Byggahus.se

Parkering på garareuppfart

 1. B
  Medlem Nivå 1
  Får man parkera Större bil typ Husbil, HusvagnLastbil (täckt) på garageuppfarten ganska permanent. Vi har en granne som parkerat en husbil, med en hästdel längst bak, framför vårt köksfönster. den har stått där sedan början på septemer och vi ha Vädjat till dom att flytta den men utan resultat. Vad göra, finns det några bestämmelser som reglerar detta?

  bocorl
   
 2. M
  Moderator · Nivå 18
  Det är ju mer än regelfråga så jag flyttar till juridik
   
 3. Fotografen
  Verktygstokig · Nivå 18
  Ja, han har all rätt i världen att parkera sin hästhusbil på sin egen uppfart!!
   
 4. A
  Medlem Nivå 7
  Nej, det är faktiskt inte alls säkert tvärtom vill jag påstå!

  Det första jag hade tittat på är:

  *Vad säger detaljplanenen? Det viktiga är att kontrollera att marken INTE är för näringsverksamhet/industrimark.

  När detta är fixat så funderar du på mitt resonemang som lyder under Plan- och bygglagen som råder.

  Bostäder är till för bostäder! Så långt är alla överrens. Om man har en husbil med tillhörande hästtransport så bedriver man åkeriverksamhet, då man använder sin bostad som uppställningsplats! Jag misstänker att han inte har några hästar som betar bak i trädgården?

  Nu tänker säkert många att skall man itne få ha en husvagn ståendes på sin tomt. Svaret är faktiskt NEJ! Har man något fordon stående på sin tomt (förutom personbil), så bedriver man faktiskt åkeriverksamhet! Detsamma gäller för lasbilschaffisar som kan ha ovanan att parkera sin lastbil hemma på gården i sin bostad! Det är faktiskt ett stort nej på det med!

  Fallet är glasklart, han har ingen rätt att stå där med sin husbil/hästvagn! Jag hade pratat med honom om att du kommer göra en anmälan om han inte flyttar på den.

  Du gör anmälan till byggnadsnämnden. Dock som vi alla vet kan det överklagas och dittan och dattan och det kan dröja flera år innan du får bort skiten! Därför är det viktigt att du hänvisar till 10 kap 3 § i pbl och spelar på det med hälsa. Det bullrar när han startar tidigar morgnar? Ustläpp? Trafikfara? Vad vet jag spä på iaf! Då innebär de att de kan ta ett direktbeslut och utkräva vite om inte verksamheten upphör omedelbart och beslut gäller även om bygglov skickats in.

  Han kan få stå där med sin hästvagn om han skickar in ett bygglov om tex åkerietablering och får det godkänt, men det sätter alldeles säkert miljökonteret stopp för.

  Stå på dig!

  Lycka till

  //Anders
   
 5. N
  Medlem Nivå 5
  Är det sant ??
  Kan du visa på någon text som säger så, vore säkert många tacksamma!
  Än privata jobbar/hantverksbilar då, samma sak där?
   
 6. U
  Medlem Nivå 4
  Jag vill också se en referens till någonting som styrker detta påstående. Att man inte får ha sin privata husvagn eller annat privat fordon på sin uppfart förefaller osannolikt såvida denna hålles i vårdat skick.

  Får man ha sin privata släpvagn på sin gård och i så fall var går gränsen?

  Däremot kan jag tänkta att just en hästlastbil kan vara ett speciellt fall pga problem med allergier osv.
   
 7. K
  Medlem · Nivå 9
  Jag köper inte heller snacket om att det räknas som åkeriverksamhet. Jag har haft åkeri för många år sen, men det är ju inget man kan räknas ha beroende på vad man har för slags bil eller liknande. Det krävs heller inte bygglov för åkerietablering. För att det ska räknas som åkeriverksamhet så måste man ha yrkestrafiktillstånd och det får man efter att ha erlagt fyra stycken prov på Vägverket samt godkänts av länstyrelsen för yrkesmässig trafik.
  År 2000 sålde jag mitt åkeri och sa upp trafiktillståndet alltså bedriver jag inte längre åkeriverksamhet.

  I praktiken, om man ska tro på tramset, så skulle det också betyda att vi absolut inte kan ha familjemiddagar hos mina "svärföräldrar" eftersom de har en husbil, sin VW Caravelle och dessutom ett stort släp på sin tomt, jag kommer dit med min Hiace och sambons syster kommer dit i sin VW Transporter. Ingen av oss bedriver åkeri, men våra fritidsintressen kräver dessa fordon.

  Att en lastbilschaffis inte får parkera sin lastbil på sin egen tomt är också trams så länge han inte överskrider viktklassen på vägen.
  En taxiåkare då? Får han verkligen parkera sin V70 på sin tomt utan bygglov? Han har ju åkeriverksamhet i allra högsta grad! Nä, ta och lägg ner nu :)
   
 8. A
  Medlem · Nivå 19
  Men bocorls fråga var trots allt vilka regler som gäller och var det som efterfrågades, vilket generellt även kan vara intressant för flera.
   
 9. K
  Medlem Nivå 4
  Jag såg denna åsikt på en annan diskussionssida:

  "En husbil som är i trafik får parkera lång tid på tomten utan bygglov medan samma husbil som ej är i trafik kan behöva bygglov efter ca 4-5 v om denna inte kan rymmas inom ramen för friggebo"

  Verkar rimligt!

  Den husbil som diskuteras här står "ganska" permanent, vilket tyder på att den rör sig ibland.
   
 10. ylven
  Medlem · Nivå 9
  Hittade på http://www.viivilla.se/222.aspx följande lilla textsnutt, liknande återfinns också på många kommuners hemsidor om bygglov. Nyckelordet här är "Uppläggning/-ställning av båt/husvagn på tomt längre tid än normal vinter ."

  "Exempel på vad som menas med anläggning är tex, markparkeringar, cisterner och permanent upplag för förvaring av exempelvis båtar eller material. Däremot behöver du inget bygglov för en enstaka båt eller husvagn som ställs upp på tomten under vintersäsongen. Däremot bör du tala med byggnadsnämnden om förvaringen är av mer permanent karaktär."
   
 11. K
  Medlem · Nivå 9
  Blir nog svårt att luta sig mot den lagen...

  Kap 10

  Förbud att fortsätta byggnadsarbeten m.m.

  3 § Byggnadsnämnden får förbjuda att ett visst byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en viss åtgärd fortsätts, om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggnadsnämnden får också, om nämnden finner att byggherren inte följer någon väsentlig del av en kontrollplan, förbjuda att ett byggnadsarbete fortsätts innan de uppkomna bristerna avhjälpts.
  Är det uppenbart att ett arbete eller en åtgärd som avses i första stycket äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa, skall nämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätts, även om de förutsättningar som anges i första stycket inte föreligger.
  Om byggnadsnämnden finner att byggherren i något väsentligt avseende avviker från en rivningsplan, får nämnden förbjuda att rivningen fortsätts till dess att byggherren visar att det finns förutsättningar för att planen kommer att följas.
  Förbud enligt denna paragraf får förenas med vite.
  Beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart. Lag (1995:1197).
   
 12. volvo
  Medlem Nivå 10
  Under förutsättningen att fordonet är besiktigat, försäkrat och inregistrerat är det att beteckna som ett fordon som är i trafik och är därför inte att betecknas som stadigvarande uppställt på tomten.

  Det finns inget lagrum som kan förbjuda grannen att ha sitt inregistrerade fordon på sin uppfart, oavsett hur det påverkar ert köksfönster.
  Däremot finns det inget hinder att ni går över med en nyårsblomma och ber dem vänligt om de kan ändra parkeringen av sitt fordon så det stör er mindre.
  .....med lite kommunikation och förhandlingskänsla kan man komma långt.
   
 13. B
  Medlem Nivå 1
  Ja du. Gå över med en julblomma funkar inte. Vi har vädjat, och föreslagit flera alternativa lösningar utan resultat. problemet är att fordonet står där permanent sedan början av september 2007
   
 14. Jesca_j
  Medlem Nivå 11
  Att fordonet stått där ~3 månader anses nog inte permanent.....inte av mig iaf.
   
 15. O
  Medlem Nivå 9
  Finns det någon lösning som är lika bra för dem som denna, men bättre för er? Jag vet att ni har föreslagit alternativ, men har ni föreslagit alternativ där ni står för uppoffringen?

  Ett exempel skulle vara ifall ni har ledig plats på er garageuppfart och den skulle störa mindre där, så kan ni ju helt enkelt erbjuda dem att parkera den där.

  Nu vet jag ju inte hur era förutsättningar är, men försök tänka ut saker som gör situationen bättre för er utan att göra den sämre för grannen. Lösningar som ingen förlorar på är ofta (men inte alltid) lättare att få igenom.

  Ni får nog vara beredda på att bjuda till för att få till en bra lösning. Det är antagligen ganska krångligt för grannen att hitta permanent parkering för den på annan plats, men nära, så grannen kommer säkert vilja ha kvar fordonet på sin garageuppfart så länge han har behov av det.