Byggahus.se

Problem med besiktiningen

 1. R
  Medlem Nivå 1
  Någon som vet hur man går till väga när man inte är nöjd med slutbesiktningen? Har även fått en ombesikning?
   
 2. C
  Medlem Nivå 6

  Re: Problem med besiktiningen

  Om man inte är nöjd med en besiktning och ABS 95 eller konsumenttjänstlagen/
  ABS 05 ligger till grund för kontraktet kan man begära överbesiktning.
  En sådan begäran skall ställas till entreprenören inom en månad efter det man fått del av det besiktningsutlåtande man inte är nöjd med. För att undvika diskussion huruvida begäran skett i tid bör denna göras i rekommenderat brev med mottagningsbevis.
  Parterna skall sedan gemensamt utse den person som skall genomföra besiktningen.

  Är det så att en överbesiktning inte kan bli aktuell p.g.a. att den inte begärts i tid kan man själv begära en särskild besiktning av besiktningsman som man själv utser (bör vara en certifierad besiktningsman) och med denna besiktning som grund begära avhjälpande av entreprenören. Sker inte avhjälpande kan man, efter att ha informerat entreprenören, själv låta avhjälpa på dennes bekostnad. Har man inte innehållit pengar för kvarstående fel kan det dock förmodligen bli svårt att få ersättning av entreprenören utan att stämma densamme.
  Ett sådant förfarande kostar en hel del och man riskerar att förlora och då även få betala motpartens rättegångskostnader.
  Det är därför bättre att, om man själv inte kan komma till tals med entreprenören, anlita en advokat som tillskriver entreprenören, och man förhoppningsvis inte behöver gå så långt som till stämning.