Byggahus.se

PBLexpert sökes ...

 1. F
  Medlem · 335 inlägg

  fiddeli

  Medlem
  hej
  har fått veta att jag är intressent i ett vägbygge.
  Kommunen vill bygga en ny väg rakt igenom parkområdet där vi bor. Dessutom alldeles intill vår tomt (som idag vätter mot parken). Jag och de andra inblandade grannarna har samma spontana reaktion - de är inte kloka (det känns helt faktiskt helt huvudlöst ...) och att inlösen av våra hus är enda alternativet till överklagan. Att värdet på våra hus kommer att minska är solklart.
  Det är en "lokalväg" man vill bygga, med trafik till vår ganska stora byskola, en tio tolv hus, dagis, fritis mm.
  Jag undrar om någon har en ide om hur jag på byråkratiförhandlarsvenska bäst beter mig. De kommer, i sedvanlig ordning, att försöka komma undan så lätt som möjligt. Jag funderar t ex på om detta verkligen kan vara en detaljplaneändring? Borde inte det vara en översiktsplaneförändring? Och om så, vad skiljer egentligen? Jag har uppfattat det som att en översiktsplan är svårare för dem att förändra??
  mvh Fiddeli
   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: PBLexpert sökes ...

  Om området idag är modernt detaljplanelagt skall parken utgöra så kallad allmän platsmark med användningsbestämmelsen PARK. I så fall krävs en detaljplaneändring eftersom trafik för annat ändamål än för "parkbehov" inte ryms inom användningsbestämmelsen.

  Är området inte detaljplanelagt är det inte säkert att det behövs detaljplaneläggas enbart för att bygga vägen.

  Kommunens översiktplan skall ge vägledning för beslut om användningen av markområden. Översiktsplanen är precis som det låter en generell plan som talar om var i kommunen olika verksamheter skall ligga. Däremot är det inte meningen att översiktsplanen skall ange den exakta utformningen av dessa verksamheter.

  Lycka till!  :) :) :)
   
 3. F
  Medlem · 335 inlägg

  fiddeli

  Medlem

  Re: PBLexpert sökes ...

  tack för svaret!
  Det finns en fördjupad översiktsplan, den styrs till största delen av att man måste minska antalet järnvägsövergångar till två. Man har nyligen avslutat tre detaljplaner (ca 100 villor) öster om "spåret" som alla har detta som utgångspunkt. En har påbörjats ...Nu har kommunen fått reda på att banverket vill minska antalet övergångar till en. Nödlösning utanför vårt hus? :'(
  Jo, marken är detaljplanelagd som park. På den fördjupade översiktsplanen finns utmarkerat vägar, de olika villaområdenas gränser etc. Dessutom ett digert material kring detta med spåret, som på något vis är är alltings ursprung
  mvh Fiddeli
   
 4. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: PBLexpert sökes ...

  Kanske inte mycket klokare.... :-/

  Ligger de tre nya områdena på samma sida om järnvägen?

  Ligger parkmarken mellan bostadsområdena och järnvägen?

  Är vägen genom parken avsedd att utgöra en ersättningsväg när plankorsningarna stängs?

  Hur långt har ni till järnvägen?


  Lycka till!  :) :) :)
   
 5. F
  Medlem · 335 inlägg

  fiddeli

  Medlem

  Re: PBLexpert sökes ...

  hej igen och tack för dina svar!

  ja, de nya områdena ligger på samma sida om järnvägen.

  Ett av områdena ligger vid skolan, med park mellan sig och spåret. Nästa ligger bortanför mitt bostadsområde, sett från järnvägen. Nästa ligger i skogen, troligen ca 150 m från spåret. (bara en uppskattning i mitt huvud). Parken är ganska spretig itill sin form ...

  Ja, vägen genom parken är tänkt att vara en ersättningsväg.

  Vi har ca 40 - 50 meter till spåret idag, det ligger upphöjt på en vall.

  mvh Fiddeli

  Ps Jg har läst mig till att banverket redan för tio år sedan, när den fördjupade översiktsplanen var ute på remiss, svarade kommunen att man inget har att erinra men att det kanske inte kommer att gå att ha två korsningar kvar ... kommunen säger då, för knappt tio år sedan att man ska göra en fördjupad utredning om detta. Alltså för mig känns det heltokigt ... DS
   
 6. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: PBLexpert sökes ...

  Ja men var ligger skolan?? :-/,

  Även om jag fortfarande inte förstår hur parken ser ut kan generellt sägas att det oftast är nödvändigt med ersättningsvägar när plankorsningar stängs. De som tidigare använde den numera stängda plankorsningen måste ju komma till en annan korsning.

  Har ni besvär av en plankorsning? Har man utrett möjligheterna till en port?

  Lycka till!  :) :) :)  
   
 7. F
  Medlem · 335 inlägg

  fiddeli

  Medlem

  Re: PBLexpert sökes ...

  hej, skolan ligger i den bortre ändan (sett från järnvägsspåret) av parken, vid kanten till skogen ...

  Det är inte tänkt att bli någon ny tillfart, man vill dra en väg längs spåret (och genom parken) till den väg som idag matar skolan mm. Senaste nytt är också att man vill bygga den nya vägen på en vall, lika hög som den tågen idag går på och att denna vall kommer att sluta vid vår tomtgräns, dessutom vill man sätta ett bullerskydd ovanpå. Kvällssol??
  Vi har sagt att vi i sådana fall vill att de löser in vårt hus. Vi var bara några månader ifrån att sälja. Nu känns det som att de just sänkt marknadsvärdet på vårt hus rejält och att vi kommer att få vänta länge om vi ev ska få huset inlöst??!
  Först trodde jag att det var något man får begära i efterhand, nu tror jag att ev inlösen i sådana fall ska framgå av detaljplanens genomförandebeskrivning???
  Det verkar osäkert om vi egentligen har rätt att kräva inlösen.

  vänliga hälsningar Fiddeli, suckarnas dal ...

  PS Vad menas med port? Är det en undergång? I sådana fall menar de att det inte är möjligt, läs de tycker det blir för dyrt, samt att de målat in sig i ett hörn genom att genomföra detaljplanerna till alla tomterna vid skolan och i skogen först och nu vill de inte göra om det. Det är i alla fall min tolkning av det de säger. DS
   
 8. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: PBLexpert sökes ...

  Frågan om placering kanske inte har så stor betydelse i alla fall.

  Normalt bygger man ersättningsvägar så att dessa när det är så dags kommer upp i "spårhöjd". Anledningen till detta är av trafiksäkerhet. Man vill dels ha "vilplan" före övergången, dels blir sikten bättre vid själva passagen.

  En liten körport är inte mycket dyrare än en plankorsning, under förutsättning att denna skall ha bommar och ljud och ljussignal. Att kommunen antagit detaljplaner en bit därifrån har väl inget med övergången att göra.

  Lycka till! :) :) :)
   
 9. F
  Medlem · 335 inlägg

  fiddeli

  Medlem

  Re: PBLexpert sökes ...

  De kommer att bygga ca 300 m väg från en befintlig järnvägsövergång/plankorsning. Närt man kört över "vår" plankorsning är tanken att man ska komma till en korsning där man kan svänga höger (och för all del också vänster till ett annat område) ut i vår park tills man möter vägen som idag leder till skolan. Vi frågade dem om inte en port kunde vara ett alternativ och visade på flera, som vi tycker, möjliga alternativ. De tyckte inte det. De trodde att det skulle bli ca sexhundra bilar per dygn på den nya vägen.

  Tack för att du tar dig tid att svara! För oss är detta himla jobbigt och kanske min ilska mot dem som satt oss så i klistret, lyser igenom. Jag känner mig inte som världens vänligaste , just nu ...
  vänliga hälsningar Fiddeli
  PS Vi bor i en kuperad och bergig landsända och därför blir det kanske extra svårt att hitta någon bra lösning DS
   
 10. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: PBLexpert sökes ...

  Det är klart att om markförhållandena gör det svårare att skjuta in en port blir det naturligtvis dyrare.

  En annan fråga är också vilken trafik som går på järnvägen, dels pga trafiksäkerheten som sådan, dels med tanke på det tågstopp som måste till under den tid man skjuter in porten.

  (En port brukar normalt inte platsbyggas utan prefabriceras och sedan skjuter man in den i banvallen. En operation som tar c:a 24 timmar.)

  Lycka till! :) :) :)

   
 11. F
  Medlem · 335 inlägg

  fiddeli

  Medlem

  Re: PBLexpert sökes ...

  hej
  jag har fått litet funderingar från annat håll på vad som kan vara lämpligt att skriva i ett överklagan;
  Att våra små tomter (kedjehus) är tänkta att användas i kombination med parken, som tillkom samtidigt.
  Att husets värde kommer att minska. Att de, i och med detta vältrar över kostnader på oss - Det finns alternativ till vägen, fast de alternativen kan kosta mer.
  Att vi inte kunnat förvänta oss detta. Det finns inte med i vare sig den fördjupade översiktsplanen eller detaljplanen.
  Att detta kommer att göra stora delar av tomten mörkare och mindre brukbar för oss.
  Att vi vill att de löser in huset, om detta ska genomföras.

  Är det normalt att ha en jurist som företräder en, vid sådana här tillfällen?

  Kommunen har muntligen informerat oss sakägare om detta, de menar att vi inget behöver göra förren vi får skriftligt på att de vill genomföra en ändring av detaljplanen. Ska vi verkligen vänta tills dess?
  mvh Fiddeli
   
 12. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: PBLexpert sökes ...

  Det verkar ju inte finnas något beslut att överklaga.

  Om du behöver hjälp eller inte är ytterst beroende på om du kan klara det själv eller inte.

  Lycka till! :) :) :)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.