Byggahus.se

Problem med grannens pilträd

20k läst  65 svar

 1. N
  Renoveringsnovis Nivå 7
  Hej, min granne har jättestora pilträd och de är jätte fina. Dock hänger så grenar över vår tomt och varje höst eller vår få vi kratta en massa löv. Sedan är det problem med pollen, allt faller på vår bil extra mycket samt när fåglarna sitter på grenar, så skiter de på vår bil. Det blir så att ibland ställer jag inte bilen på vår uppfart men vid vägen och det är inte heller ok. Grenar sticker ut över hela infarten hos oss.

  Vi har påtalat till grannen och han har lovat ta bort grenar. I våras kapade jag själv några döda grenar som han godkände. Men det är så jobbigt att hålla på att tjata i två års tid utan att han kapar grenar. Jag vet att han egentligen inte bryr sig om det och skiter fullständigt i det.

  Vad mer kan jag göra?
   
 2. E
  Medlem · Nivå 18
  Inte mycket mer.
   
 3. N
  Renoveringsnovis Nivå 7
  Här en till bild från vägen.
   
 4. BigR
  Husägare · Nivå 8
  Det ser ju inte allt för illa ut. Fint träd. Verkar inte heller som att grenarna tar upp brukandeytan eller ligger mot någon fasad. Jag tror att det du egentligen vill är att han sågar ner trädet, för om man kapar grenarna på en sida ser trädet eländigt ut.

  Ni kan komma överens om vilka grenar som du vill ta ner och så gör du det själv.
   
 5. janwide
  Medlem · Nivå 8
  Knepigt. Rent formellt så kan du kräva att han tar bort de grenar som sticker över på din sida. Men även om han gör det så kommer pollen och löv fortsätta att hamna på din bil och uppfart så det löser inte hela problemet. Träden kanske inte blir så snygga heller? Jag skulle nog antingen strunta i det eller fortsätta att i god ton "tjata" på grannen. Hellre bra grannsämja än att driva sin sak till varje pris.
   
 6. D
  Medlem · Nivå 19
  Nej, det kan man inte kräva.
   
 7. N
  Renoveringsnovis Nivå 7
  Jag är alltid snäll när jag pratar med grannen men jag skulle verkligen minska volym på löven på min tomt samt att jag inte behöver skrubba och tvätta bilen så ofta.

  Jag så kört förstår att det kommer alltid löv på vår tomt, särskilt när det blåser och samma med pollen. Men skulle han tagit bort dem stora grenar på vår sida så skulle det minska rätt mycket. Det kommer nya skott på träden hela tiden, jag ser där jag har kapat så är den redan snart en meter långa nya grenar.

  Träden är så gamla så rötter är under vår tomt och tar sig mot huset. Det upptäckte jag när jag avschaktade tomten i sommar, det var sjukt mycket rötter.

  Sen förstår jag också konsekvenser om man ta bort träden, marken blir mycket lös och då vi har lägre tomt än han så kan det hända saker i marken, då det rör sig så mycket om man ta bort träden, menar hela med stubben osv. Man borde påla tomten, gammal sjöbotten men massa lera.
   
 8. E
  Medlem · Nivå 18
  Tyvärr inget ovanligt med träd planterade intill tomtgräns som man sedan låter växa hej vilt. Grannen gillar säkert sitt stor gröna träd, men andra i närområdet ser bara problem med grenar, rötter och löv.

  Inte mycket man som granne kan göra åt löven, det blir tyvärr så här.
  Inträngande grenar och rötter kan man enl. lag begära att grannen tar bort, vägrar dom kan man göra det själv, såklart inom rimliga gränser.
   
 9. N
  Renoveringsnovis Nivå 7

  Du ser där garagetält som aka sättas upp, ska en garage byggas och då blir det problem för oss.

  Han få ha sina träd, det är mindre insyn men jag vill att han kapar grenar. Det ser inte så bra ut på bilden men när man står på tomten så förstår man problemet.

  Trädet som är lite närmare, där har jag kapat så det är ingen större problem än. Men det är nya skott som blir till grenar och växer fort.

  Infarten är smal och svårt att ställa bilen på sätt för att undvika all fågelskit :) och annat. Samt inte kul att kratta andras löv. Kanske svårt att föreställa men när vi krattat varje år så kör vi bort 5-6 svarta säckar med löv som inte är våra. Löven täpper igen diket.
   
 10. D
  Medlem · Nivå 19
  Nej, du kan inte kräva att grannen ska ta bort grenarna.
   
 11. Bästa svaret

  janwide
  Medlem · Nivå 8
  Saxat ur Villatidningen.

  Fråga.
  Hej, min granne har ett stort träd som står cirka en meter från tomtgränsen och vars grenar sträcker sig över min tomt. Detta innebär en stor olägenhet för mig då skräp faller ner och orsakar en hel del problem! Kvistar, blad, fjädrar och fågelbajs träffar taket på min bil och på vintern droppar det vatten på min uppfart så att det blir ishalt på marken. Grenarna sträcker sig ner mot uppfarten och min bil riskerar att repas när jag kör upp på uppfarten. Detta har medfört att jag nu är tvungen att parkera på gatan istället. Jag har bett min granne att ta bort grenarna som hänger över men ingenting händer. Kan jag själv såga av grenarna som sträcker sig över min tomt utan att meddela min granne eller kan jag tvinga honom att göra det? Vilka rättigheter har jag?



  Svar.
  Detta rör rättsförhållanden mellan grannar och faller därmed in under reglerna i Jordabalkens (JB) 3 kapitel. Huvudregeln i 1 § bestämmer riktlinjen för relationen mellan grannar och innebär kort att någon som vidtar en åtgärd måste se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra. Man måste således ta hänsyn till omgivningen. I detta fall rör det sig om din grannes grenar som sträcker sig över din tomt vilket faller in under 2 § JB som lyder:

  ”Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.”

  Ett exempel på vad som kan anses vara en olägenhet är om det föreligger en risk för att grenar eller liknande medför skada på den intilliggande fastigheten, eller att fastighetsägaren har svårt att nyttja fastigheten. Det kan handla om t.ex. att en gren tappar sina löv på en välvårdad gräsmatta eller förhindrar åtkomsten på fastigheten.

  Den som har olägenheten av grenarna kan eventuellt ha rätt att själv klippa ner del av grenen. Om åtgärden kan medföra skada för grenens ägare skall denne beredas tillfälle att själv utföra åtgärden. I detta fall kan det vara bra att för grannsämjans skull att komma överens med din granne om vilka grenar som skall tas bort. Alla parter involverade bör tänka på stadgandet om skälig hänsyn. Om grannen vägrar får du själv på egen bekostnad ta bort grenarna. Det är däremot viktigt att tänka på att du endast får ta bort grenar som sträcker sig över din egen tomt och att du inte skadar trädet eftersom detta annars kan medföra skadeståndsskyldighet för dig eller påstående om skadegörelse det vill säga brott. Du bör meddela din granne i god tid innan du planerar att kapa av grenarna och hänvisa till de lagliga rättigheterna som stadgas i Jordabalkens 3 kapitel. Avslutningsvis skall åter understrykas vikten av att nu angivna och liknande åtgärder görs i samförstånd med grannarna och andra inblandade så att inte frågor om skadestånd och eventuellt till och med brott kommer på tal.
   
 12. N
  Renoveringsnovis Nivå 7
  Träden är jätte fina och jag tycker om det, men det blir extra jobb för oss, fåglar som smutsar ner bilen, diket blir täppt av löven osv osv
  Jag verkligen ber honom på ett mycket snällt sätt, jag går och biter ihop och faktiskt stör mig på att han säger att han ska göra det sen blir det inget.

  När det blåset mycket så faller grenar, mest dem döda grenar på vår bil runt omkring. Lite besvärligt läge.
   
 13. N
  Renoveringsnovis Nivå 7

  Ta k så jätte my let för så utförligt svar och bra svar. Jag har läst i jordabalken om det men blev lite osäker. Jag kan absolut göra det själv och förstår att jag kan ta bort vara de grenar som hänger över min tomt eller orsakar problem för mig.

  Tusen tack!
   
 14. janwide
  Medlem · Nivå 8
  Äras den som äras bör. Texten skrevs av Michael Wilensky advokat på Villatidningen.
   
 15. H
  Moderator · Nivå 25
  Nej, du har rätt att ta bort grenar över din tomt OCH som orsakar problem. Om det finns grenar på grannens sida som orsakar problem, så får du ändå inte kapa dem.
   
  • Laddar…