Byggahus.se

Pågående detaljplanering

 1. M
  Medlem · 4 inlägg

  masler

  Medlem
  Vi bor i ett fritidshusområde som håller på att detaljplaneras till permanent.

  Det går segt för kommunen att presentera något förslag. Startprogram har antagits för snart 2 år sedan.

  Nu min fråga: Har hört att om inte kommunen inom 2 år kunnat presentera något förslag så skall det finnas möjligheter att kringgå gällande bestämmelser. I mitt fall att få bygga till mitt frititdshus. Öka byggnadsytan 100%

  Har börjat kolla lite i Plan- och Bygglagen.
   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Pågående detaljplanering

  Tyvärr har du nog missförstått informationen eller fått felaktigt information för någon sådan regel finns inte. Att planera inom sitt område är helt en kommunal angelägenhet och det är kommunen som bestämmer var och NÄR detta skall ske. Det är detta som är det sk kommunala planmonopolet. Sorry :-[
   
 3. C
  Medlem · 210 inlägg

  cyanna

  Medlem

  Re: Pågående detaljplanering

  http://w1.sydsvenskan.se//Article.jsp?article=10080588

  Så illa kan det faktiskt gå till. Dem där har varit i strid för deras hus i åratal och valet är fortf mellan pest och kolera: antingen åtgärder till självkostnadspris i miljonklassen, eller riva ner. Och vissa kommunala myndigheter försöker faktiskt hjälpa till!
   
 4. C
  Medlem · 210 inlägg

  cyanna

  Medlem

  Re: Pågående detaljplanering

  PBL kap8

  23 § Begärs tillstånd att expropriera den byggnad eller mark som
  en ansökan
  om lov avser eller påbörjas arbete för att anta, ändra eller upphäva
  detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan som berör byggnaden
  eller marken, får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörandet om lov
  till dess att ärendet om expropriationstillståndet avgjorts eller planarbetet
  avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom två år från det att
  ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden, skall dock ansökningen
  avgöras utan dröjsmål.


  Är det kanske detta du tänkte på när du startade trådet? Jag tolkar detta att två års gränsen gäller tiden under vilken din bygglovsansökan kan göras vilande, sen måste dem behandla ärendet. Berätta gärna hur det går för dig/er.
  Hälsningar,

  C.
   
 5. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Pågående detaljplanering

  Dessvärre är du inte så mycket betjänt av när prövningen av din ansökan sker.

  Det spelar alltså ingen roll om prövningen sker idag, om två år eller 10 år;
  - avviker din ansökan från plan kan du inte räkna med att få bygglov oavsett när ansökan prövas.


  [Det är en annan sak om åtgärden med din ansökan om bygglov stämmer överens med plan; då kan kommunen förhala din ansökan i max 2 år. Det är detta som regeln i PBL 8 kap. 23 § handlar om!]
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.