Byggahus.se
Hej,
Jag har nyligen köpt ett fritidshus, som har officialservitut på utfart över angränsande fastighet. Det rör sig om ca 100 m fram till väg. Den väg som går till fritidshuset är i dåligt skick eftersom den inte underhållits på länge. Det går att köra på den med försiktighet, pga rötter och gropighet. Jag har nyligen kontaktat grannen för att fråga om det är ok om jag grusar upp den (på min bekostnad), men fick ett mycket avvisande svar - där ska inte grusas, eller göras nån annan åtgärd! Vilka krav kan jag ställa? Alla fastigheter har väl rätt till brukbar väg?

Anna
 
Vad du får och inte får göra bestäms av servitutet och så länge vi inte vet vad det står i det kan ingen svara på din fråga.

Det finns massor av gamla servitut som enbart innehåller "rätt att för åtkomst av allmän väg nyttja befintlig väg över fastighet xxxx" och inget annat dvs då får du köra på den väg som finns oavsett skick men inget mer.

Men om det även finns en rätt att underhålla samt anlägga väg på grannens tomt så är det en helt annan sak.
 
Redigerat:
Finns det vägservitut ska den vägen förstås få hållas i brukbart skick. Vem som ska göra det och på vems bekostnad det ska ske kan servitutet ange (ni kan ju vara flera med intresse i samma väg och därför ha andel i den). Men att från en part säga att vägen inte ska/får vårdas, det håller inte.

Sen är det ju som vanligt med mellanmänskliga kontakter, det är oftast både enklare och billigare att komma överens än att blanda in juridiken, samtidigt som det är lättare att stå på sig i sin argumentation om man vet om sina rättigheter.
 
Ställ frågan till Lantmäteriet. Om det rör sig om officialsservitut är LM högst delaktiga och ansvariga för vilka regler som gäller. Och det skulle verkligen förvåna om du inte har rätt att underhålla vägen. Ägaren av den fastighet över vilken vägservitutet är draget kan också ha rätt att underhålla vägen men samtidigt ingen skyldighet att göra så. Om denna då inte underhåller vägen har du självfallet rätt att göra det. Ett svar från LM som du delger grannen borde räcka för att beveka grannen. Men säker kan man aldrig vara. Vissa accepterar inte myndighetsuttalanden även om det är det som gäller juridiskt.
 
Är det den vanligaste typen av servitut så ger den dig rätt att ha en väg som går över grannens mark. Dvs. det är du som själv ansvarar för och bekostar vägen. Och alltså bestämmer om du grusar den eller ej.

Finns också servitut som är skrivna så att du har rätt att bruka någon annans väg och då blir det inte lika självklart. Tror de brukar tolkas så att man får underhålla dem på egen bekostnad för att de ska vara brukbara, men där kan nog vara tolkningsfrågor.

Så inget går egentligen att säga utan att läsa exakt vad som är skrivet i just ditt servitut.
 
Kan hålla med om att om man inte vet eller förstår vad servitutet innebär ar den rätta instansen att svara på frågan lantmäteriet. Sen kan servituten, även om det är ett officialservitut, se helt olika ut och vara mer eller mindre tydliga och omfångsrika.

Jag har själv ett par servitut såsom tjänande fastighet vilka i princip rör samma sak nämligen "rätt att för utfart till allmän väg använda väg XXXX"

Men ett är sen Hedenhös dvs sekelskifte, ett från 90-talet och ett som är två år gammalt. Det sista beskriver tex ändamål, vilken väg, vägbredd, underhåll, röjningsrätt och grindförbud.

90-tals servitutet enbart "rätt att för utfart till allmän väg använda väg XXXX"

Och det gamla inget mer än att passage får ske.

Om man sen tittar lite på alla domar från "mark och miljödomstolen" så kan man också se att det inte alls är självklart att man dömer till den härskande fastighetens fördel och låter den härskande göra som man vill och underhålla eller göra vägen farbar enligt dagens krav på en väg.

Att grusa upp en väg eller underhålla kan ju betyda helt olika saker för olika personer och än en gång finns det kanske anledning till att det blir en tvist mellan grannar. Att som ny ägare börja med att tvista om saker brukar vara kontraproduktivt.

En ägare till en fastighet som bott på sin mark hela livet och har en sådan här väg.......


01050812.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


vill kanske inte få detta........


PIX-JM3W4S.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunderDetta var bara ett exempel och med lite smidighet så bruka det mesta lösa sig. Och i värsta fall om inte servitutet är glasklart så hjälper det inte att fråga Lantmäteriet utan då är det Mark och Miljödomstolen som avgör med mycket förlorade pengar och en trist relation grannar emellan.
 
Redigerat:
Allt är inte alltid inskrivet vad som gäller, vem som får göra vad med en servitutsväg. Det räcker inte att läsa vad registrerad text innehåller. Därför bör (måste) du ställa tydliga frågor till LM. Det behöver inte vara så att den som nyttjar servitutet bestämmer vad ytskiktet skall vara. I mitt fall är jag tjänande och vill asfaltera den servitutsväg som löper över min fastighet. Härskande vill ha grus. LM svarar att visst får jag asfaltera om jag vill. Men löpande underhåll borde vara en enklare sak. Om vägen har ytskikt av grus från början torde det vara givet att du också får underhålla vägen genom att förbättra med mer grus vid behov.
 
En ägare till en fastighet som bott på sin mark hela livet och har en sådan här väg.......

vill kanske inte få detta........
Även om det bara var ett exempel och du bara hittade några fina exempelbilder vill jag ändå lägga till något :)
Om du med det första exempel menar en fin gräsbevuxen väg, då vill jag gärna anmärka att gräset inte kommer att finnas kvar om vägen används regelbundet (vilket den tjänande fastigheten får). Antingen kommer det att bli en stor lerig vattenpöl, eller (om det är en övervuxen grusväg) blir det en grusväg (med stora spår och hål)

Den andra bilden är en rak grusväg utan höjdskillnader, och såklart får den härskande fastigheten inte utan vidare räta ut vägen och gräva ner den i skärning eller lägga den på bank. Om inget annat kommer man ändra hur mycket mark man tar i anspråk och det får man inte.

Skulle man ändå enligt servitutet inte få lov att grusa vägen, är det inget problem att få servitutet ändrat till en där man får göra det. Förrättningskostnader blir troligtvis minst lika hög som själva underhållsåtgärden, men Lantmäteriet bestämmer hur den ska fördelas, och det är inte orimligt att även den tjänande fastigheten får betala en ansenlig summa.
Oftast funkar det rätt så bra med att hota om en ny förrättning när man har bråk om ett servitut.
 
re Harry 73: Oftast funkar det rätt så bra med att hota om en ny förrättning när man har bråk om ett servitut.

Oj, det tipset har jag inte sett eller hört tidigare. Intressant. Mycket bra tips ! Skall övervägas att prova. LM i min kommun har annars erbjudit möte hos dem på kontoret med bägge parter närvarande, härskande och tjänande, för att där reda ut aktuella frågeställningar. De tar då betalt en taxa på ca 2.000 kr / h. Men det kan det vara värt. Förutsätter dock att bägge parter ställer upp och vill ha ett sådant möte. Inte genomförbart i mitt fall, tyvärr....
 
Även om det bara var ett exempel och du bara hittade några fina exempelbilder vill jag ändå lägga till något :)
Om du med det första exempel menar en fin gräsbevuxen väg, då vill jag gärna anmärka att gräset inte kommer att finnas kvar om vägen används regelbundet (vilket den tjänande fastigheten får). Antingen kommer det att bli en stor lerig vattenpöl, eller (om det är en övervuxen grusväg) blir det en grusväg (med stora spår och hål)

Den andra bilden är en rak grusväg utan höjdskillnader, och såklart får den härskande fastigheten inte utan vidare räta ut vägen och gräva ner den i skärning eller lägga den på bank. Om inget annat kommer man ändra hur mycket mark man tar i anspråk och det får man inte.

Skulle man ändå enligt servitutet inte få lov att grusa vägen, är det inget problem att få servitutet ändrat till en där man får göra det. Förrättningskostnader blir troligtvis minst lika hög som själva underhållsåtgärden, men Lantmäteriet bestämmer hur den ska fördelas, och det är inte orimligt att även den tjänande fastigheten får betala en ansenlig summa.
Oftast funkar det rätt så bra med att hota om en ny förrättning när man har bråk om ett servitut.
1. Det är just den sortens råd om att hota som gör saker så svåra och dumma. Lös saker och ting genom smidighet istället, det finns ett talesätt om att "prata med bönder på bönders vis och de lärde på latin" dvs hitta kommunikations sätt så att båda parter finner situationen trevlig och vill göra något bra av den.
Mitt exempel med bilder var precis så som det kan vara när en pratar om att "grusa upp den" och den andra ser en jättestor grusväg framför sig. Att prata om att "grusa upp vägen" om man tex inte ens vet hur bred väg som servitutet innebär om det ens innebär en väg med bredd, är kanske fel taktik.

2. Huruvida vägen blir mer än en igenvuxen grusväg när man kör på den är svårt att ens sia om när vi inte vet något om situationen. Men transporter till ett fritidshus verkar inte vara i behov av en autostrada direkt så gräset kan kanske trots allt gro där om det nu finns sånt på vägen.

3. Du har ganska så bestämda uppfattningar om vad som är lätt att få till eller få lov att göra utan att du ens vet vad som står i servitutet. Jag är inte lika säker eftersom många gamla servitut som kom till genom laga skifte eller gamla servitut som är skrivna för länge sedan kan vara skrivna som "rätt att ta väg över fastighet xxx". Dessa servitut är ju oprecisa och anger inte en bestämd väg utan bara rätten att få ta sig över fastigheten på bästa sätt eller enligt den tjänande fastighetens direktiv. Denna typ av servitut finns kvar och om TS har ett sådant så kan det mycket väl ända i en domstolstvist och ett nytt lantmäteriförfarande där vägen till slut kommer på¨ett helt annat ställe än idag.

Men som sagt eftersom inte TS har berättat vad det står så går det bara att gissa men inte veta.........;)
 
Jag tycker oftast att man ska försöka komma överens och undvika att trappa upp konflikten, men just servitut eller bygglov lan det vara bra att överlåta beslutet och kontakt med grannen till myndigheterna. Eftersom en lantmäteriförrättning kan kosta båda parter en reell slant, kan det vara bra att förvarna grannen att man avser att göra det om man inte kommer överens.
Jag kallade det felaktig att hota i mitt förra inlägg. Förlåt det var inte meningen.
 
LM-förrättnIng är till för när man som grannar inte kommer överens., då är LM en neutral part som skall se till bådas och det allmännas bästa.

Att gå till dom inte att trappa upp konflikter, det är bara för att reda ut och bestämma vad som gäller.
 
många gamla servitut som kom till genom laga skifte eller gamla servitut som är skrivna för länge sedan kan vara skrivna som "rätt att ta väg över fastighet xxx". Dessa servitut är ju oprecisa och anger inte en bestämd väg utan bara rätten att få ta sig över fastigheten på bästa sätt eller enligt den tjänande fastighetens direktiv.
Gamla skrivningar med "rätt att ta väg" brukar anses betyda ungefär samma som när man idag skriver rätt att anlägga och underhålla väg. Dvs du får inte bara förflytta dig över grannens mark utan också ha en sådan väganläggning som behöva för att kunna göra det på ett "normalt" sätt. (om det inte är t.ex. speciella förutsättningar som gör det uppenbart att man bara menade en gångväg)
Så att bättringsgrusa skulle jag inte anse att grannen ens behöver frågas om i ett sådant fall. Däremot förbättringar som innebär breddning, rätande av kurvor eller att bygga upp en större vägbank är inte självklart.
När vägen en gång har placerats på ett visst ställe så är det inte något som lättvindigt kan ändras, även om placeringen inte är direkt angiven i servitutet. Så den frågan tycker jag inte TS behöver bekymra sig om.

Men som sagts tidigare, så vet vi ju inte vad det står i TS servitut och utan det blir allt gissningar.