Byggahus.se

Prisreducering på grund av blåbetong

 1. M
  Medlem · 2 inlägg

  mases

  Medlem
  Hej, jag har en fråga om blåbetong. Jag har köpt ett hus med förbehåll för besiktning. Vid besiktning framkom att en tillbyggnad innehöll blå lättbetong. Det finns en gammal radonmätning som indikerar värden i nivå med riktvärdet (genomsnitt för huset ligger då strax under 200 bq/m3).
  Jag har konsekvent tagit avstånd från hus med båbetong tidigare i mitt husletande och känner mig lurad. Kan möjligen acceptera i detta fallet eftersom det är en relativt låg nivå. Däremot är jag orolig för att huset kommer att bli mer svårsålt framöver eftersom jag måste ange förekomst av blåbetong när jag säljer i framtiden. Detta bör som jag ser det påverka marnadsvärdet (även om mätvärdena är ok). Hur mycket? Finns det tidigare liknande referenser som kan ge mig stöd i en förhandling med säljaren om reducerad köpeskilling? Tacksam för snabbt svar!
   
 2. yonna
  Medlem · Österlen · 7 118 inlägg

  yonna

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Ta upp problemet med säljaren och säg att du vill ha en ny radontest (förvånande att inte säljaren fixat detta innan försäljningen). Försäljningspriset måste naturligtvis reduceras med ev ventilationsinstallation och detta negativa. Jo, det är svårare att sälja radonhus men vi har mängder av radonåtgärdade fastigheter i vårt land och dessa rivs inte utan säljs faktiskt vidare. Jag tycker du inte ska kategoriskt avstå köp innan ny mätning skett. Du ska också ta i beräkning att en radonventilation kommer att höja energibehovet för huset.
   
 3. E
  Medlem · 40 inlägg

  emihbr

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Varför måste du ange att huset innehåller blåbetong om du säljer? Blåbetong är i sig inte ett riskmoment men radonhalten kan vara det. Det finns många hus tom byggda av trä där inomhusluften har mycket höga halter av radon, betydligt högre än i ditt fall. Det är lämpligt att ange att radonhalten har mätts upp i huset när man säljer men man bör också veta att radon inte räknas som ett dolt fel och att radonmätningsresultat är offentliga.

  Jag bor själv i ett blåbetonghus där jag var medveten om detta när jag köpte huset och jag därför nu håller på att förbättra ventilationen för att få ner värdet, jag siktar på att få ner det till 100 vilket jag tycker är rimligt. 100 är lägre än i mitt bror trähus som har 150 eller min väns tegel och trähus som hade 1600 innan sanering och 700 efter.

  Inger P, har du själv mätt radonhalten i ditt hus? (Jag antar att det inte är ett blåbetonghus)

  MVH Hans
   
 4. E
  Medlem · 305 inlägg

  ErikL

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Nej, radon räknas inte som ett dolt fel om det spontant upptäcks av köparen, men om säljaren underlåter att upplysa om att han/hon vet att huset innehåller blåbetong eller har hög radonhalt och köparen senare upptäcker att kommunen har papper på att säljaren fått en radonmätning utförd så är det en uppenbar missrepresentation och vilken domstol som helst kommer att döma till köparens fördel.

  Kom ihåg - om du säljer ett hus skriver du normalt under på att du meddelat köparen allt som kan vara av betydelse.
   
 5. Humulus
  Medlem · linköping · 435 inlägg

  Humulus

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  maces: Vore bra om du kan skriva vad det är för typ av hus (antal plan och typ av grund) samt hur stor tillbyggnaden är i förhållande till resten av huset samt i vilket pland den är gjord.
  Vidare så ska man veta att blåbetong inte är en och samma sak, den sk. blå lättbetongen tillverkades vid olika fabriker och det skiljer så mycket som en faktor 5 mellan olika fabrikat! För att utröna detta så bör man gamma mäta betongen. Den minst strålande betongen strålar för övrigt inte mycket mer än "vanliga" stenmaterial.
  Den granit som förekommer på västkusten avger i många fall mer Radon än lågstrålande blåbetong.
  Vidare skulle jag vilja veta vad ett "Radonhus" är för något...?  Var går gränsen? Man ska som husköpare vara medveten om att köper man ett småhus så kommer det att finnas Radon i innomhusluften! Medelvärdet i Sverige liger på 109 Bq/m3, detta gäller både lägenheter och småhus, för småhus enbart ligger medelvärdena runt 130-140.
  Jag tycker alltså INTE att du ska gripas av panik, utan förmodligen så kan man åtgärda problemet. Risken är att nästa hus du hittar har lika höga nivåer...

  Rent juridiskt så skulle dock säljaren ha informerat dig om att han gjort en Radonmätning och resultatet av den, däremot är han inte skylldig att upplysa om blåbetongen i sig.
   
 6. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 756 inlägg

  ordain

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Detta är jag inte så säker på. Visst har säljaren en upplysningsplikt, men den är underordnad köparens undersökningsplikt. Endast för de fall som inte täcks av köparens undersökningsplikt gäller upplysningsplikt.

  Köparens undersökningsplikt täcker allt utom förhållanden som köparen inte kunnat undersöka och inte kunnat misstänka (dolda fel).

  Kommunens radonprotokoll finns tillgängliga för köparen - därför ingår det såvitt jag vet inte i säljarens upplysningsplikt att upplysa om dessa.

  Men någon annan kanske vet bättre?
   
 7. B
  Medlem · 5 833 inlägg

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Ursprungsfrågan löd till vad köparen kan hänvisa när han prutar. Det lär finnas gott om rättsfall när parterna i skadeståndsdelen resonerar skälighet och kostnad av åtgärd.

  Det kanske räcker att - som Yonna var inne på - att räkna baklänges: Om det räcker med ventilation beräknar man kostnaden för installation och kapitaliserad driftskostnad.

  Man kan också tänka sig att marknaden oproportionellt missgynnar fullt åtgärdade radonhus. Isåfall bör priset justeras hela vägen. Men jag tror knappast du kan hitta statistik som duger som bevis för något sådant.
  Frågan om undersökningsplikt är givetvis också intressant. Jag anser också att köparen är sig själv skyldig att kolla om kommunens hälsovårdsmyndighet har registrerat någon radonundersökning.

  Mindre självklart är det om köparen och/eller säljaren borde ha initierat en egen undersökning. Räcker det med att huset är byggt av betong för att man ska anses ha rimliga skäl att undersöka radonrisk?
   
 8. Humulus
  Medlem · linköping · 435 inlägg

  Humulus

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  ksund: Det faktum att köparen gjort en radonmätning innebär INTE med nödvändighet att kommunens register innehåller uppgifter om detta. Det sker bara om husägaren har köpt mätningen genom kommunen. Har husägaren, genom egen försorg eller genom ombud (tex. Radonkonsulent), ombesörjt mätningen, så finns den knappast i kommunens register. Någon skyldighet att anmäla resultatet av radontester föreligger inte. Därmed så bör väl säljarens upplysningsplikt träda in.
  Huruvida upplysningsplikten påverkas av resultat (alltså hur stor den uppmätta radonhalten var) är höljt i skyarna...Som jag skrivit ovan, finns ingen defenition av vad ett "Radonhus" är!
   
 9. O
  Medlem · Västmanlands län · 1 756 inlägg

  ordain

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Det påstod jag heller aldrig. Det inlägg jag svarade på löd: "...köparen senare upptäcker att kommunen har papper på att säljaren fått en radonmätning utförd...". Det står alltså klart att det fanns i kommunens register i det (hypotetiska) fall jag svarade om, och något annat fall har jag inte uttalat mig om.
   
 10. M
  Medlem · 2 inlägg

  mases

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Tack för alla synpunkter i denna kedjan. Jag är dock rädd att ni missförstått mig. För mig är det stor skillnad på hus som har samma radonvärde beroende på om de kommer från markradon respektive blåbetong. Men förmodligen har jag uttryckt mig oklart... Jag försöker igen, och kom ihåg när ni svarar att jag är väl påläst om radon och blåbetong. Testar i punktform denna gången.

  1. Radonmätning är gjord, och redovisad av säljaren. Värdena är ok (strax under 200 bq/m3).
  2. Eftersom jag tecknade kontrakt är jag medveten om detta.
  3. Vid besiktning med gammamätare (ej konventionell radonmätning utan endast indikation på förekomst av blåbetong) framkom att tillbyggnaden är utförd i blåbetong. I handlingarna anges annat.
  4. Tillbyggnaden är relativt liten och det är troligtvis detta som förklarar att genomsnittsvärdena för hela bostaden håller sig på rätt sida 200 bq/m3.
  5. Nu menar jag att förekomst av blåbetong (förutom hälsoeffekter eftersom radonmätning ger ok värden) har en negativ inverkan på husets värde. Jag är säker på att jag kommer att få svårare att sälja huset i framtiden och kommer att få mindre betalt för det pga blåbetong (oavsett radonmätningens resultat). Detta vill jag ha kompensation för. Men vilken nivå är rimlig?
  6. Som stöd i en sådan förhandling om prisreducering med säljaren söker jag referenser och argument.

  Tack än en gång för alla svar. Ser fram emot några till!
   
 11. B
  Medlem · 5 833 inlägg

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Vad du behöver är historiska rättsfall!

  Är du inte själv van vid att söka digitalt i domstolsprotokoll kan du kanske få lite hjälp av att fråga juristerna på något försäkringsbolag. Kanske ditt eget. Du kan också kontakta mäklare. Förslagsvis någon annan än den som hållit i din egen affär. Branschorganisationer (typ Villaägarna) bör också ha koll på prejudikat.

  Det grundligaste är förstås att förbereda saken som ett case tillsammans med en advokat som du anlitar direkt.
   
 12. Humulus
  Medlem · linköping · 435 inlägg

  Humulus

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Aha, nu klarnade det lite mer...Jag uppfattar saken som att du som köpare alltså haft kännedom om husets Radonstatus (200Bq) MEN att säljaren påstått att det inte finns blåbetong i huset och att du därför antagit att Radonet kommit från mark.
  Det som är tvistigt är alltså dels:
  1: Att säljaren (medvetet eller omedvetet) gett dig felaktig information om husets byggnadsmaterial.
  2: Att du anser att Radon från byggnadsmaterialet sänker priset mer än radon från mark.

  Vad gäller första delen så misstänker jag att bevisbördan för att säljaren medvetet givit felaktig informatin ligger på dig. Om du har skriftligt på detta förhållande så har du nog en chans men annars kan det nog bli knivigt.

  Vad gäller andra delen, alltså att Radon från byggnadsmaterial är mer värdesänkande än markradon så föreligger knappast någon konsensus kring detta. Själv håller jag till största delen med dig (beror dock alltid på det individuella fallet) men det finns gott om folk som anser motsatsen. Det hela faller ju tillbaka på vilket som är dyrast att åtgärda samt resultaten av åtgärderna. Generellt så brukar man komma billigare undan med markradon (vilket ju talar till din fördel) men när radonet kommer från en begränsad del av byggnadsmaterial, så kan det ibland bli billigare att sanera detta.
  Vidare så skulle jag tro att man vid en rättslig prövning beaktar att du ligger på gränsvärdet och risk(sett ur din synpunkt) finns att man bedömmer ett värde under gränsvärdet som att fel inte föreligger ur radonsynpunkt.

  Att ta ett sånt här fall till rättslig prövning som tvistemål skulle jag bedömma som en stor risk (alltså risk att du inte vinner). Däremot om du kan pruta ned priset vid en vanlig förhandling med säljaren är ju en annan sak, handlar ju mycket om psykologi.
   
 13. G
  Medlem · 420 inlägg

  goerana

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Hej!!! :surprised:
  Ursäkta men, har du el i Huset ... det är också strålning, alla på Jorden är är ju Bestrålade på Dagtid, av Solen när den titttar fram mellan skurarna....hur löser du detta..den där http://www.plusminus.se var det flummigaste jag sett hittills ..
  skojarna där säljer bara lite prylar med faradays bur i ( kopparnät )

  Hoppas att denna tråd avlutas snarast för orginalfrågeställaren...

  //Goerana
   
 14. L
  Medlem · 287 inlägg

  LennartL

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Då strålningen är proportionell mot kvadraten på avståndet från strålningskällan, blir våra farligaste strålningskällor i hemmet som regel mobila telefoner och klockradion på nattduksbordet. Jag har tyvärr utsatt mig för klockradiostrålningen (väckaren)  med el-magnetfältet ca 0,7 m från min kudde och telefonstrålningen i många år, därför att jag inte insåg hur farligt detta (ev. därom tvista även de lärda!) var. För om du är rädd för strålning är klockradion-väckaren kanske den farligaste strålningskällan i svenska hem. Och trots att jag har hög utbildning om elektriska och magnetiska fält, så nämndes då aldrig strålningsriskerna för hjärnan. Nu står min klockradio dubbelt så långt bort, vilket minskar min utsatta strålningsexponering från radion till en fjärdedel av tidigare, och den hamnar i nivå med all övrig förekommande strålning i sovrummet.

  Står din säng på ett bjälklag av blåbetong (dvs en halvmeter till strålningskällan) skulle jag inte alls gilla det. Finns blåbetongen 3 m bort, blir stråningen 1/(3:½)[sup]2[/sup], dvs en trettiosjättedel av vad som strålar genom sängen.

  Så frågan om strålning från blåbetongen kan nog göras hur komplicerad som helst. Tyvärr har "strålning" i Sverige numera också religiösa trosinslag, men i en ev tvist blir det nog enbart fysikaliska och juridiska saker som gäller.
   
 15. Humulus
  Medlem · linköping · 435 inlägg

  Humulus

  Medlem

  Re: Prisreducering på grund av blåbetong

  Känns som om tråden håller på att gå OT...
  Men i fallet med klockradion och dom lågfrekventa magnetfält som man möjligen kan oroa sig för i det sammanhanget så bör man i så fall också se upp med 220V kabeln till radion, eftersom fältet kring den kan bli lika högt som kring radion i sig.
  Måste också dela med mig av en historia som jag stötte på i samband med att vi Radonsanerade ett hus. Damen som ägde huset hade också läst att det var farligt med att ha klockradion nära sängen. Därför hade hon helt sonika slängt ut klockradion och ersatt den med en gammaldags, hederlig väckarklocka som hon hade kvar sen tidigare och som fortfarande fungerade. Den hade hon ca 20cm från huvudkudden när hon sov. Problemet var att den var extremt strålande ;)
  Äldre väckarur var ofta självlysande och effekten uppnådes genom att måla urtavlor och visare med Radiumfärg...
  Vi mätte klockan som strålade med ungefär 100microSv (strålningen från blåbetong brukar hålla sig mellan 0,2-1microSv)....
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.