Okänt lån till vägföreningen som säljaren vägrar betala

13k läst  54 svar

 1. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 6
  Det är utmärkt att man gör på detta transparenta sätt vid en bostadsförsäljning, tydlighet gynnar alla parter. Men troligen hade det inte hjälpt i detta fall. De inteckningarna som fanns i fastigheten är nog korrekt redovisade. Det har heller inte hävdats att det fanns någon skuld till vägföreningen. Det dispyten förefaller gälla är att fastigheten regelbundet, troligen årligen , betalar en avgift som dels är baserad på kostnad för vägunderhåll med mera, dels kostnaden för fastighetens andel av vägföreningens lån. Troligen är den totala summan högre än vad som angavs i objektbeskrivningen för väghållning, vi vet dock inte säkert vilket belopp som angavs i objektbeskrivning och vad som verkligen gäller.
   
 2. H
  Medlem · Nivå 4
  Om det är så att en samfällighetsförening har tagit ett lån så har medlemmarna (ägarna till fastighet med del i gemensamhetsanläggning eller annan samfällighet) del i skulden endast utifrån fastighetens andelstal. För bostadsrättsföreningar finns det möjlighet, om stadgarna tillåter det, att en bostadsrättsinnehavare betalar av sin bostadsrätts del av föreningens lån. Någon sådan möjlighet finns inte i samfällighetsföreningar. Tillgångar och skulder ägs och ansvaras för enbart genom andelstalen.

  Är det upplagt så att samfällighetsföreningen har tagit ett lån och sedan lånat ut delar av lånet till respektive fastighetsägare så är det en personlig skuld och inte kopplad till fastigheten. Och inte vad en samfällighetsförening ska syssla med! D.v.s. agera långivare.

  Vid köp av en fastighet med del i samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening är det viktigt att kontrollera ekonomin i föreningen och höra sig för om större åtgärder är att vänta. Samfällighetsföreningen kan vid kostnader täcka dessa genom eget kapital, ta upp lån eller genom uttaxering. Uttaxering ska vara enligt debiteringslängd och den ska följa andelstalen. Avgiften till samfällighetsföreningen vara några hundralappar i månade när man köper en fastighet. Sedan går man på nästa stämma och då meddelas att en större kostnad måste täckas för en åtgärd och att man kommer uttaxera ett extrabelopp på 50 000 kr per fastighet. Bara som ett exempel.
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag vet att det förekommer i samfälligheter, ungefär som det troligen är här. Att man har det här valbara lånesystemet. Exakt hur man löser det formellt, vet jag inte. Men det förekommer i många stora samfälligheter, så jag tror att det finns en korrekt metod.

  Om jag får gissa så har man i stadgarna öppnat för två separata andelstal, ett för den vanliga driften av samfälligheten, och ett annat som är kopplat till fastighetens andel i den specifika skulden. Då kan de fastigheter som väljer att ha skulden i samfälligheten betala för det till samfälligheten.

  Jag gissar att förfarandet inte bara kan stå i stadgarna, utan att det även måste förankras i anläggningsbeslutet från lantmäteriet. En samfällighet kan inte börja med låneverksamhet i största allmänhet.

  Det är ungefär så man gör i bostadsrättsföreningar där man tillåter att medlemmar betalar sin del av föreningens lån.
   
 4. A
  Medlem Nivå 2
  Avgifter till en vägsamfällighetsförening ska ju framgå i mäklarens/säljarens angivelse av driftskostnader oavsett om det är lån eller drift/underhåll. Debiteringslängden i samfälligheten ska visa detta.
   
 5. H
  Medlem · Nivå 4
  Förekommer gör det tyvärr men det är inte korrekt eller formellt möjligt. Det kan vara ett bindande rättsligt förhållande mellan samfällighetsföreningen och den som för tillfället ägde en fastighet men skulden följer inte med fastigheten vid försäljning. (Så vid borgenären inte fått ett pantbrev i fastigheten då förstås men då handlar det inte om samfällighetsföreningar utan om inteckningar i största allmänhet).
   
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Ett fall jag känner till gäller en samfällighet med 3 - 400 medlemmar. De anlägger avlopp som i ett senare skede skall kopplas till kommunens nät. Kostnaden per fastighet ligger där på drygt 300 000. Föreningen erbjuder de som vill att lägga upp det som ett lån. Annuitetsbetalning på 20 000 per år.

  Jag vet inte hur de ordnar det formellt, men jag har lite svårt att tro att en såpass stor affär på ca 100 milj. skulle kunna ske på ett lagvidrigt sätt.
   
 7. Workingclasshero
  Medlem · Nivå 10
  Föreningen kan ta ett lån för att göra något dyrt.
  Sen debitera ut räkningar för lånet.
  Ibland kan enskilda betala av sin del direkt.
  Om man väljer att inte betala hela sitt lån direkt utan slår ut det på flera år så svider det inte så mycket.
  Säljer man sin fastighet med lån kvar så har ju köparen nyttan av åtgärden som är kopplad till lånet och ska då betala.
  Det är inte helt orimligt.
  Varför skulle säljaren betala något han inte har nytta av längre?

  Ovanstående påstående är bara ett diskussionsunderlag.

  Det känns som man behöver veta mer om vad det togs för beslut från början och hur man kom fram till det beslutet.
  Vi har inte all info.
   
  • Laddar…
 8. Anna_H
  Husägare · Nivå 17
  Grejen är ju att köparen inte informerades om denna kostnad. Det känns rimligt att köparen kompenseras för denna miss.
   
 9. K
  Lägenhetsfixare · Nivå 6
  Vi har väl inte fått veta vad som sades angående denna vägförening i objektbeskrivning vid försäljning och vad som verkligen gäller. Det vore bra om TS ger mer info om detta, för att kunna ha synpunkter
   
  • Laddar…
 10. Workingclasshero
  Medlem · Nivå 10
  Vi vet inte det, köparen kan ha missat tydliga skrivelser och bara "trott", ungefär som jag bara tror just nu.
  Det är helt uppenbart att vi behöver mer info för att gå vidare.
   
  • Laddar…

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: