Byggahus.se

Omläggning av tak ej utfört enl offert

 1. A
  Medlem · 2 inlägg
  För fem år sedan hjälpte jag min gamla far att ta in offerter för omläggning av tegeltak på hans hus byggt 1914. Den firma vi kom att anlita skrev bl a så här i offerten ”Befintligt taktegel rives och köres med container till tipp. Befintligt läkt rives och köres bort. Oljehärdad masonit spikas över spåntaket. Ny strö och bärläkt spikas” vidare på slutet ” 10 års garanti”
  Nu har jag övertagit fastigheten efter att min far gick bort förra året. När jag nu undersökt taket så har jag upptäckt att den gamla läkten ej tagits bort utan man har spikat masonit och ny läkt ovanpå den gamla. Vidare är bara ett fåtal takpannor (betong) spikade. Taklutning 45 grader. För att kompensera höjningen av taket med ca 5 cm så har en list spikats ovanpå befintlig vindskiva så att vindskiveplåten kom i rätt niva
  Min far har alltså betalt för offererat arbete som ej har utförts. Dessutom misstänker jag att taket är sämre nu än vad det skulle ha varit om jobbet gjorts på rätt sätt. Vid samtal med firman så skyller man på att det inte gick att ta bort den gamla läkten på grund av att det skulle orsaka skador på spånen!!
  Hur kommer taket att fungera i detta skick? Vilka problem kan förväntas uppstå?