FÖRUTSÄTTNINGAR:
* BRF med 6 huskroppar.
* Separat värmepump för varmvattenberedning och en särskild varmvattenberedare för att förstärka värmepumpen vid eventuella störttappningar.
* Värmeväxlare för växling av ”värmepumpsvatten” till varmvattenkretsen.
* Högkvalitativ anläggning med mycket små förluster tack vare korta avstånd, isolering, samförlagda ledningar.
* Grövre varmvattendistributionsledningarna löper i kulvertar till 6 huskroppar med findimensionerade grendledningar till tappställen i varje lgh.
* Helt separat nät för distribution av kallvatten.

FRÅGA
I nuläget bereds varmvattnet till 46-47 grader. Är detta förenligt med gällande lagstiftning och/eller rekommendationer med avseende på avdödning av legionella? Om nej - finns det några undantag som skulle kunna medge beredning till denna temperatur?
 
Efter att på en arbetsplats fått problem beroende av för låg temperatur i varmvattnet skulle jag aldrig acceptera så låg nivå.
Minst nivå som dödar alla legionella bakterier.
 
46-47 grader är på tok för lite.
Citat från VVSforum:
"Enligt branschregler Säker Vatten ska varmvattenberedare eller ackumulatorer ha minst 60 ºC, utgående varmvatten ska hålla 55–60 ºC och temperaturen i VVC-system får inte understiga 50 ºC."
 
  • Gilla
Evamag
  • Laddar…
Dessa temperaturer är ju satta med rejäl marginal. Men jag håller med om att 46-47 är för lågt i ett hyreshus. Över 50 ska det definitivt vara.
 
Tack för svar. Driftansvarig hävdar att:

"Vår anläggning fram till blandarna i de enskilda lägenheterna har sådana kvaliteter att om vi prioriterar risker för brännskador på grund av det varma vattnet så uppfyller vi Boverkets regler om temperaturen vid tappstället är 38 grader eller högre."

I mina ögon måste detta bygga på en felaktig tolkning av Boverkets regler? Såvitt jag förstår så är 38 grader en begränsning man sätter vid särskilda omständigheter där t.ex. barn/handikappade riskerar att skada sig på varmvatten exempelvis på förskolor. Men detta undantar oss väl inte från att tempen på returslingan ska hålla minst 50 grader? Sänkning av temp från 50->38 grader sker väl mekaniskt i blandaren men vattnet som leds fram till blandaren ska fortfarande överstiga 50 grader?

Driftansvarig framför också att:

"mycket korta grenledningar från delningspunkten i resp lägenhet vilket reducerar möjligheter för tillväxt av legionellabakterier. Vid ledningslängd mindre än 5 m anser Boverket att risken är negligerbar. Våra längder är max i nivån 3-4 meter."

Detta är såklart positivt men det kan väl inte undanta oss från det faktum att vattentemperaturen ska >50 grader C?
 
Boverkets regler:
6:622 Mikrobiell tillväxt
Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen.

Allmänt rådInstallationer för tappvatten bör spolas rena innan de tas i drift, för att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier Om vattnet har varit stillastående under byggskedet när omgivningstemperaturen har varit över 20 °C, kan installationerna dessutom behöva desinficeras. Exempel på hur installationer spolas och desinficeras finns i SS-EN 806-4 avsnitt 6:6.För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C.I samtliga rörledningar för tappvarmvattencirkulation bör det vara möjligt att mäta vattentemperaturen.För att mängden legionellabakterier i installationer där tappvarmvatten är stillastående, bl.a. i beredare eller ackumulatorer för uppvärmning med t.ex. el, sol, ved, värmepumpar och fjärrvärme, inte ska bli skadlig bör temperaturen på tappvarmvattnet inte understiga 60 °C.Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på cirkulationsledningar för tappvarmvatten.Proppade ledningar, dvs. sådana som inte är direkt anslutna till tappställen, på installationer för tappvarmvatten bör vara så korta att temperaturen på vattnet i dessa proppade ledningar inte understiger 50 °C.Gemensam rörledning för flera duschplatser med en temperatur på högst 38 °C bör inte vara längre än 5 meter. (BFS 2014:3).
 
Tack, frågan är dock hur man ska tolka:

Gemensam rörledning för flera duschplatser med en temperatur på högst 38 °C bör inte vara längre än 5 meter. (BFS 2014:3).

Detta kan som jag ser det på inget sätt rättfärdiga en VVtemp på 38 grader i hela systemet? Måste syfta på temp efter blandare som förser flera duschar, tex i ett omklädningsrum?
 
B Björkman skrev:
Måste syfta på temp efter blandare som förser flera duschar, tex i ett omklädningsrum?
Ja.
 
Ja, din tolkning är korrekt. Det är ledningslängd efter en termostatblandare som förser flera duschar med vatten. Typiskt omklädningsrum. Det har inget med matningsledningar till lägenheter att göra.
 
harry73
Värms vattnet bara upp till 46 grader eller är det varmare i VVB?

Sedan ska risken för legionella inte heller överdrivas
 
46 i normalfallet med enbart vp. Vvb stöttar enbart vid störttappning. Vet ej temp på vvb.
 
Jo man ska vara extremt försiktig med att inte ha tillräckligt varmt vatten. Som jag skrev hade en av de arbetsplatser jag varit på ett dödsfall pga legionella. Det var i duschen som legionella spreds. varför chansa. Den driftansvariga måste ta sitt förnuft och inte chansa.
 
Tja jag tror att de vill spara pengar helt enkelt.
Dock blir det dyrt den dagen det visar sig vara legionella i systemet.... Den saneringen äter upp eventuella besparingar de haft....
 
E Evamag skrev:
Jo man ska vara extremt försiktig med att inte ha tillräckligt varmt vatten. Som jag skrev hade en av de arbetsplatser jag varit på ett dödsfall pga legionella. Det var i duschen som legionella spreds. varför chansa. Den driftansvariga måste ta sitt förnuft och inte chansa.
Även om jag inte är speciellt orolig och dödsfall är extremt ovanliga, så håller jag med dig, det är dumt att ha för låg temp.
Jag håller gärna kring 60gr. på tappvattnet.
Jag hade hand om en fastighet där ducen fått spel och skickade ut nästan 100gr vatten.... DE va kanske lite väl varmt.;)
 
Det räcker normalt att spola systemet med hetvatten för att bli av med legionella. Det är inte en dyr historia, det handlar om att döda av de stora mängderna. Legionella kommer du ändå att ha i små mängder.
 
  • Gilla
kest
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.