Byggahus.se
Ska renovera huset ganska omfattande på utsidan. Vill göra det helt lagligt och vitt. Alla papper med kommun är klart men vad ska jag tänka på när jag anlitar byggfirman?

Kan ingenting om detta och jag vill inte bli lurad. Har tagit in priser av olika firmor och väl nästan bestämd mig för vem det blir.

Ska de ha F-skattsedel?
Vad händer om de inte har det?
Vad händer om de går i konkurs under bygget?
Hur gör man med betalning? Vi har ett fast pris men betalar man allt efteråt eller undertiden?
Om de gör fel, tex inte täcker taket ordentligt så det regnar in undertiden takbytet pågår?
Vad bör jag veta om själva byggfirman?
Vad bör jag mer ta reda på?
 
De skall ha F-skattsedel!!!
Om de inte har det skall du göra skatteavdrag samt ansvara för att arbetsgivaravgifterna blir betalda osv, kolla http://www.rsv.se

Anlita en firma som har bra referenser från liknande projekt, be alltid om en referens lista.
Kontrollera med ditt lokala skattekontor gällande firman du skall anlita, på så sätt får du reda på om bolaget är i "obestånd" exempelvis med skatteinbetalningar osv.

Om man har ett fast pris skall man eftersträva att ta fram en prestationsbunden betalningsplan, denna skall även innehålla ett innehållet belopp (mellan 5 och 10% av kontraktssumman) som betalas ut efter godkänd slutbesiktning samt att samtliga besiktningspunkter är åtgärdade. Om man gör enligt ovanstående så blir bygget "klart".

Se till att öviga omkostnader ingår i upphandlingen, ställning, skyddsräcke, intäckninsmaterial, maskiner osv.
Se även till att skriva över arbetsmiljöansvaret på byggnadsfirman, annars är du enligt lag skyldig om det skulle hända något under byggets gång. Viktigt vid takarbeten exempelvis.

Viktig att göra vid upphandling av byggnadsfirma:

1. Skriv en beställning
2. Gör en byggbeskrivning (beskriver takkonstruktion, isolertjocklekar mm)
3. Gör en rumsbeskrivning( Vad man skall göra i samtliga rum, ta med samtliga rum i huset/lägeneheten, om det ej skall utföras något arbete i ett rum,
skriv "åtgärdas ej".
4. Gör en prestationsbunden betalningsplan med undanhållet belopp för utbetalning vid godkänd slutbesiktning.
5 delegera miljöansvaret på Byggnadsfirman
6 Gör en tidplan där samtliga arbeten förs upp samt överenskommen tid för slutbesiktning.
7. Kontrollera vilka ytterligare entreprenörer du behöver anlita, exempelvis målare, elektriker, vvs, se till att byggnadsfirman tar över samordningsansvaret för dessa om du handlar upp dessa som sidoentreprenörer.
(Det brukar vara billigare att ta med detta i ett upphandlingsförfarande än efteråt...)
8. Anlita en Kvalitetsansvarig (enligt PBL, plan- och bygglagen)
9. Var ödmjuk, det lönar sig alltid i längden, lycka till!