Byggahus.se

Privat ägd fastighet och bostad på allmän platsmark

 1. E
  Medlem Nivå 4
  Det är mycket svårt att hitta information om vad som gäller. Jag äger en fastighet på 1000 kvm med bostadshus mitt i samhället på Storgatan. Tomten styckades av och bebyggdes 1904. 1945 var det något snille som kom på att det skulle vara fint med en park. Ett över 100 år gammalt hus behöver kärlek och vissa åtgärder kräver bygglov. De har aldrig ens påbörjat någon plan för park och plantering och kommer aldrig att göra det. För tillfället är jag mer än lite trött på byggnadsnämnden. I PBL 5 kap står det

  Att ändra och upphäva detaljplaner
  38 § Det som enligt detta kapitel gäller i fråga om förslag till och antagande av en detaljplan ska också gälla i fråga om förslag till och beslut om att ändra eller upphäva en detaljplan.

  38 a § Vid förlängning av genomförandetiden enligt 4 kap. 24 § behöver 18 § första och tredje styckena samt 19-25 §§ inte tillämpas. Samråd enligt 11 § krävs endast med lantmäterimyndigheten och kända sakägare inom det berörda området. Lag (2015:668).

  38 b § I fråga om förslag till att upphäva en detaljplan behöver 18 § första och tredje styckena samt 19-25 §§ inte tillämpas när planens genomförandetid har gått ut, och upphävandet av planen
  1. är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §,
  2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, och
  3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

  Jag har ingen lust att betala 120 000 kr för ändrad detalj plan men kan jag kräva att den ska upphöra?
   
 2. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nivå 14
  Vad är det du vill göra med huset och vad är problemet förutom att detaljplanen inte verkar tillåta det?
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  jag gissar att det kommer att kosta minst lika mycket att få utrett om planen kan upphävas. Det är väldigt ovanligt att en detaljplan upphävs.
   
 4. E
  Medlem Nivå 4
  Det regnar in och vi vill lägga om taket, bygga carport, byta fönster. Göra bostadsdelen större, huset är på 465 kvm. Här har varit affär på bottenvåningen.
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Förresten. Är det en detaljplan som bara innehåller den här tänkta parken?

  Oftast så gäller en detaljplan ett lite större område, där man då ev. ritar en park och några andra allmänna funktioner som en del av planen. I så fall skule ju ett upphävande innebära att massor med andra hus plötsligt blir utan detaljplan.
   
 6. E
  Medlem Nivå 4
  Det kostar inget att upphäva en detaljplan och ja hela samhället blir berört. Det är flera bebodda fastigheter som har allmän platsmark
   
 7. useless
  Självbyggare · Nivå 24
  Har kommunen motsatt sig dina tänkta ändringar?
   
 8. E
  Medlem Nivå 4
  Ja till viss del. Jag kan lägga om taket och behöver inte lägga på ny korrugerat plåt utan slät plåt går bra bara det är samma färg. Jag får inte byta fönster överallt (kanske). Kommer aldrig få tillstånd till carport. Striden har bara börjat så jag vet ännu inte vad jag kommer få.
   
 9. R
  Medlem · Nivå 9
  På vilket sätt hindras du att göra underhållsåtgärder på tak och fönster?
   
 10. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nivå 14
  Försök ladda upp detaljplanen här och skriv kort vad du vill göra så kanske vi kan hjälpa att tyda vissa delar.
   
 11. E
  Medlem Nivå 4
  Lagret ska vara kvar som minne från affären. Vet dock inte varför en bostad ska ha 130 kvm lager
   
 12. useless
  Självbyggare · Nivå 24
  Du borde kunna byta fönster till nya med samma utseende. Dock går väl de flesta moderna serietillverkade fönster bort då.
   
  • Laddar…
 13. E
  Medlem Nivå 4
  Detta är allt som står. Kommunen vet inte varför det är allmän plats
  upload_2020-2-3_16-8-58.png
   
 14. Jonatan79
  Hobbysnickare · Nivå 14
  Är huset K-märkt, Q-märkt eller liknande? Ladda gärna upp hela dokumentet.
   
 15. E
  Medlem Nivå 4