Byggahus.se

Om fjärrvärme

 1. Marlen Eskilsson
  Administrator · Skåne · 6 274 inlägg

  Marlen Eskilsson

  Administrator
  Redigerat 9 okt 2017 16:51
 2. K
  Medlem · Halland · 216 inlägg

  KalleT

  Medlem

  Fjärrvärme ger el

  Källa: http://www.svenskfjarrvarme.se/download/3203/Fv_Kraftvärme_framtiden.pdf

  "Alla metoder för att producera el ur bränslen genererar värme. I ett så kallat kondenskraftverk för elproduktion uppstår stora värmeförluster som kan vara upp till 70 procent av den tillförda energin.

  Om denna värme istället används för att värma upp bostäder och lokaler talar man om kraftvärme. Poängen med ett kraftvärmeverk är att kombinera produktionen av el och värme, vilket ger en oöverträffad verkningsgrad.

  I ett kraftvärmeverk omvandlasså mycket som 90 procent av energiinnehållet
  i bränslet till nyttig el och värme. Värmeförlusterna reduceras alltså till cirka 10 procent.

  I svenska kraftvärmeverk är biobränslen vanligast, medan länder med andra förutsättningar idag främst använder kol, olja och naturgas.
  Sverige har unika förutsättningar för kraftvärme Sverige har i kraft av våra väl utbyggda fjärrvärmenät en närmast unik potential på den europeiska elmarknaden.

  Beroende på bland annat ogynnsamma skattevillkor används endast en blygsam del av fjärrvärmenäten som underlag för elproduktion i kraftvärmeverk. Idag kommer cirka 3 procent av Sveriges el från kraftvärme, medan andelen i till exempel Finland är mer än tio gånger större.
  Grundat på de befintliga svenska fjärrvärmenäten skulle kraftvärmeproduktionen
  kunna öka från dagens cirka 5 TWh till 20 TWh.
  Med ökad tillgång till naturgas, eller på längre sikt förgasade biobränslen, så skulle elproduktionen kunna bli ännu större. Det beror på att proportionerna mellan el- och värme i ett kraftvärmeverk blir olika för olika bränslen. Gasformiga bränslen ger möjlighet att ta ut en större del av energin i form av el, som är en högvärdig energiform.
  Om naturgasnätet byggdes ut i Mellansverige skulle de nuvarande fjärrvärmenäten kunna vara underlag för en elproduktion i form av kraftvärme på cirka 28 TWh.

  Att el- och värmeproduktionen i ett kraftvärmeverk går hand i hand innebär också
  att ju mer värme som efterfrågas, desto mer el kan produceras. På så sätt ger
  kraftvärmen störst bidrag till elproduktionen när behovet är som störst under kalla
  vintermånader."
   
 3. Kenneth Hedlund
  Medlem · 15 inlägg

  Kenneth Hedlund

  Medlem
 4. Marlen Eskilsson
  Administrator · Skåne · 6 274 inlägg

  Marlen Eskilsson

  Administrator
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.