Jag behöver råd.

Först, lite bakgrund:
- Daikin Altherma 75DAZ, en luft-vattenvärmepump.
- Tidigare hade vi radiatorer på övervåningen och en oisolerad, vattenburen golvvärme på nedervåningen. Vi tog bort alla radiatorer på övervåningen och ersatte dem med en fläktkonvektor, vilket fungerar utmärkt. Vi har även två separata slingor, en för övervåningen och en för golvvärmen nedervåningen.
- Trots detta förblir källaren kall, oavsett hur mycket vi värmer. När vi värmer övervåningen blir det ännu kallare nedervåningen eftersom kall luft sjunker.
- Därför beslutade jag att ersätta golvvärmen med en ytterligare fläktkonvektor, placerad lågt för att värma den kallaste luften.
- Installationen gick bra och källaren blev varmare, men elförbrukningen har ökat med cirka 14 kWh per dag och COP-värdet har sjunkit från cirka 3.1 till 2.4, trots att vädret blivit varmare och borde vara gynnsamt för ett högt COP-värde. Jag baserar dessa värden på uppgifter från värmepumpen om förbrukad el och producerad värme.

Kan någon hjälpa mig förstå vilka problem som kan ha uppstått med detta byte från golvvärme till fläktkonvektor?

🙏
 
Värmepumpar ger bäst COP vid låga framledningstemperaturer.
Fläktkonvektorer kräver normalt högre framledningstemperatur än ett golvvärmesystem.

Golvvärme i en oisolerad platta rimmar illa och ger inte möjligheten till att sänka rumstemperaturen utan att komforten sänks som annars är normalt i system med golvvärme. M a o verkar beslutet att byta ut golvvärmen inte varit ett dumt beslut.

Vilken utgående temperatur och ingående temperatur har du på värmesystemet?
Fläktkonvektorer kyler vattnet i värmesystemet snabbare än radiatorer och definitivt golvvärme vilket kan göra att värmepumpen nu jobbar med så pass stor skillnad på temperaturen in och ut ur värmepumpen att elpatronen får gå mer.

Höjer du flödet kanske du kan sänka framledningstemperaturen och få ett bättre delta-T för värmepumpen att jobba mot.

Har du en arbetstank eller körs värmen ut direkt via värmepumpen?
 
Vad är problemet? Om du höjer värmen går det naturligtvis åt mer energi.
 
Nu läser jag att golvvärmen inte verkar vara utbytt, utan att du snarast har kompletterat med en fläktkonvektor på nedre planet.

Det kan ha gjort att golvvärmen fungerar ännu sämre. Värme rör sig alltid mot kallare ytor. Nu när undervåningen blivit varmare kommer din golvvärme värma ännu mer av marken under din oisolerade platta.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.