inlägg

  Maskintok

  Verktygstokig
  skillnaden är att jag köper min mark och den mark jag behöver, får jag inte det nä men då lägger jag ner de där planerna och kör på mitt.
  Jag går inte genom myndigheter för att stjäla åt mig nyttjande rätt på annan mark.
  Det är och kommer aldrig att vara rätt..
  Oavsett allemansrätten eller servitut.
  äganderätten ska råda oavsett och när ägare till marken fått nog så skall servitut avvecklas med omedelbar verkan.
   
 9. M
  Verktygstokig · 2 728 inlägg

  Maskintok

  Verktygstokig
  Ja delvis, man har servitut på gångstig ca 300 m längre bort, men dit orkar inte dessa människor ta sig utan de genar över gårdsplanen i tro att de kommer lämpligare till, problemet är och blir att man dels går över gårdsplanen men också rakt över 2 åkrar för att komma till exakt samma stig som är uppmärkt.. Och det är ibland samma människor som gör detta..
   
 10. M
  Verktygstokig · 2 728 inlägg

  Maskintok

  Verktygstokig
  Här ger du en bra bild, snål fan som inte ville betala för ett bättre alternativ för alla.
  Nä då skapar man detta och det blir sedan tok åt efterföljande... Där har ni en del av min sko som klämmer i detta ärende..
  När folk inte tänker längre än en vecka.
   
 11. M
  Verktygstokig · 2 728 inlägg

  Maskintok

  Verktygstokig
  väntar fortfarande på svar om det inte gick att bredda någon meter till fast på grannens sida i det området där denna parkering sker..
  Vilket jag skrev och föreslog för åtskilliga sidor och gånger sedan..
  Vart är dina förslag och inlägg i debatten?
  på samma sätt som man nyttjar annans mark så har vi ju även yttrandefrihet.
  Eller den ska du begränsa för mig då?

  Är man vän av ordning och regler så ska man inte ha med servitut att göra, för den del där man verkligen har allt nedskrivet i servitutet om vad har rätt till enligt servitutet är oftast bristfällig, iallafall häromkring.
  Där är det ingen efterhållsamhet alls..

  Det finns liknande servitut här i byn.
  Där jag fått åka och fixa till precis som jag skriver.. 10 m långa och 1 m breda områden till för att folk ska slippa bråka om fjant.
  Detta hade man sluppit om man gett tusan i servitutet från början..

  inget blir bättre per automatik för att ett servitut existerar, tvärtom har du aldrig haft problem förr med folk så får du då..
  Då kommer folks ha begär fram.. För många misstolkar vad servitutet står för..
   
  Redigerat 16 apr 06:55
 12. M
  Verktygstokig · 2 728 inlägg

  Maskintok

  Verktygstokig
  Det gäller att man håller sig till det som är avtalat, annars blir det som för TS.. ingen vet vad som gäller riktigt för att underlaget är för svagt och oskrivet.. det skulle aldrig ha skapats på detta sätt..
   
  • Laddar…
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 877 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Det finns ingen detaljerad lagreglering om att man måste kunna klippa häckar från sin egen mark. Men sätter man en häck alldeles vid fastighetsgränsen så får man ju inga rättigheter att gå in på grannens mark för att klippa den. Därmed är rådet att antingen komma överens med grannen om hur häcken ska skötas (vem gör vad) eller om det inte går sätta den så att häcken kan skötas helt på den egna fastigheten.
   
 14. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 8 443 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Har du något stöd för att du har rätt och inte grannen beträffande grinden? Jag är nämligen övertygad om att även du i normalfallet överträder vad du får göra mot härskande fastighet om du sätter upp en grind på eget bevåg.
   
  • Laddar…
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 7 877 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Det är precis så det ska vara. Lantmäteriet är ingen domstol. Vill du eller grannen ha ett förtydligande av servitutet så kan ni ansöka om fastighetsreglering hos dem. Då kan Lantmäteriet förtydliga vad servitutet gäller i ett myndighetsbeslut. Det kostar naturligtvis.
   
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.