Byggahus.se

Privat ägd fastighet och bostad på allmän platsmark

 1. M
  Medlem · Nivå 6
  När jag läser ditt inlägg tolkar det som om du sökt ”Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad”. Det innebär inte ”bara” att registrerar om lokalen till bostad. Enligt Boverkets Byggregler (BBR) och Plan- och bygglagen (PBL) ställs det andra krav om byggnaden ska användas som bostad. Kontrollansvarig är en certifierad person som hjälper dig sammanställa en kontrollplan med punkter som är viktiga att kontrollera i ditt ärende. Det kan röra sig om såna saker som brandskydd, ventilation, VA etc. Certifierade KA finner du på Boverkets hemsida.

  I flera inlägg ifrågasätter du varför handläggaren begär kompletteringar, har inte denne förklarat för dig hur bygglovsprocessen går till och vilka handlingar som krävs för att granska ett lov? Har du själv inte läst på något innan du påbörjade ditt projekt? Att begära en KA är inget konstigt krav.
   
  Redigerat 13 feb 22:59
 2. E
  Medlem Nivå 4
  Jag har ännu inte lämnat in något bygglov för jag har fortfarande inte fått svar på vilka handlingar som ska medfölja.
  Behöver jag anlita en konsult för att få reda på vilka handlingar som krävs och som stöd under processen. Är det så krångligt att man som privatperson inte kan ansöka om ett bygglov där det inte ens ska byggas något utan att man behöver en konsult som hjälper en med handlingarna?

  Har inte byråkratin gått för långt!!!

  Om jag skulle gjort en tillbyggnad eller glasat in ett uterum står det klart och tydligt vilka handlingar som behövs men det finns inte en mening om hur jag ska gå tillväga för att göra om butik till bostad. Tydligen vill inte handläggaren ge mig den informationen utan jag ska behöva anlita konsult för att få reda på vilka handlingar som krävs. @MetteKson du har kanske en så hög lön att en sådan kostnad inte spelar någon roll men det spelar roll for mig.
   
  Redigerat 13 feb 23:12
 3. E
  Medlem Nivå 4
  På sätt och vis förstår jag handläggarna, i pluralis för de vet själva inte hur de ska hantera ärendet. Alla ritningar och handlingar från detaljplaner och så vidare har kommit bort. Kvar finns något som mikrofilmades på 70-talet. Min fastighet består av 6 olika hus som byggts ihop och byggts ut och byggts till under de senaste 120 åren. Ett av husen saknar bygglov men de kan inte kräva att jag ska riva det för att ett hus med bygglov som byggts senare och har det olovligt byggda som bärande konstruktion. Saken blir inte lättare för att min privatägda fastighet är klassad som allmän platsmark. Huset har byggts till med bygglov 3 gånger efter detaljplanen lades.

  Jag ställer frågor och kan inte få svar för de måste diskutera saken. Jag har läst på tro inget annat och jag har full förståelse för att lagar och regler måste följas. Vad jag inte förstår är de krav som ställs som saknar förankring i lagen. Visst jag måste ha en kontrollplan det är helt ok men var står att jag måste ha en konsult om det är en enklare kontrollplan. Jag tror att det är en enklare men vet inte.

  Jag har läst någonstans att handläggaren ska informera och det är allt jag önskar samt en rättvis bedömning efter lagen.
   
 4. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 17
  @Elisabet Kristensson, starta en egen tråd. Det blir lättare att följa både dina och TS frågor då.
   
 5. Jonaslukarlsson
  Medlem · Nivå 3
  En kontrollansvarig är en del av PBL, när ärendet blir komplext till den grad att en privatperson inte kan förväntas klara av att kontrollera själv krävs en KA. En KA är certifierad för att ha verifierad kunskap om lagens krav och hur de uppfylla. Kan du t ex redogöra för brandkapitlet i BBR och vilka kontroller du behöver göra för att säkerställa att du uppfyller lagen när du ändrar från lokal till bostad?

  Bygglovsprocessen är prövning och gemene man har sällan kunskapen att lösa det på egen hand med att ta fram korrekta ritningar och övriga handlingar för att få godkänt. Handläggaren ska så klart vara behjälplig men du bör på egen hand kunna reda ut vad som behövs och skicka in en bygglovsansökan. Det är så otroligt ofta som man över telefon gett instruktioner till vilka handlingar som krävs baserat på vad som önskas att göra, men när lovet sedan kommer in saknas ritningar och åtgärderna har utökats mot vad som sades i telefon. KA finns för att säkerställa att det blir ordentligt gjort avseende den tekniska prövningen. Det är så lagen ser ut och man får leva efter det eftersom lagen inte kommer ändras till den enkelheten som du önskar, tyvärr.
   
  • Laddar…
 6. Jonaslukarlsson
  Medlem · Nivå 3
  Kan du beskriva några av de krav som du säger inte har förankring i lagen?
   
  • Laddar…
 7. useless
  Självbyggare · Nivå 24
  Jag håller på med något liknande då jag gör om ett missionshus till bostad. Byggnaden behöver vissa modifieringar och ändrad planlösning för att klara dagens krav - T ex flytt av entrén för att få mindre höjdskillnad, nytt badrum/WC och kök som uppfyller tillgänglighetskraven, brandklassning av en yttervägg på grund av närhet till en intilliggande byggnad, etc.
  Jag är själv KA och har upprättat kontrollplanen själv. Jag fick en mall från kommunen där dom sa att jag skulle stryka de punkter som inte var relevanta och lämna in resten... Inga problem alls.
  Det är ju inte så jättesvårt att se till att man har mer än utrymningsväg från sovrummet, ta reda på vilka krav som finns på ett badrum eller hur man bygger om en vägg så den uppfyller EI60. Missar man nåt så ska ju kommunen upptäcka det och begära komplettering/ändring när man ansöker om lovet.
  Visst, det tar lite tid men knappast nåt man måste anlita en konsult för tiotusentals kronor för att fixa om man inte vill.

  Självklart finns det mer komplicerade saker som man inte klarar som 'lekman'. Hållfasthetsberäkningar om man gör ingrepp i bärande delar, uppdelning i flera brandceller (brukar inte vara relevant för småhus med en lägenhet), etc.
   
  Redigerat 14 feb 10:07
 8. Jonaslukarlsson
  Medlem · Nivå 3
  Men du är ju inte lekman utan fackman och har kunskap och framförallt förståelse för lagstiftningen. Du nämner flertalet krav som en privatperson normalt inte ens vet om att de finns. Att ta reda på att en vägg behöver vara EI60 kräver ju att man först vet att den ens omfattas av ett brandkrav.
  De flesta kommuner har tydliga riktlinjer för när det krävs en KA vilket jag tycker är bra, då finns det stöd för kravet. I den bästa av världar hade KA inte behövts utan byggherrarna själva hade kunnat lösa uppgiften, men uppenbarligen fungerar inte det utan lagstiftarna ser behovet av att rollen som KA finns.
   
  • Laddar…
 9. K
  Medlem Nivå 6
  E frugan så svår?:D
   
 10. useless
  Självbyggare · Nivå 24
  Nej, jag är bara påläst. Vem som helst som har lite intresse kan skaffa sig de nödvändiga kunskaperna.  Ibland kanske man har gäster som behöver komma hem snabbt...
   
 11. E
  Medlem Nivå 4
  Det var någon som bad mig lägga upp hela detaljplanen. Jag lade upp kartan men inte texten. Den allmänna platsen är inte omnämnd med ett ord i detaljplanen. Är endast utritad på kartan. Därför saknar hela detaljplanen intresse för denna tråden.
   
 12. E
  Medlem Nivå 4
  Allt finns att läsa sig till. Även om jag inte är fackman så har jag ritat och varit egen byggherre tidigare helt utan problem. Jag frågade vilka krav och regler som skulle uppfyllas och gjorde detta utan problem. I denna kommunen kan jag inte få några svar och då vet jag inte hur jag ska göra. EI60 innebär dubbel gips reglar 90 och stenulls isolering. Jag förstår också att det måste vara brandsäkrat mellan lägenheter. Ventilation måste finnas tror det är 0,7 l/kvm.

  Självklart så ska man söka hjälp när det behövs. Jag skulle aldrig få för mig att göra en konstruktion beräkning eller liknade. Huset finns redan. Det enda jag ska göra är ändrad användning. För detta måste jag anlita en konsult som berättar vilka handlingar jag behöver skicka till kommunen för att få godkänt .
   
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 17
  Fast telefonprat är inte en lämplig metod för att överföra information om vilka detaljerade handlingar som behövs för en bygglovsprövning. Sådant måste en kommun ha upparbetat rutiner för så att informationen kan levereras skriftligt. Precis som TS har noterat har också kommuner vanligen sådana dokument färdigställda.

  Inte heller kan kommunen kräva att bygglovshandlingarna ska utformas av en kontrollansvarig, det fungerar inte med PBLs kronologi. Bygglovshandlingarna innehåller nämligen ett förslag på en kontrollansvarig men denna är inte utsedd vid ansökningstillfället. Det är ju en del av processen efter beviljat bygglov.
   
  • Laddar…
 14. E
  Medlem Nivå 4
  Jag förstår inte varför ärendet är komplext. Du kan bygga att helt hus på 35 kvm med endast bygganmälan men att ändra användande i ett befintligt hus med färdigt VA och alla väggar på plats är ett komplext ärende. Det måste vara fel i lagtexten. Personligen tror jag det är hur lagtexten tolkas som är problemet.

  Det var handlingarna som behövs till kontroll planen handläggaren syftade på.

  En fråga. När man ritar sektionsritningen ska man inte rita ut EI60 då? (jag inte behöver mäta och rita ut takvinkeln, vilket specificerades av den förre handläggaren som extra viktigt)
   
 15. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 17
  I grund och botten är det fel i PBL. Den bygger på ett närmast sovjetiskt idé om hur samhällsbyggnad går till med centralplaner och liten förståelse för den organiska process som har skapat de exempel på god samhällsbyggnad vi har idag. Men det är som det är och det lär krävas minst en politisk revolution för att det ska ändras.

  Du ska ha en KA enligt PBL 10 kap 9 §. Det finns ett undantag från det kravet i PBL 10 kap 10 § som gäller små ändringar av en och tvåbostadshus men du har ju en lokal. Dessutom ger denna paragraf regeringen möjlighet att ta bort kravet på KA i vissa fall. Det har regeringen gjort i PBF 7 kap 5 § men i denna detaljerade lista finns inget undantag för dig som vill göra om en lokal till bostad.

  (Många av mina grannar bor i gamla lokaler från 1900-talets början och inte en enda av dem har sökt några bygglov för detta. Men de kanske klarade sig p g a en mindre auktoritär lagstiftning förr?)
   
  Redigerat 15 feb 16:13