Byggahus.se

Randisolering, dränering, rabatter

 1. D
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Har en del frågor/funderingar som jag hoppas att någon här kan hjälpa till med.

  Har i sommar tänkt ta tag i lite markarbeten i anslutning till huset. För att förklara mig kommer här lite förutsättningar (ha lite tålamod...):

  Huset är byggt 1980, och i den tekniska beskrivning står följande:
  "Grundläggning golv på mark:
  150-280 mm yt- resp. genomstabiliserad lättklinker.
  Grundsulor hopgjutna med golv av 100 mm betong, enskiktsgolv som stålglättats i samband med gjutningen.
  Golvbeläggning enligt rumsbeskrivningen.
  Kantisoleringsblock av lättklinker."

  Bostadsområdet består av ca 170 hus i fyra olika hustyper och är beläget på ett berg. När jag grävde plintgropar till ett nytt plank i somras (5 plintar ligger ca 1 meter utanför fasaden) hittade jag fast berg i hälften av 12 gropar på ett djup runt 500-600 mm, dock med ett undantag på 250 mm i en grop.
  Marken i övrigt består främst av lera, men när jag grävde stötte jag på lite grus i någon grop och en del sprängsten i andra gropar. Variationen har förmodligen att göra med att vårt hus var ett av de sista i området att byggas, och att entreprenören hade sin etablering med bl.a. sågstationer etc. på vår och närmsta grannarnas blivande tomter (enligt grannar som bott här sedan området byggdes), så man fyllde väl upp marken med det som fanns till hands...

  Lättklinkerblocken är putsade, och överkant block är lika med överkant betongplatta. Fasadteglet står på blocken.
  Marken runt huset varierar en del, i ena hörnet ligger marken 200 mm under teglet, diagonalt över huset är avståndet istället 600 mm. Det "vanligaste" är nog ändå 300 mm.

  Vi har pratat lite löst om att vi skulle vilja förändra marken runt huset, på en sida skulle vi vilja ha någon form av rabatt, och den sida som ligger nära planket har vi tänkt lägga plattor p.g.a. brist på solljus. Efter det började jag spåna vidare, så här kommer mina frågor och funderingar:

  *Randisolering: Har förstått att det är mer regel än undantag att randisolera när man bygger nytt idag. Med tanke på våra förutsättningar, är det någonting som vi skulle ha nytta av att göra? Isoleringen bör väl ligga ca 300 mm under marken, och då skulle den hamna 600 mm under överkant betongplatta. Slår man på miniräknaren hamnar överkant randisolering ca 220 mm under underkant på lättklinkerisoleringen under betongplattan.

  *Jag har tänkt att jag ska gräva mig ner till dräneringsledningarna, för att undersöka skicket på dem och se om det i övrigt är gjort på "rätt sätt" med dräneringsgrus och fiberduk runt rören. Anledningen till detta är inte för att vi upplevt några problem med dräneringen (och jag antar att med våra markförutsättningar bör väl dräneringen inte vara något större problem). Däremot borde väl dräneringsledningar ha en viss livslängd, och som det är nu har de legat i marken i 35 år (har ingen information om dräneringen bytts ut, och det finns ingenting i beskrivning eller ritningar om hur den ser ut). Frågan är alltså: Kan det vara läge att dränera om huset? Hur djupt kan man tänka sig att dräneringen ligger, 600 mm under marken?

  *Där vi ska ha plattor mellan huset och planket är jag på det klara med hur jag ska göra, men jag är lite osäker på den sida där vi tänkt anlägga en rabatt. Vet att en rabatt mot en husgrund inte är optimalt, men med tanke på den tomt vi har så finns det inte så många alternativa placeringar. Det jag har tänkt mig att göra är att: 200-300 mm ut från fasaden och lika djupt har jag tänkt fylla upp med någon form av grusmaterial. Under och på sidorna av gruset lägger jag en markduk, på utsidan kan det även bli någon form av stålkant för att ytterliga säkra att grus inte blandas med jorden. Ca 500 mm utanför gruset och lika djupt som för gruset, gräver jag bort gräs och lera och ersätter med planteringsjord eller liknande. Blir även en markduk i botten på gropen. Mellan rabatt och gräsmatta blir det någon form av marksten. Är det någonting som verkar galet med det här, eller någonting mer jag bör tänka på?

  Så för att summera de tre sakerna så tänkte jag mig följande uppbyggnad:
  *Ny dräneringsledning med omkringliggande dräneringsgrus och fiberduk, ca 600 mm (?) under marken.
  *Ovanpå dräneringen återfylls marken upp till 400 mm under marknivå.
  *Ovanpå detta placeras en 100 mm cellplast/randisolering i svag lutning ut från huset.
  *Isoleringen utgör botten av rabatten, så ovanpå den placeras markduken, som även dras upp på utsida lättklinkerblock. Grus närmast husgrunden samt planteringsjord läggs ovanpå isoleringen.
  Är det här helt galet tänkt av mig, eller låter det vettigt?

  Vet att det blev mycket text, men förklarar mig hellre för mycket än för lite! =)
  Tacksam för lite rådgivning/synpunkter.
  /Daniel
   
  Redigerat 15 feb 2015 18:41
 2. Oldboy
  Medlem · Nivå 14
  Är berggrunden under huset sprängd?
  Och lutar den så att det finns en lägsta punkt där vatten kan rinna ut, (dvs så att det inte bara blir som ett badkar i berget, med sprängsten i botten)?
  I så fall är nog dräneringen inget problem - någonsin, (oavsett dräneringsledningarnas skick).

  Endast (mindre) perenner och lökväxter kan odlas i rabatten utan risk att rötterna tränger ner till dräneringen.

  Ska du lägga randisolering (=markisolering?) så ska den rimligtvis för att göra nytta börja i nivå med lättklinkerisoleringen under betongplattan, dvs ingen frost ska kunna "smita emellan" husets grundisolering och randisoleringen.
   
 3. D
  Medlem Nivå 1
  Lite oklart exakt vad som gjorts med berggrunden (verkar finnas lite osäkerhet bland grannarna). Någon form av sprängning har säkert skett för att få en lite mer plan yta på toppen av berget, annars är de skogsklädda bergssidorna hyfsat branta.
  I princip ser bostadsområdet ut som så med en matargata/huvudled på toppen av berget, därefter gångvägar ut till bostäderna (blandning av villor och radhus). Vi har väl kanske en 40-50 meter från tomtgräns upp till matargatan, och på den sträckan faller väl marken uppåt 1 meter, om inte mer. Efter vårt hus kommer två grannar, en gångväg och sista tomten innan skogsbacken tar vid. Tomterna är väl 15-20 meter breda i fallets riktning, och mätt med ögonen skiljer husen kanske 500 mm i höjdled mellan varandra. Vår marknivå skiljer väl 400 mm från högsta till lägsta punkten, om man nu inte räknar med sluttningen som är på högsta sidan, där marken sluttar kanske en halvmeter upp mot gångvägen.

  Så känslan är väl att vi har en hyfsad naturlig dränering, tror inte att det är fråga om någon bassäng som du beskriver.
  Är det möjligt att ett hus kan byggas utan dränering? Som i vårt fall t.ex.? Började fundera på det när jag kikade på de ursprungliga ritningarna. Det finns ingenting beskrivet i text och på ritning om dräneringen. Dessutom hittar jag inte några brunnar på tomten. Det borde väl finnas en spolbrunn vid dräneringens högsta punkt, och i mina ögon borde det vara sydvästra hörnet av huset där vi har som högst mark i anslutning till sockel (för övrigt det hörn där jag hittade berg 250 mm under marken i en plintgrop).
  I nordöstra hörnet av huset, där man ser 600 mm av sockeln ovan mark, har vi en trappa till groventrén. Under den trappan har jag i alla fall lyckats lokalisera dagvattenbrunnen, men det är svårt att se in under trappen, så det är möjligt att det även finns en dräneringsbrunn där i vad som borde vara dräneringens lågpunkt.
  Eller drog man dränering utan spolbrunnar på 70/80-talet?

  Funderade mest på om man skulle passa på att byta ut dräneringen när man ändå gjorde lite andra åtgärder, som att gräva för rabatt, lägga marksten etc. och i framtiden bygga en altan. Skulle i så fall vara skönt att göra det nu istället för om 15 år om man skulle få problem med dräneringen då p.g.a. dåliga rör.

  Är med på vad du menar om randisoleringens nivå där. Sockeln består ju visserligen av putsade lättklinkerblock som sockelisolering, så det finns ju ändå någonting som stoppar kylainträngning/värmeförluster. Huset har ju stått i 35 år utan problem med sättningar eller tjälskador, så ur den synpunkten finns det väl ingen motivation att randisolera. Men det kan nog vara så att avståndet från överkant randisolering och underkant grundisolering blir för stort för att motivera en isolering för att stoppa värmeförlusterna.
   
 4. Oldboy
  Medlem · Nivå 14
  Tyvärr tillhör ju dränering en av de dolda bitarna. Man bör veta hur grundläggningen ser ut. Ingen vågar rekommendera något utan att veta hur grundläggningen ser ut, dvs huruvida det behövs dränering el inte.

  Morsan & farsan byggde hus -73. Med källare på bergig tomt. Det blev till att spränga. Berget sluttade så att i ena hörnet (lägsta) sprängdes berget bort helt. Där går alla ledningar in/ut från huset i en grav ner till gatan. Iom att berget blev sprängt en hyfsad bit ner under sulan, och att det sedan sluttar ut/ned från huset så rinner allt grundvatten ut i det hörnet. Underlaget under sulan är makadam, sprängsten och underst berg. Perfekt "naturlig" borttransport/dränering. Nu har de ändå dräneringsrör runt huset, men byggubbarna som grundlade huset sa att de kommer aldrig att ha några problem med fukt i sulan. Och så här långt har de haft rätt.

  Berg kan dock vara luriga. Det under m&f´s hus gick i svallvågor, så att det var flera "badkar" under marken. Sådant är ju omöjligt att veta. Är det sprängt under huset så är i vart fall risken för detta betydligt mindre, och ev "badkar" bör ligga tillräckligt långt ner för att inte ställa till med något.

  Sedan vad gäller dränering så är det ju ett modernt påfund. Fanns inte på äldre hus, därför att det inte behövdes. Man byggde på torra ställen. Idag bygger man överallt, och förlitar sig blint på modern teknik.

  Kan tyvärr inte ge så mycket konkret hjälp.

  Edit:
  Kan inte påminna mig att m&f har några spolbrunnar, men vågar inte svära på att det inte finns.
   
  Redigerat 22 feb 2015 17:08