Byggahus.se

Plushöjder på bygglovsritningen?

 1. P
  Medlem · 228 inlägg

  putte82

  Medlem
  Sitter här och försöker slutföra mina bygglovsritningar. Några frågetecken finns dock som jag inte kan tolka från det underlagsmaterial jag har.

  "Situationsplanen skall innehålla plushöjder på tomten samt sockelhöjd på nybyggnad." Fråga: vilken höjd skall jag utgå från?

  Vore kanon om jag skulle kunna få se en situationsplan med plushöjder utsatta. Dom bygglovsritningar jag sett från kommuners hemsidor visar bara marknivålinjer, utan utsatta höjder. Och sockelhöjden är utsatt på sektionsritningen.
   
 2. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Plushöjder på bygglovsritningen?

  Plushöjder på en tomt visar hur marken ser ut i höjdled (höjdkurvor). Om du ska bygga nytt måste du förmodligen ha en nybyggnadskarta. Denna karta köper du av mät- och kartavdelningen på kommunen, de bör göra en avvägning för att få helt korrekta höjder. Några kommuner kanske nöjer sig med de höjdkurvor som finns på situationsplanen.

  Den höjd du ska utgå ifrån avgör sedan tomten. Om tomten är helt platt, låt säga +30,00 så ska din sockelhöjd vara någonstans mellan +30,3-30,5. Alltså 3-5dm ovan befintlig mark. Om tomten är kuperad får man försöka jämka. Låt säga att det skiljer 1m i höjd mellan gavlarna, +30,0 och +31,0. Då kanske plushöjden blir någonstans mitt i mellan. Utgrävning på ena sidan och utfyllnad på den andra. Eller också placeras huset på högsta punkten och resten fylls ut. Det är olika mellan kommunerna hur noga detta är och dessutom spelar tomtens storlek och avståndet till grannen roll. En slänt på 1m mot grannen är kanske inte så roligt för denne.

  Ring kommunen och fråga vad de vill ha in.
   
 3. P
  Medlem · 228 inlägg

  putte82

  Medlem

  Re: Plushöjder på bygglovsritningen?

  Det är ganska stora höjdskillnader på tomten, säkert 10 meter. På husets fram och baksida kommer det skilja 2 meter. Marken runt huset kommer dock inte ändras speciellt mycket. Har dock svårt att tro att det finns någon karta som visar höjdskillnaderna på tomten. Tomten är avstyckad 1990 utanför planlagt område och inget förhandsbesked eller liknande finns. Får helt enkelt ringa och fråga och sedan komplitera. Aja har lite annat kvar att rita ändå. Tack.
   
 4. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Plushöjder på bygglovsritningen?

  Om det finns en gata/väg utmed tomten, brukar man ange denna som fixpunkt för socklehöjd. Försök att få "upp huset" som Elica nämner= 3--5 dm, så att vatten eller snö från vägen inte rinner till huset.
   
 5. P
  Medlem · 228 inlägg

  putte82

  Medlem

  Re: Plushöjder på bygglovsritningen?

  Pratade med kommunen idag. Fanns inga plushöjder på landet sade dom. Behöver bara en ritning som visar husets placering på tomten samt visar placering på grannars hus.

  Angående risk för vatten och snö från vägen så behöver jag inte anstränga mig för att få upp huset, marken vid huset är redan ca 8 meter högre än vägen :)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.