Plintgrund för 1och 3/4 plan

5k läst  6 svar

 1. L
  Medlem Nivå 2
  Hej alla byggare. Vi planerar en ordentlig tillbyggnad till våra befintliga 60kvm. Planen är att bygga till en ny huskropp mot gaveln på den gamla så att hela slutbygget bildar ett T sett uppifrån. Tillbyggnaden är planerad att bli 135 kvm i 13/4 plan. Det befintliga huset är i 1 plan med krypvind och hel källare. Källaren är liksom det befintliga huset byggd 1955 och källaren utspräng ur urberget. Således är även den omkringliggande marken bestående av mestadels berg i dagen. Vi funderar på att anlägga den nya huskroppen på plintgrund av ett antal anledningar. Dels är källarväggen uppmurad ca 50-80 cm över markytan (marken lutar längs med gaveln). Att bygga på platta skulle innebära att köra dit våldsamma mängder fyllnadsmaterial vilket skulle bli kostsamt och förmodligen se rätt konstigt ut. Krypgrund är ett annat alternativ men jag är personligen lite skeptiskt till denna konstruktionsprincip. Återstår således plintgrund vilken ju blir mycket väl ventilerad. Är det någon som vet/ tror sig veta vilken dimension man behöver för plintar till ett dylikt bygge, avstånd om man gör ett välisolerat bjälklag på limträ etc. Vi vill att tillbyggnadens undre plan skall hamna i samma nivå som det befintliga husets av praktiska orsaker. Tacksam för svar, ideér och synpunkter.
   
 2. E
  Medlem Nivå 1

  Re: Plintgrund för 1och 3/4 plan

  Hej, plintgrund får ju nästan alltid mögel så det är väl ingen jättebra lösning, dessutom får du hemskt kalla golv alternativt hemskt höga värmekostnader. Jag tycker krypgrund är ett bra alternativ, särskilt om det byggs på rätt sätt. Gör så här:

  bygg murarna i lecablock eller dylikt (värmeisolerar och kapillärsuger inte)

  lägg en isolering på utsidan, gärna dränerande typ pordrän eller isodrän.

  lägg en tunn isolering på marken i krypgrunden, t ex 50 mm EPS eller mineralull

  installera en termisk avfuktare, t ex trygghetsvakten (www.trygghetsvakten.se) eller en solfångare för krypgrunder, t ex Aidt Miljö AS

  Med dessa åtgärder får du en helt fuktsäker grund, som ger bättre värmekomfort än alla andra alternativ, som är billigare att bygga än platta, enklare att underhålla än platta, och som ser bättre ut än plintgrund och är mcyket mer funktionell.
   
 3. L
  Medlem Nivå 2

  Re: Plintgrund för 1och 3/4 plan

  Förstår inte varför en plintgrund skulle vara mer utsatt för mögel än en traditionell torpargrung. Förklara gärna detta för mig. Att det skulle bli kallt är väl snarast en fråga om isoleringstjocklek. I det resonemanget skulle väl en vanlig ventilerad torpargrund bli lika kall. Jag tycker man kan se en plintgrund som en väldigt väl ventilerad torpargrund, eller är det fel sätt att se på det? Kan tillägga att vi kommer bygga i norra Norrland (norr om Umeå).
   
 4. E
  Medlem Nivå 1

  Re: Plintgrund för 1och 3/4 plan

  -Förstår inte varför en plintgrund skulle vara mer utsatt för mögel än en traditionell torpargrung.
  Svar:
  De ventilerar in så mycket fukt att det nästan alltid blir mögelbildning. Det gör inte så mycket för det blir nästan aldrig röta och mögeldoften ventileras oftast bort, men när ni nu har chansen att bygga mögelfritt så är det väl bättre.

  Förklara gärna detta för mig. Att det skulle bli kallt är väl snarast en fråga om isoleringstjocklek.
  Svar:
  Visst , man kan lägga jättetjock isolering men oftast bygger man bara 20 cm och då märks det på golvtemperaturen om du har en varm krypgrund eller kall plintgrund, särskilt i norrland. Blindbotten i en plintgrund blir oftast som snitttemperaturen ute medans en bra krypgrund sällan sjunker under 12°C. Det gör jättestor skillnad.

  Bygg med pordrän (www.pordran.se) på utsidan av muren, tunn isolering i marken under huset och sätt i en trygghetsvakt (www.trygghetsvakten.se) så har du ett energieffektivt, fuktsäkert hus. Kan inte bli billigare och det kan inte bli bättre.
   
 5. S
  Medlem Nivå 2

  Re: Plintgrund för 1och 3/4 plan

  Efraim,

  Vad menar du med en "varm krypgrund" ? Enligt din beskrivning är det inte en varmgrund utan en modifierad uteluftsventilerad krypgrund. En varmgrund är ju en mark/grundmursisolerad grund uppvärmd av den förbrukade inneluften som dras ner i grunden för att sen ledas ut i det fria.

  Huruvida en öppen plintgrund är utsatt för mögel eller inte beror på hur miljön under grunden är beskaffad. Har man lämnat matjorden kvar, rinner vatten till i ytskiktet, sitter en ventilationshämmande panel runt om och har man dessutom en massa förvarad bråte där, så ökar givetvis risken för mögelbildning på blindbotten.
  Rensar man däremot bort allt biologiskt material och ersätter med sand/singel, säkerställer att dagvattnet tar sig bort från grunden och har en glespanel som tillåter luften att passera så är det tvärtom en bra grund mot hög luftfuktighet/mögelbildning.
  Dock kan sensommaren föra in fuktig luft som kan kondensera mot ytan.

  Är en plintgrund kall eller varm ? Det verkar vara ett oemotsägligt faktum att man bara kan säga att "plintgrundar är kalla" så får alla den där krypande känslan av kalla golv under fötterna. Men är det så ?
  Självfallet är golven i ett hus med plintgrund varma, förutsatt att det har en värmekälla dvs att det är uppvärmt. Självfallet är det också så att det yttre skiktet av blindbotten mot grunden är kallare i en plintgrund än i en krypgrund, iallafall under de kalla månaderna. Att golven inomhus blir varma trots låg temperatur utomhus beror förstås på att vi har bra med isolering i bjälklagen idag samt att de är åtskilligt tätare än förr. Jag har varit i hus vintertid med både krypgrund och plintgrund och har inte märkt av några skillnader i om golven har diffat angående temperatur på ytskikten. Däremot är olika golvtyper, laminat eller massivgolv avgjort olika visavi upplevelsen av värme/kyla för att inte tala om klinkers utan golvvärme.

  Träguiden.se säger att en öppen plintgrund kan betraktas som en yta mot det fria dvs. jämställs med väggarna i huset(minus påverkan av nederbörd) och där vet ju alla att om de ska vara varma så är det isolering som gäller.

  Så tycker ni att plintgrund är en bra lösning på era byggtekniska problem så förskräcks inte av mindre genomtänkta kommentarer grundade på fördomar/okunskap eller osäkerhet för att till varje pris försvara den egna lösningen.

  Jag har själv plintgrund pga markförhållanden och enkelheten i byggandet som självbyggare, men jag påstår inte att det är det bästa i alla lägen. Tvärtom så förfogar vi över möjligheten att välja vad som är det  optimala för vårt hus. Rätt utförda är grundplatta, krypgrund, varmgrund och plintgrund helt enkelt olika sätt att grundlägga huset
   
 6. L
  Medlem Nivå 2

  Re: Plintgrund för 1och 3/4 plan

  Jag får tacka för ett sakligt inlägg i denna fråga. Jag tänker på samma sätt att blindbottnen borde gå att likställa med panelbeklädnaden i fråga om fuktbelastning (minus nederbörden dock) och det är ju inte så ofta man ser en panel ruttna upp av fukt så länge den är fuktskyddad i form av färgen på. Dessutom känns det ju som att den luft som cirkulerar i plintgrunden relativt fort borde torka upp eventuell kondensfukt. Det som jag mest funderar över i denna typ av grundläggning är dock det estetiska, då allt praktiskt talar för plintgrund i vårat fall. Jag har svårt att se hur man kan kläda in grunden på ett snyggt sätt med t.ex mineritskivor utan att förlora den förnämliga ventilationen. Någon som har tips på detta?

   
 7. A
  Medlem Nivå 9

  Re: Plintgrund för 1och 3/4 plan

  Din gjutare har helt rätt, betongplintar blir mkt starka. I allmänhet är det inte hållfastheten som dimensionerar sådana plintar utan mer de praktiska hänsyn man måste ta. Tex gjutbarheten, dvs det måste vara möjligt att gjuta plintarna på ett enkelt sätt. Hållarna för balkarna måste få plats, osv.
  Skulle själv nog valt att anv ett tvärsnitt på 150 - 200 mm med ett armeringsjärn i varje hörn och byglar c/c 300 - 500. Detta utan att veta längd på plintarna (det är den fria längden som är mest avgörande!)

  Balkarnas fria spännvidd, dvs detsamma som avståndet mellan plintarna, borde kunna ligga runt 3 - 3,5 m om du använder limträ, men bör naturligtvis dimensioneras för detta. Större längder brukar medföra mkt svaj, (nedböjning) om man inte tar till väldigt grova balkar. Men som sagt - dimensionera balkarna!

  Om du sen , efter den ngt svallande debatten om fukt ovan, är orolig för mögel och röta, så skulle jag rekommendera ngn form av betongbjälklag uppe på plintarna istf trä! Antagligen kostar detta totalt sätt ungefär detsamma om du räknar in både mtrl, arbete, oro och framtida underhåll.
   

Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love: