Byggahus.se

Påverkbara kostnader för bygglov

 1. F
  Medlem Nivå 5
  Enligt Lunds kommuns sida (http://www.lund.se/Global/Förvaltningar/Stadsbyggnadskontoret/PDF-filer/BN TAXA.pdf?epslanguage=sv) beräknar de bygglovskostnaden enligt:

  Bygglovsavgiften = G x OFBTA x HF I (Tabell 2)

  G motsvarar grundavgiften som är 46 kr. Den går väl knappast att påverka.

  OFBTA motsvarar objektsfaktorn och i detta fallet verkar det vara bruttoarean med tanke på "BTA" fastän det står innan Tabell 2 "BYGGLOVSAVGIFT beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA)". Nåja, detta påverkas väl bara av ritningarna.

  Men HF I = handläggningsfaktorn. Den verkar väldigt svår att försöka räkna på själv. Betalar man inte i förskott? Stämmer alltid förskottsbetalningen eller får man betala extra/får tillbaka när ärendet är utrett?

  Det står i alla fall:

  "
  Handläggningsfaktor (HF I)
  enkel normal omfattande
  Administration inkl arkivering 5 7 9
  Lokalisering 3 7 9
  Placering o yttre utformning 1 2 3
  Hörande av granne/ar 3 5 10
  Planutredning 3 5 12
  Förbesiktning 1 3 5

  För varje ärende skall handläggningsfaktorn (HF I) beräknas utifrån den för ärendet utförda handläggningen. Dock kan omfattningen variera inom ett ärende och då skall också handläggningsfaktorn variera.

  KOMMENTAR
  I momenten Lokalisering samt Placering o yttre utformning ingår prövning av ärendet mot gällande plan eller meddelat förhandsbesked. Momentet Planutredning ingår i prövning av förhandsbesked.
  "

  Har man någon egen möjlighet att påverka de olika ingående punkterna? Ex hörande av grannar, om man själv visar grannarna bygglovsansökan inkl ritningar mm och får deras på skrifter att de okejar bygget, sänks den punkten automatiskt till "enkel" då?

  Om man har ett tidigare förhandsbesked och håller sig till det, sänks då punkterna som nämns under "kommentar" eller försvinner de helt (= 1)?

  Och kan man på något vis själv räkna ut ungefär hur stor kostanden skulle bli i ett enskilt fall eller är det bara att betala och se glad ut när räkningen kommer? Hade ju varit trevligt att veta lite mellan tummen och pekfingret men det kanske inte är möjligt alls?
   
 2. haavard
  Medlem Nivå 11
  Jag vet inte hur de tänker i Lund, men utifrån reglerna där jag är känd kan jag svara följande:
  OF mäts i trappsteg. Tex 50-99kvm, 100-149kvm osv. Då är det dumt att bygga 150kvm.
  Följ planen när du skall bygga. Gör du det slipper du extra avgift för avvik från planbestämmelserna och avgift för grannhörande (som du inte får göra själv för att spara pengar).