Byggahus.se

Registrera om via skatteverket?

 1. T
  Medlem · 61 inlägg

  Tirilk

  Medlem
  Vi tänkte registrera om en lätt industri tomt med fastighet till småbostadshus. Kommunen tar ungefär 30 000 för att göra det här och skatteverket gör det gratis. Min fråga är om båda tillstånden är av samma värde - med andra ord, kan kommunen säga någonting om vi går via skatteverket? Hur går det med detaljplanen över området? Fastigheten ligger nu i ett villaområde så det BORDE inte vara några problem, men man vill gärna vara säker!

  Hur går man till väga sen? Med bygglov och liknande. Kan man reparera taket innan man får bygglov? Riva ut de maskinerna som står innuti? Vad täcker bygglovet över huvudtaget? Vi vill sätta upp väggar och göra rumsindelningar istället för det stora rum som är nu - måste vi ha bygglov för detta?

  Är en gröngöling här som säker märks, men en vetgirig sådan!  :)
   
 2. B
  Medlem · 5 840 inlägg

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Skattemyndighetens taxeringskod är helt ointressant för byggnadsnämnden den dag du begär byggnadslov. Bygglov baseras på det användningsområde detaljplanen föreskriver. Inget annat.

  Vill du bygga bostadshus (eller bygga om befintliga hus) på fastigheten måste du alltså först begära (och bekosta) ändring av detaljplan.
   
 3. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Ytterligare ett bra svar från billy_baver! :)
   
 4. Robert_Maria
  Medlem · Västmanland · 2 232 inlägg

  Robert_Maria

  Medlem

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Lantmäteriet kan upplysa dig om hur du ska göra och vad det kan kosta glömde billy bäver att tillägga.

  /Robban
   
 5. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Registrera om via skatteverket?


  Tyvärr ett mindre lämpligt svar från Robban.   ;)

  Lantmäteriet är överhuvudtaget inte inblandad ifrågor som handlar om detaljplan om inte detaljplanen berör fastighetsindelningen eller genomförandefrågor som berör flera fastigheter.

  I det här fallet rör det sig om ändrad markanvändning men fortfarande inom samma fastighet.

  En expedit på ICA kan uppskatta kostnaden för att åka taxi men bättre är att fråga en taxichaufför.

  På samma sätt är det med lantmäteriet som visst kan uppskatta kostnaden för kommunens arbete men det är bättre att gå direkt till kommunen.

  Lycka till!  :) :) :)
   
 6. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Registrera om via skatteverket?

  1) kontakta kommunens bygglovsavdelning för att höra om det överhuvudtaget är möjligt att få bygga om denna lokal till bostad.

  2) Begär ändring av detaljplanen (om det krävs) samt sök bygglov för ändrad användning samt ombyggnad.

  3) Först när ni har bygglovet klart tycker jag att ni ska börja lägga pengar på kåken. Om ni har bråttom kan ni begära förhandsbesked. Om ni har otur så kan detaljplanen behöva ändras, vilket kan ta väldigt lång tid.

  Att reparera tak och ta ut inredning är inget som kräver några tillstånd, det anses som normalt brukande. Däremot får ni inte ändra på utformning eller utseende (färg material etc) utvändigt utan bygglov. Ni får inte heller använda lokalerna som bostad tills bygglovet är klart.
   
 7. T
  Medlem · 61 inlägg

  Tirilk

  Medlem

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Tack så mycket för alla bra svar!

  Vi har faktiskt blivit lite klokare!

  Just nu ligger ärendet hos kommunen och vi sitter som på nålar - de ska avgöra om det bara är en formell ändring eller om något beslut behöver tas. Beroende på deras utfall så köper vi huset...

  Är det någon som vet ungefär hur lång tid ett besked kan ta när det gäller att ändra detaljplanen? Kommunen säger att det tar lång tid men kan inte svara på hur lång tid den tiden är - två månader eller två år?

  Vi får hålla tummarna för att det bara är en formalitet helt enkelt!
   
 8. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Definitivt längre än några månader.
  Ett år kan vara ett rimligt antagande, om det inte kommer fram några överklaganden. Då kan det segla iväg och bli hur långdraget som helst.
   
 9. B
  Medlem · 5 840 inlägg

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Det tar allra minst 4-5 månader om allt går som på räls och ingen överklagar. Förberedelserna är oräknade. De flesta detaljplaner tar minst ett år att banka igenom.
  Förutom grundkarta och förteckning över berörda fastigheter måste man skaffa fram planbestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.

  Första steget är att upprätta ett program, som anger utgånspunkt och målsättning. Programmet skickas ut till alla tänkbara intressenter för programsamråd. Yttranden från denna runda ställs samman i en samrådsredogörelse. Med denna handling på bordet beslutar byggnadsnämnden om planuppdrag.

  Nu ritar stadsbyggnadskontoret en konkret karta med bestämmelser. Detta material skickas ut till intressenterna för samråd. Intressenternas synpunkter ställs samman i en samrådsredogörelse. Stadsbyggnadskontoret lämnar också egna synpunkter till byggnadsnämndens politiker. De beslutar om utställning av det reviderade planförslaget. Det visas upp offentligt i tre veckor. Också allmänheten har under denna tid möjlighet att yttra sig.

  Därefter godkänns detaljplanen av byggnadsnämnden. Sedan antas den av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar detaljplanen (till länsstyrelsen) vinner detaljplanen laga kraft. Vilket innebär att du kommit fram till ruta noll: Nu kan du ansöka om bygglov med stöd av "din" nya delatjplan!

   
 10. T
  Medlem · 61 inlägg

  Tirilk

  Medlem

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Tack för ännu flera uttömmande svar!
  En sista fråga (kan man ju hoppas) - gäller allt detta även om vi inte ska riva eller bygga upp nya byggnader? Vi vill använda de som är befintliga!
   
 11. B
  Medlem · 5 840 inlägg

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Ja. Tyvärr.

  Inom ramen för nu gällande detaljplan kan ni bygga om befintliga hus för att fortsätta använda dem för lätt industri. Bygger ni om utan att påverka fasader, vvs eller bärande byggnadsdelar behöver ni kanske över huvud taget inget bygglov alls.

  Däremot måste ni faktiskt ha bygglov (ändrad användning) för att använda det som bostad, även om ni inte bygger om det minsta dugg. Frågan är väl vem som kontrollerar om ägaren själv "smygbor" i sin lilla fabrik. Men man bör definitivt inte ge sig till att hyra ut en sådan lokal till andra som vill bo där.
   
 12. B
  Medlem · 5 840 inlägg

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Skulle kanske tillägga att det aldrig är fel att chansa. Kolla om stadsarkitekten tycker att avvikelsen är tillräckligt obetydlig för att den ska slippa igenom som "ringa avvikelse" från detaljplan. ISÅFALL har du goda utsikter att få bygglov ändå. Men antagligen blir det nobben.
   
 13. T
  Medlem · 61 inlägg

  Tirilk

  Medlem

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Man har ingenting att förlora på att försöka!
  Vi tänker inte smygbo där... Även om det säkert går bra i slutändan så vore det hemskt att riskera 12 månaders arbete och en miljon... :-/

  Det ska bli spännande att se hur det går med det här projektet! Tack föralla svaren än en gång!
   
 14. S
  Medlem · 456 inlägg

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Ursäkta att en amatör lägger sig i.
  Men reglerar en detaljplan användningen för varje tomt inom ett området?
  Jag trodde att det var områdets användning som reglerades.
  Jag frågar eftersom det i första meddelandet sägs att tomten ligger i ett villaområde.
  Och min tanke var att planen kanske tillåter både villor och småindustrier, och då behövs kanske ingen planändring. Men kommunen borde veta om det behövs planändring eller inte.

  Men som sagt, i sådana här frågor är jag på djupt vatten.
  Proffens har säkert svar på detta. :)

  /s


   
 15. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Registrera om via skatteverket?

  Det kan variera.
  Just därför måste man kolla med kommunen vad som gäller.

  Däremot kommer de inte undan bygglovet för ändrad användning.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.