Byggahus.se

Okynnesöverklagande av bygglov

 1. L
  Medlem Nivå 1
  :) Didon? Du är bygglovshandläggare. Det finns databaser som uppdateras kontinuerligt, istället för en gång om året, som till stor del har ersatt bibeln Didon m fl. Även om deras tolkningar kan vara intressanta.

  MÖD skriver "Vidare saknas reglering av hur nära gränsen till klagandenas fastighet XXZ en skolbyggnad kan placeras på XXX." Det är inte fallet här, hon fick bygga två meter från fastighetsgräns.

  De är också tydliga med att detta fallet inte är ett typfall. De medger också "Som mark- och miljödomstolen har angett kan en fråga som har avgjorts genom en detaljplan enligt 13 kap. 2 § 8 PBL inte överklagas i ett bygglov." men gör ändå avsteg från den principen och motiverar det med att byggnaden upptar all mark inom fastigheten. HD lär inte vara så glada på MÖD som sällan tillåter överklagningar. Det hade varit synnerligen intressant just för att de medger att detta egentligen inte kunde överklagas, men dömer i alla fall. Det kan följaktligen inte ses som prejudicerande för att paragraf 30 inte skulle gälla.

  "Som mark- och miljödomstolen har angett kan en fråga som har avgjorts genom en detaljplan enligt 13 kap. 2 § 8 PBL inte överklagas i ett bygglov. I detaljplanen har som framgått inte angetts någon största tillåtna byggnadsarea för en skolbyggnad på XXX och möjlig placering av skolbyggnaden begränsas endast av att ett område är punktprickat och därmed inte får bebyggas. Enligt Mark- och miljööverdomstolens mening kan den omgivningspåverkan som bedömts och accepterats inom ramen för gällande detaljplan en skolbyggnad som upptar all mark inom fastigheten utom den som är punktprickad."
   
  Redigerat 12 sep 17:43
 2. Mats Engquist
  Medlem Nivå 2
  Om det är så kan hen inte överklaga. Skicka brev till kommunen kan vem som helst göra men för att faktiskt kunna över klaga gäller nedanstående enligt PBL:

  Ett beslut om bygglov eller förhandsbesked får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

  Så nej, det är inte så att vem f..n som helst kan överklara vad f..n som helst bara på "kul".
   
 3. S
  Medlem Nivå 9
  Är inte den här länken överspelad nu?
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Jo men även ”vem som helst” har rätt att få prövat om ärendet angår honom eller henne.

  Här några kvarter bort ligger en tom som stått tom i typ 30 år efter en brand. Nu för 5 år sedan skulle det byggas. Då överklagade en dam som brukar gå förbi och rasta hunden på den tomten, hon ansåg sig dörmed vara berörd. Jag vet inte vad som hänt sedan, det har inte byggts dör iallafall. Och nu gäller det alltså en vanlig detaljplanerad villatomt.
   
  • Laddar…
 5. M
  Medlem · Nivå 9
  Vem som helst får överklaga, sen kan Länsstyrelsen göra bedömningen att den klagande inte är berörd och sakfrågan behandlas inte. I min kommun har det t ex rört sig om mobilmaster som hela tiden överklagas av personer som anser sig berörda. Finns en dom som rör just master.
   
 6. S
  Medlem Nivå 1
  Okynne är väl definitivt när folk överklagar bygglov som följer de regler som gäller för tomten jag köpt.
  Det finns folk som överklagar bygglov för att deras utsikt försvinner t.ex. Återigen, en köpt tomt som är tillåten att bygga på inom det regler som finns ska byggnation inte kunna överklagas för. Det kostar skattepengar samt pengar för den som blir drabbad. I så fall ska tomtbildningen överklagas.
   
 7. H
  Medlem Nivå 1
  Som framgår av alla inlägg så framstår det ju som överklaganden i vissa fall trots bygglov mm får gehör i högre instans. Så, det finns säkert skäl för överklaganden likväl som det naturligtvis finns överklaganden som bygger på okunskap.
   
 8. A
  Medlem · Nivå 10
  Folk är sig själv närmast.

  Gör man det svårare att överklaga måste man höja kraven på första nivån.

  tycker det själv kryllar av "mindre" avvikelser och direkta felaktigheter som folk vill få igenom på sina bygglov.

  /ATW
   
  • Laddar…
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Men, som det har framgått av tråden, även om ditt bygglov följer varenda punkt i detaljplanen, så kan bygglov nekas om du tar bort värdefull utsikt för grannen. Det är såvitt jag förstår väldigt ovanligt. Jag har uppfattat att man väger din rätt att bygga mot nackdelen för grannen med ditt bygge. Din rätt att bygga väger då väldigt tungt. Men om det visar sig att ditt hus utan problem kan flyttas några meter på tomten, och rädda grannens havsutsikt. Då kanske avvägningen är mellan grannens havsutsikt, eller om du skall få plats att möblera din terass med extra stor vinkyl.

  Och sedan är det ju så att huruvida ditt bygglov följer detaljplanen eller inte är per definition en subjektiv bedömningsfråga. Det måste finnas en möjlighet att få undersökt i högre instans huruvida bygglovsmyndigheten har tolkat det rätt. Det finns givetvis inte ett enda bygglov, där handläggaren skriver att vi godkänner det här, trots att det grovt bryter mot detaljplanen. Ändå upphäver länsstyrelsen, mark o miljödomstolen osv. mängder med planstridiga bygglov, som handläggaren intygat att de följer detaljplanen.
   
 10. S
  Medlem Nivå 1
  Nja grannen ser bara sin egen tjocka grönska som är flera meter bred och 6-7 m hög. Sikten är in mot vår tomt (som hon inte kan se) och inget hav eller sjö. Däremot tar grannens vildvuxna planteringar mycket av vår södersol. Faktiskt halva tomten nu på hösten. Vår tomt är på cirka 1500 m2 så det är förhållandevis glest byggt. Finns en bild på grönskan längre upp i tråden. Det växte in 2 meter över tomtgränsen så vi har nu bett henne ansa växterna på vår sida om staketet.