Byggahus.se

Problem med byggnadshöjd

 1. T
  Medlem · 12 inlägg
  Hej,

  Bygglov är inskickat för mitt sutteränghus och har fått lite problem med att kommunen klagar på byggnadshöjden (får maximalt vara 4m enligt detaljplan). Vad jag har förstått är att om huset ligger mindre än 6m ifrån allmänmark (gatan i mitt fall) så ska den fasadytan vara beräkningsgrundande för byggnadshöjden? Kommunen klagar på det är för mycket synlig fasadyta på gavlarna för att det ska klara 4m byggnadshöjd.

  Har jag rätt eller fel i denna fråga?

  Huset står ca 4m ifrån tomtgräns vilket jag tolkar som att där börjar allmän mark? och därmed bör den sidan av fasaden vara beräkningsgrundande för byggnadshöjden och att man inte använder medelmarknivå?

  Om medelmarknivå skulle användas finns det inga möjligheter att få in ett suterränghus under 4m byggnadshöjd, kan det vara andra regler här som inte framgår i detaljplan?

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  upload_2021-1-8_13-12-23.png
   
 2. R
  Medlem · 141 inlägg
  Så här står det i Plan- och byggförordningen:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...plan--och-byggforordning-2011338_sfs-2011-338

  "Byggnadshöjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, ska dock beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten, om inte särskilda skäl föranleder annat."

  I ditt fall har troligtvis kommunen ansett att det föreligger "särskilda skäl".
   
 3. T
  Medlem · 12 inlägg
  Det är en kraftigt sluttande tomt och huset är byggt så som att det är ganska långt och inte så brett (16,3m långt och 8,3m brett) och därmed blir det väldigt mycket fasadyta på den fasad som är "ifrån" vägen.

  Att det är en byggnadshöjd på 4.0m enligt detaljplan verkar inte vara helt helig då flera fastigheter är byggda med både 2 och 3 våningar (därmed betydligt högre än 4m byggnadshöjd då de inte är suterränghus) samt inte följer de andra kraven med t.ex. träfasad. kan man nämna likabehandlingsprincipen för kommunen här och peka på dessa fastigheter? det är inga stora avvikelser utan i dagsläget är höjden ca 4.2m
   
 4. R
  Medlem · 141 inlägg
  Om du tycker det är relevant så ska du göra det. Jag skulle dock inte ställa något större hopp till att övertyga kommunen om det är det enda argumentet. Även om kommunen skulle köpa argumentet så finns ju alltid risken att någon överklagar och jag har i alla fall aldrig sett en dom där någon beviljats avvikelse från detaljplan enbart utifrån det argumentet. Varje bygglov är unikt.
   
  • Laddar…
 5. T
  Medlem · 12 inlägg
  Får avvakta till efter helgen, skulle få lite kompletterande info då om vad de slår ned på och hur de beräknar byggnadshöjden bland annat.
   
 6. splinter
  Medlem · 43 inlägg
  Det var en väldigt liten avvikelse! Jag uppskattar att kommunen är noggrann men det här var strängt av dem.

  Boverket har en webbsida om Liten avvikelse - byggnadshöjd där de redogör domstolsärenden relaterade till byggnadshöjd, prövade av Mark- och miljööverdomstolen. Där kan du hämta matnyttig information som du kanske kan använda som stöd för din egna sak. För de flesta ärenden som redovisas gäller att byggnadshöjden har överskridits med betydligt mer än 0,2 meter och då har bygglov nekats eller upphävts. Men där kan man bland annat läsa följande:

  "I en dom prövade MÖD bygglov för en restaurangbyggnad. Byggnaden hade en byggnadshöjd på 6,7 meter. Enligt gällande detaljplan fick högsta byggnadshöjd vara 6,4 meter. Det innebar en avvikelse avseende byggnadshöjden med 0,3 meter. MÖD ansåg att avvikelsen i detta fall var liten och förenlig med detaljplanens syfte. (MÖD 2017-01-16 mål nr P 6311-16)".
   
 7. T
  Medlem · 12 inlägg
  Status just nu är att jag i ca 2 veckors tid försökt få kontakt med kommunen för att få lite mer förståelse för hur de mäter byggnadshöjden och om de kan se 1-2dm för högt som en mindre avvikelse och att det finns någon chans att det går igenom.

  hade även tänkt ställa frågan om takutsprånget får vara 0.5m där det är under 3 meter till mark och 1.5m där det är 3-5m till mark (läste detta någonstans att det var okej) frågan är om det är okej när takutsprånget går ut 1.5 m över terrassen? Räknar man fortfarande till marken under terrassen eller till terrassensgolv?

  tänkte också slänga ut frågan om någon har den nya SS standarden och vet vad de gjorde för ändring till BYA på terrass som är underbyggd. Som jag förstod det på standarden ifrån 2009 så är terrasser som inte är underbyggda ska de inte räknas in i BYA?
   
 8. M
  Medlem · 1 415 inlägg
  Är det endast byggnadshöjden som byggkontoret kommenterat? På kartan ser det ut som om delar av huset ligger på prickad mark och att avstånd till fastighetsgränsen är mindre än 4,5 m. Det är inte så att flera avvikelser sammantaget inte kan ses som liten? Det kan du fråga när du pratar med kommunen.

  Vad gäller terassen och byggnadsarea (BYA) så räknar min kommun in den i BYA när den är högre än 1,7 m. Den höjden kommer från ett rättsfall. I sluttande terräng kan det göra att yttersta (den högsta) delen av terassen räknas in i BYA, men inte den övriga.

  En terass som ligger inom 3,6 m från byggnaden och med maxhöjd 1,8 m är bygglovsbefriad (och undantag finns givetvis:))
   
  Redigerat
 9. T
  Medlem · 12 inlägg
  Ja som det är nu är det enbart byggnadshöjden de har klagat på, skulle dock inte bli förvånad om när vi åtgärdat byggnadshöjden kommer de titta på en annan del och klaga på att terrassen är för stor eller dylikt. Har försökt kontakta kommunen som sagt i ca 2 veckors tid utan att få svar varken på mail eller telefon för att kolla om just terrass, takutsprång samt den lilla uteplats som går in ytterst lite på prickad mark.

  Sedan var de sena med att skicka ut kompletteringarna (3 veckor och 1 dag) så antar att de 10 veckorna redan har börjat ticka för dem? de anser att det inte börjar förrän ärendet är komplett vilket inte jag tolkar lagen om.